Winckelmann trækker tråde

Winckelmann trækker tråde

Mette Winckelmann: Landskab i elektrisk lys (udsnit). Foto: Anders Sune Berg

Billedserie

Udstilling

Tråde på tværs

20 jun 2015 30 aug 2015

Mette Winckelmann, Anna Thommesen, Richard Mortensen, Albert Mertz, Preben Hornung, Ib Geertsen, Poul Gernes, Aase Seidler Gernes, Poul Gadegaard, Sonia Delaunay, Franciska Clausen, Ragna Braase, Kujahn Blask, Gunnar Aagaard Andersen, Else Alfelt

Sorø Kunstmuseum
Se kort og tider

17.06 kl. 10-17: Workshop hvor frivillige hjælper med at sy udstillingskataloget

26.06 kl.14: Fredagsfavorit ved inspektør Helle Brøns om ophøjet kunst, hjemlig husflid og kunstneriske hierarkier.

29.08 kl.14: Mette Winckelmann i dialog med museets inspektør om udstillingen.

30.08 kl.14: Søndagscafé med Mette Moestrup og Line Knutzon som samme med Naja Marie Aidt.

De kunsthistoriske antagelser og magtforhold bliver tematiseret i udstillingen Tråde på tværs, der med Mette Winckelmanns blik aktualiserer museets samling af konkret, abstrakt kunst fra 1950’erne. For Sorø Kunstmuseum har 100-­året for kvindernes valgret været en anledning til at kaste et selvkritisk blik på museets samling og trække tråde på tværs af medie, køn og tid.

På Sorø Kunstmuseum har billedkunstner Mette Winckelmann (f.1971) i samarbejde med museets inspektør Helle Brøns aktualiseret museets samling af konkret, abstrakt kunst fra 1950erne. Sammen trækker de uventede linjer fra museets kunstsamling til malerier og tekstilværker fra samme periode, samt til Mette Winckelmanns egne værker. Resultatet er en udstilling, der væver tråde på tværs af materialer, hierarkier, køn og kunsthistorie i et geometrisk formsprog og gennem klassisk tekstilarbejde.

Et ungt blik

Ambitionen med udstillingen er, gennem en yngre kunstners personlige blik, at åbne for forståelsen af 50’erne geometriske og abstrakte formsprog og vise den tætte relation til beskuerens krop og hverdagens rum. Udstillingen rummer derfor mange værker skabt i håndarbejdsprægede medier såsom vævning og stoftryk. Medier mange af de kvindelige konkrete kunstnere i 50’erne anvendte sideløbende med maleriet.

Med de mange håndværksprægede værker udstilles det, hvordan forskellige medier gennem tiden er blevet rangordnet og knyttet til forskellige kønslige forestillinger. Det konstruktive og geometriske udtryk er – med sin underliggende rationalitet og stringens – historisk set knyttet til det maskuline, mens det organiske og materielle ofte er blevet knyttet til det feminine.

Det maskuline og det feminine 

Udstillingen tematiserer hvordan maleri og skulptur, traditionelt set, er blevet set som finkultur med høj status, mens tekstilmediet har haft lavere status og blevet associeret med husflid, folklore og hverdag. Udstillingen skaber forskydninger i de traditionelle forestillinger om køn og medier, ved at fremhæve både det konstruktive, geometriske og det håndværksprægede, som væsentlige medier i den konkrete kunst.

Udstillingen har karakter af en totalinstallation, der udover de udstillede værker rummer en collage af billeder, der har inspireret udstillingsarbejdet. I forlængelse af den konkrete kunsts fokus på geometriske relationer, er udstillingens katalog komponeret af sider med tre forskellige størrelser. De er i udstillingens ånd samlet og syet af frivillige ved en workshop på museet.

Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann. Udstillingsview fra Tråde på tværs. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann: Forms And Shapes And, 2011-14, Foto: Anders Sune Berg
Mette Winchelmann: Forms And Shapes And, 2011-14, Foto: Anders Sune Berg
Mette Winckelmann: What is left from a man's shirt  2008. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winckelmann: What is left from a man’s shirt 2008. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winckelmann: Landskab i elektrisk lys . Foto: Anders Sune Berg
Mette Winckelmann: Landskab i elektrisk lys . Foto: Anders Sune Berg
Mette Winckelmann: What is left from a man's shirt , 2008. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winckelmann: What is left from a man’s shirt , 2008. Foto: Anders Sune Berg
Mette Winckelmann: 30.000.000 lesbians,2009. Foto: Anders Sune Berg.
Mette Winckelmann: 30.000.000 lesbians,2009. Foto: Anders Sune Berg.
Paul Gadegaard: Uden titel,1954. Foto: Anders Sune Berg
Paul Gadegaard: Uden titel,1954. Foto: Anders Sune Berg
Preben Hornung: Konkret Komposition,1950. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Preben Hornung: Konkret Komposition,1950. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Aase Seidler Gernes: uden titel,1968. Foto: Anders Sune Berg
Aase Seidler Gernes: uden titel,1968. Foto: Anders Sune Berg
Aase Seidler Gernes: Uden titel,1955. Foto: Anders Sune Berg
Aase Seidler Gernes: Uden titel,1955. Foto: Anders Sune Berg

Mette Winckelmann (f.1971)modtog Eckersbergmedaljen 2015. Hun er uddannet ved både Det Kongelige Danske Kunstakademi og Academy of Art and Design, Bratislava.

Billedserie

Udstilling

Tråde på tværs

20 jun 2015 30 aug 2015

Mette Winckelmann, Anna Thommesen, Richard Mortensen, Albert Mertz, Preben Hornung, Ib Geertsen, Poul Gernes, Aase Seidler Gernes, Poul Gadegaard, Sonia Delaunay, Franciska Clausen, Ragna Braase, Kujahn Blask, Gunnar Aagaard Andersen, Else Alfelt

Sorø Kunstmuseum
Se kort og tider

17.06 kl. 10-17: Workshop hvor frivillige hjælper med at sy udstillingskataloget

26.06 kl.14: Fredagsfavorit ved inspektør Helle Brøns om ophøjet kunst, hjemlig husflid og kunstneriske hierarkier.

29.08 kl.14: Mette Winckelmann i dialog med museets inspektør om udstillingen.

30.08 kl.14: Søndagscafé med Mette Moestrup og Line Knutzon som samme med Naja Marie Aidt.

Del artiklen

'Winckelmann trækker tråde'

Facebook