3 mio. kr. i coronakompensation til de kunstneriske uddannelser

3 mio. kr. i coronakompensation til de kunstneriske uddannelser

Det Kgl. Danske Kunstakademi. Pressefoto.

Folketingets partier er blevet enige om at afsætte 3 millioner kroner til de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Midlerne går til kompensation til afgangsstuderende og andre studerende for tabt undervisning i 2020 og 2021 som følge af Coronanedlukningerne.

Regeringen og aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 3 mio. kr. til de kunstneriske uddannelsesinstitutioner til initiativer, der kan kompensere for COVID19-nedlukningens negative konsekvenser for de studerende. Det kan f.eks. dreje sig om kompenserende undervisning, støtte til produktioner og masterclasses, karrierestart og inkubatorforløb, atelieradgang, koncerter, forestillinger eller udstillingsprojekter mv.

På grund af coronarestriktionerne i 2020 og 2021 har en stor del af den fysiske undervisning på de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet været lukket ned. De studerende har derfor behov for ekstra initiativer for at opnå de praktiske/fysiske kvalifikationer, der kræves i kunstbrancherne. Situationen er mest akut for de afgangsstuderende, men også de øvrige studerende på de kunstneriske uddannelser, mangler fysisk undervisning.

Konkrete eksempler på kompenserende tiltag der iværksættes:

• Opsamling på tabt undervisning på fagspecifikke forløb og masterclasses
• Produktioner af koncerter, forestillinger, udstillinger mv.
• Supplerende sikkerhed og driftsstøtte til afgangsforestillinger, koncerter mv.
• Karrierestart og mentorforløb for dimittender i efteråret 2021
• Værksteds- og atelieradgang med bemanding for studerende gennem august-september
• tilbud til dimittender om fx international festivaldeltagelse eller andre netværksskabende aktiviteter,
• indspilninger af video og lyd, rådgivning
• Studieture, mindre udflugter og sociale arrangementer for bachelor- og kandidatstuderende med et “socialt efterslæb”

De 3 mio. kr. udmøntes til de enkelte uddannelsesinstitutioner efter institutionsstørrelse, hvor de tre største modtager 0,500 mio. kr. (Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstskole), og de fire mindste institutioner modtager 0,375 mio. kr. (Den Danske Filmskole, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler).

Uddannelsesinstitutionerne kan herefter disponere midlerne til relevante tiltag, der iværksættes gennem sommeren og efteråret til at kompensere for de negative konsekvenser af nedlukningen for de studerende. Uddannelsesinstitutionerne afrapporterer i deres årsrapporter om midlernes anvendelse.

Kilde: Kulturministeriet

Del artiklen

'3 mio. kr. i coronakompensation til de kunstneriske uddannelser'

Facebook