Undersøgelse bekræfter udfordringer med arbejdsmiljøet på ARKEN

Undersøgelse bekræfter udfordringer med arbejdsmiljøet på ARKEN

ARKEN Museum for Moderne Kunst. Foto: Torben Petersen.

Medarbejdere på ARKEN har oplevet krænkende adfærd i en uacceptabel grad. Det er konklusionen på den undersøgelse, der blev iværksat, efter 20 medarbejder d. 19. november sidste år underskrev en klage til ARKENs direktør og bestyrelse, hvor de fortalte om flere tilfælde af krænkende adfærd fra en ledende medarbejders side.

ARKENs ledelse indledte den 22. november et samarbejde med det eksterne konsulenthus Crecea, som iværksatte en uvildig undersøgelse af arbejdsmiljøet. Inden månedens udløb fratrådte en ledende medarbejder efter gensidig aftale.

Fredag 14. januar blev ARKENs bestyrelse orienteret om undersøgelsens resultater, som museet netop har offentliggjort i en pressemeddelelse:

Gennem de seneste 18 måneder har halvdelen af ARKENs medarbejdere været vidne til, at andre kollegaer er blevet udsat for krænkende handlinger fx truende adfærd, fratagelse af arbejdsopgaver, tidspres, direkte/indirekte trusler om fyring og uønsket seksuel opmærksomhed. Den øvrige halvdel af ARKENs medarbejdere har ikke oplevet krænkelser.

I alt 78 nuværende og nogle tidligere medarbejdere har medvirket i spørgeskemaundersøgelsen, som blev sendt ud til 108 deltagere. Der har også været mulighed for at deltage i frivillige, anonyme interviews.

Kulturforandring  på vej

“Der er en del røde flag i undersøgelsen, men der er ikke voldsomme usete forhold. Problemerne er blevet set, fortalt – og mange af dem taget hånd om. Så ledelsen, samarbejds- og sikkerhedsudvalg og interne arbejdsgrupper har nu en konkret afdækning af, hvad der skal forebygges og handles på”, udtaler ARKENs nye bestyrelsesformand Eva Hofman-Bang i samme pressemeddelelse.

“Der er et åbent vindue nu for at skabe en kulturforandring på ARKEN, og det arbejde er i gang med tydelighed, dialog og en lyttende ledelse”, fortsætter hun.

Den 24. januar samles alle medarbejdere på ARKEN, som har været lukket ned pga corona-situationen, til et fællesmøde, hvor Creceas undersøgelse bliver fremlagt. Allerede nu er medarbejderne kommet med anbefalinger til forbedringer af arbejdsmiljøet, som også vil blive drøftet.

Medarbejderrepræsentant Kim Jeilman kvitterer for, at ledelsen har handlet hurtigt og taget klagen alvorligt. “Vi er ikke i mål endnu, men det lysner, og der er en voksende oplevelse af, at vi er på rette vej.”

Kilde: ARKEN

Foreløbige tiltag på ARKEN for at forbedre arbejdsmiljøet:

Crecea har kortlagt arbejdsmiljøet (spørgeskema og interviews) og har samlet forslag til forbedringer fra medarbejderne, som der nu arbejdes videre med blandt ledelse og medarbejdere.

Whistleblower-ordning blev indført 17. december 2021.

Fællesmøder – er afholdt i november, december – det næste er 24. januar.

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (SU/AM) er blevet mere synligt og aktivt – direktør Christian Gether sidder som formand i henhold til loven om arbejdsmiljø.

Del artiklen

'Undersøgelse bekræfter udfordringer med arbejdsmiljøet på ARKEN'

Facebook