Udstillingsprisen Vision 2020 tildeles Rønnebæksholm

Udstillingsprisen Vision 2020 tildeles Rønnebæksholm

Rønnebæksholm. Foto: Léa Nielsen

Kunsthal Rønnebæksholm vinder med udstillingsideen Soil. Sickness. Society. Udstillingen rækker ifølge juryen ud over en klassisk udstilling med et højaktuelt emne og en aktivistisk tilgang til at gøre kunsten til katalysator for sundhed og fællesskaber. Udstillingsprisen Vision 2020 uddeles af Bikubenfonden og med prisen modtager Rønnebæksholm 5 mio. kr. til at realisere udstillingen for i  2021.

Udstillingen Soil. Sickness. Society. vil på tværs af lokaliteter omkring Kunsthal Rønnebæksholm udforske ubalancer i forholdet mellem jord, menneske og samfund og vil med kunsten ikke blot dokumentere, men på aktivistisk vis støtte op om at helbrede psykisk mistrivsel og sygdom gennem kunsten. Udstillingsidéen har været undervejs længe, men temaerne synes i lyset af Corona-krisen mere relevante end nogensinde. Udstillingen kurateres af Maria Kjær Themsen med bidrag fra Lotte Juul Petersen og andre kuratorer.

Jury: Et visionært bud på en udstilling

Juryen begrunder valget med at udstillingen på ”original og aktivistisk vis tager fat om et højaktuelt emne. Med afsæt i tre lokaliteter – Kunsthal Rønnebæksholm, Oringe Psykiatriske Hospital og Næstved Sygehus, vil Soil. Sickness. Society. med kunstværker af danske og internationale kunstnere undersøge samspillet mellem jord, menneske og samfund,” skriver juryen i sin motivation og uddyber:

Soil. Sickness. Society. udmærker sig ved at gå ud over billedkunstudstillingens traditionelle udtryk og aktiviteter og at have en stærk lokal forankring, der gennem tematikken forbindes til noget, som er langt større, relevant og påtrængende. Med en aktivistisk idé om at igangsætte handling og heling med kunsten og naturen som ressource, er Soil. Sickness. Society. et visionært bud på, hvad en udstilling kan være.”

Udstillingsideen baserer sig på, at vi igennem kunsten, meningsfulde fællesskaber og naturen kan genetablere en kontakt til vores indre liv og genskabe balance og mening. Dermed skal udstillingen skabe reelle forandringer for den enkelte.

Læs også: Ny leder til Rønnebæksholm

Samfundsforandring gennem kunst

”Vi ser udstillingsprisen som en stor mulighed for at præge, hvordan kunsten kan være med til at omtænke de strukturer, der har defineret vores samfund indtil nu. Det er en udstilling, vi mener har et aktivistisk potentiale for at gentænke relationen mellem sundhedssystemet, økosystemet og det økonomiske system. Relationer, hvis skrøbelighed er blevet tydeliggjort med Corona-krisen,” siger leder af Kunsthal Rønnebæksholm Lotte Juul Petersen og kurator Maria Kjær Themsen.

Soil. Sickness. Society. sætter kunsten i spil gennem forskellige fysiske rum og lokaliteter med både nationale og internationale kunstnere. Kunsthal Rønnebæksholm er med hovedudstillingen og aktiviteter som performances, foredrag, folkekøkken, terapeutiske seancer, vandreture samt dans, centrum for udstillingen.

Oringe Psykiatriske Hospital og Næstved Sygehus fungerer som satellitter i udstillingen. Her bruges kunsten f.eks. til at skabe resonansrum for patienterne med nye behandlingstilbud, og der vil skabes både stedspecifikke værker og permanente udsmykninger.

Derudover er den uafhængige kuratorgruppe Laboratoriet for Æstetik og Økologi tilknyttet som med-aktør.

Der er endvidere også et selvstændigt udstillingsprojekt af kurator Charlotte Sprogøe med afsæt i Rønnebækholms lade og bondegårdslandskabet på Sydsjælland, skabt i forbindelse med Sprogøes ph.d. på Det Kongelige Danske Kunstakademi om udstillinger som følsomhed og psykologiske tilstande.

Den samlede udstilling tager afsæt i Rønnebæksholms historiske ånd, hvor N.F.S. Grundtvig boede med sin kone Marie Toft, der på egnen blev kendt for bl.a. at skabe bedre vilkår for samfundets svageste. På den vis indskriver Soil. Sickness. Society. sig i en lokalhistorisk linje, men også i en international kontekst, hvor spørgsmål om fx kapitalisme, sygdom, psykisk skrøbelighed og omsorg i stigende grad er genstand for kunsten.

Soil. Sickness. Society. forventes at åbne i midten af 2021, hvor Rønnebæksholm har 700 års jubilæum.

Læs mere om Udstillingsprisen Vision her.

Kilde: Bikubenfonden

Juryen består i 2020 af:

 • Helga Just Christoffersen – kurator
 • Julian Juhlin – scenograf
 • Malene Vest Hansen – lektor i kunsthistorie, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 • Jacob Wamberg – professor dr.phil. i kunsthistorie, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
 • David Zahle – arkitekt og partner, BIG Bjarke Ingels Group
 • Mette Marcus – chef for kunstområdet, Bikubenfonden
 • Søren Kaare-Andersen – direktør, Bikubenfonden

Tidligere vindere af prisen

 • 2019: Aarhus Kunsthal med udstillingen Go Extreme. Udstillingen forventes at åbne i sommer 2021.
 • 2018: KUNSTEN. Museum of Modern Art Aalborg med udstillingen Work it Out! Udstillingen forventes at åbne i efteråret 2021.
 • 2017: Esbjerg Kunstmuseum med udstillingsformatet Wunderkammer. Udstillingen består af tre dele, hvoraf 1. del blev vist fra oktober 2018 - marts 2019. 2. del Mark Dion: Wunderkammer 2 – mirabilia blev vist fra den 5. oktober 2019 - 8. marts 2020. Og den 3. del der skabes i samarbejde med Eske Willerslev og Martin Sikora fra Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre i København planlægges vist 3. oktober 2020 - 7. marts 2021.
 • 2016: Kunstnergruppen Sisters Hope og Den Frie Udstillingsbygning med udstillingen Sisters Academy – The Boarding School. Udstillingen løb fra den 19. september til den 18. oktober 2017.
 • 2015: Medicinsk Museion med udstillingsprojektet Mind the Gut. Udstillingen åbnede i oktober 2017 og er nu en del af den permanente udstilling på Medicinsk Museion.

Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Del artiklen

'Udstillingsprisen Vision 2020 tildeles Rønnebæksholm'

Facebook