Ugens kunstner – Tue Greenfort

Ugens kunstner – Tue Greenfort

Tue Greenfort: HUNGER, 2009. Foto: Theo Tegelaers, Sky Pictures Luchtfotografie, Amsterdam

Billedserie

Udstilling

BUTTERLAND. Kunst, økologi og andre skalaer

24 maj 2014 17 aug 2014

Tue Greenfort

Sorø Kunstmuseum
Se kort og tider

Greenfort deltager i Skulptur Odense 14 med værket Å, der går fra Arreskov sø og Odense Ås udspring i Svanninge Bakker forbi giftgrunden på Gasværksgrunden og videre ud i fjorden. Skulpturtriennalen åbner 20. juni.

Tue Greenfort arbejder tværfagligt med økologi og biodiversitet i et økonomisk, socialt, politisk, historisk og filosofisk perspektiv. Udgangspunktet i hans værker har gennem en årrække været en undersøgelse af klimaforandringerne og deres politiske håndtering. Det kommer til udtryk i video, fotoserier, objekter og stedsspecifikke projekter.

Tue Greenfort. Pressefoto
Tue Greenfort. Pressefoto
Gyllespreder som fontæne
Diffuse Einträge (2007) var et stedsspecifikt værk til Skulptur Projekte Münster 2007. Greenfort havde taget udgangspunkt i byens kunstige sø Aasee, som er del af et rekreativt område. Søen er fuld af alger og forbudt at bade i. Den forurenes af fosfater fra gylle fra omkringliggende marker.

Greenfort koblede søens tilsyneladende idyl med byens og oplandets vægtige landbrugsindustri. Værket bestod af en gyllespreder, der sprøjtede søens vand ud, tilsat jernklorid.

Jernklorid bruges normalt til rensning af spildevand.  

Tue Greenfort: Diffuse Einträge, 2007, Skulptur Projekte Münster. Foto: Roman Mensing. Courtesy: kunstneren og Johann König Gallery, Berlin
Tue Greenfort: Diffuse Einträge, 2007, Skulptur Projekte Münster. Foto: Roman Mensing. Courtesy: kunstneren og Johann König Gallery, Berlin

Hyldest til Haraway

Et andet stedsspecifikt værk er Wordly House (2012). Greenfort var inviteret af dOCUMENTA 13 til at kuratere et arkiv i en hytte i Karlsaue Park. Hytten blev oprindeligt bygget til de sorte svaner, som holdt til i parken indtil 1970erne. Arkivet tog udgangspunkt i den amerikanske feminist Donna Haraways teorier om forholdet mellem dyr og mennesker i et teknologisk, filosofisk og biologisk perspektiv. Donna Haraways bog When Species Meet dannede udgangspunkt for arkivet, som bestod af mange forskellige kunstneres og forfatteres film og publikationer, som Greenfort havde samlet. Haraway har haft en stor betydning for posthumanismen og den aktuelle økokritik.

Antropocæn monokultur
Det er netop posthumanismen og opgøret med antropocentrismen, som Greenfort er optaget af. Flere forskere mener, at vi lever i den antropocæne tidsalder, hvor mennesket gennem de seneste 200 år udgør en geologisk faktor, der for første gang i historien påvirker klimatiske, biologiske og geologiske forhold. Den menneskeskabte klimakrise, filosofien og politikken bag den, er ikke blevet mindre aktuel gennem årene og vedbliver at være genstandsfelt for Greenforts ofte processuelle og organiske værker.

Det ses tydeligt i værket Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk, hvis ordlyd er lånt fra Anders Fogh Rasmussens berømte tale fra Venstres landsmøde i 2003. Værket består en anlagt mark, der er sået med de fem mest almindelige plantearter i Danmark. Landbrugets monokultur bidrager til at fortrænge biodiversiteten, hvilket Greenfort tydeliggør med slides af rødlistede arter, som er truede eller uddøde arter inden for de seneste år.

Et æstetisk natursyn
På den aktuelle udstilling BUTTERLAND. Kunst, økologi og andre skalaer på Sorø Kunstmuseum præsenterer Greenfort en samling af egne værker fra 2001-2014 som en form for arkiv. Udstillingen inddrager også en naturhistorisk samling, som en af Danmarks vigtigste naturforskere Japetus Steenstrup bidrog til at etablere i midten af 1800-tallet. Samlingen er i dag opmagasineret i på Sorø Akademi. De to samlinger samt et enkelt værk fra Sorø Kunstmuseums samling sætter to forskellige natursyn overfor hinanden, det naturvidenskabelige over for det æstetiske.

Tue Greenfort: Installation view, BUTTERLAND. Kunst, økologi og andre skalaer, 2014, Sorø Kunstmuseum. Foto: Lea Nielsen.
Tue Greenfort: Installation view, BUTTERLAND. Kunst, økologi og andre skalaer, 2014, Sorø Kunstmuseum. Foto: Lea Nielsen.
Tue Greenfort: Periphylla periphylla, 2014, En visuel repræsentation af dybvandsgoplen Periphylla periphylla i glas, der har spredt sig eksplosivt i norske fjorde. Foto: Léa Nielsen
Tue Greenfort: Periphylla periphylla, 2014, En visuel repræsentation af dybvandsgoplen Periphylla periphylla i glas, der har spredt sig eksplosivt i norske fjorde. Foto: Léa Nielsen
Tue Greenfort: Exceeding 2 degrees, 2007/2014. Temperaturen sænkes med 2°C i den periode BUTTERLAND vises. Det sparede beløb på elregningen bliver brugt til at bevare et regnskovsområde. Foto: Lea Nielsen.
Tue Greenfort: Exceeding 2 degrees, 2007/2014. Temperaturen sænkes med 2°C i den periode BUTTERLAND vises. Det sparede beløb på elregningen bliver brugt til at bevare et regnskovsområde. Foto: Lea Nielsen.
Tue Greenfort: Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk. Slides med uddøende arter, 2009/2014. Foto: Léa Nielsen
Tue Greenfort: Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk. Slides med uddøende arter, 2009/2014. Foto: Léa Nielsen
Tue Greenfort: Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk. Mark med monokulturer -  tilsået med de fem mest almindelige plantearter i Danmark. 2009/2014.  Foto: Léa Nielsen
Tue Greenfort: Der er ikke én frø, der er ikke én fugl, der er ikke én fisk. Mark med monokulturer – tilsået med de fem mest almindelige plantearter i Danmark. 2009/2014. Foto: Léa Nielsen
Tue Greenfort: Milk Heat, 2009. Foto: Anders Norrsell. Courtesy: Wanås Foundation
Tue Greenfort: Milk Heat, 2009. Foto: Anders Norrsell. Courtesy: Wanås Foundation
Tue Greenfort: Condensation, 2008, Courtesy Frieze, London
Tue Greenfort: Condensation, 2008, Courtesy Frieze, London
Tue Greenfort: Medusa, 2007. Bestanden af den lyserøde gople, Pelagia noctiluca, er i kraftig vækst i verdenshavene, grundet overfiskeri, stigende vandtemperaturer og forurening. Foto: Tue Greenfort
Tue Greenfort: Medusa, 2007. Bestanden af den lyserøde gople, Pelagia noctiluca, er i kraftig vækst i verdenshavene, grundet overfiskeri, stigende vandtemperaturer og forurening. Foto: Tue Greenfort
Tue Greenfort: Conservation, 2001. En død træstamme under en glasklokke - et tidsligt værk, der nedbrydes i takt med  borebillernes aktiviteter og savsmuldens ophobning ved foden af træet. Foto: Andy Keate.
Tue Greenfort: Conservation, 2001. En død træstamme under en glasklokke – et tidsligt værk, der nedbrydes i takt med borebillernes aktiviteter og savsmuldens ophobning ved foden af træet. Foto: Andy Keate.
Tue Greenfort: Daimlerstrasse 38, 2001. Kunstneren kreerede en selvudløsende mekanisme af industriaffald. Ræve aktiverede kameraet via lokkemad fastgjort i en snor.
Tue Greenfort: Daimlerstrasse 38, 2001. Kunstneren kreerede en selvudløsende mekanisme af industriaffald. Ræve aktiverede kameraet via lokkemad fastgjort i en snor.

Tue Greenfort
født 1973 i Holbæk
Bor og arbejder i Berlin, Tyskland

www.tuegreenfort.net

Uddannelse:
Det fynske Kunstakademi (1997-2000)
Staatliche Hochschule für Bildende Künste (Städelschule), Frankfurt am Main (2000-2003)

GASAG Kunstpreis 2012.

Repræsenteret af Johann König Gallery, Berlin.

Solo- og gruppeudstillinger

Billedserie

Udstilling

BUTTERLAND. Kunst, økologi og andre skalaer

24 maj 2014 17 aug 2014

Tue Greenfort

Sorø Kunstmuseum
Se kort og tider

Greenfort deltager i Skulptur Odense 14 med værket Å, der går fra Arreskov sø og Odense Ås udspring i Svanninge Bakker forbi giftgrunden på Gasværksgrunden og videre ud i fjorden. Skulpturtriennalen åbner 20. juni.

Del artiklen

'Ugens kunstner – Tue Greenfort'

Facebook