Det Æstetiske Øre – kunst til mennesker i konstant isolation

Det Æstetiske Øre – kunst til mennesker i konstant isolation

Kristian Byskov: Klokkefrøens Kald. Pressefoto.

Det Æstetiske Øre er et lydbaseret kunstprojekt, der udfolder sig på tre sociale institutioner i Næstved. Projektet med værker af Olga Benedicte, Kristian Byskov, Ragnhild May og Jenny Gräf Sheppard er udviklet i samarbejde med Kunsthal Rønnebæksholm og kurateret af Iben Bach Elmstrøm.

Det Æstetiske Øre er opstået i kølvandet på den isolation som den nuværende pandemi har tydeliggjort. Det er en slags dobbelt isolation, hvor både individer og kunstobjekter isoleres bag lukkede døre, og projektets formål er at tale ind i denne kollektive oplevelse og forståelse af isolation og herfra skabe nye måder at cirkulere og repræsentere samtidskunsten på, som også gavner mennesker, som lever i en nærmest konstant tilstand af isolation.

Olga Benedicte: Vi To, Munkebo. Pressefoto.

Det kan dreje sig om blinde og svagtseende, langvarigt sengeliggende patienter, fængselsindsatte, hospice-indlagte, plejehjemsbeboere eller andre, der af psykiske eller fysiske årsager ikke bevæger sig ud i samfundet. Det Æstetiske Øre forsøger at gentænke og udvide den institutionelle ramme og herigennem række ud til nye publikummer uden for den kulturelt kultiverede klasse, samt borgere som har mistet muligheden for at opleve kunst.

I sin første fase lanceres projektet på tre sociale institutioner i Næstved: Solgaven (botilbud for blinde og svagtseende), Munkebo Plejecenter (aktivitetscafé og plejecenter for ældre) og Perron 1 (værested for unge under Center for Socialpsykiatri). Samarbejderne er opstået gennem Kunsthal Rønnebæksholm forbindelser til Næstved kommune og deres indsats omkring mental sundhed for borgere i Næstved.

Det Æstetiske Øre fungerer som både et kunstnerisk og sundhedsfagligt eksperiment, hvor både kunstnerne, kunsthallen og kommunes sociale institutioner og deres beboere og brugere har bidraget til at forstå, hvordan værkerne kunne fungere på præmisser, der tilgodeser borgere, som ikke normalt har mange mulighed for at opleve samtidskunsten – pandemi eller ej. Traditionelt har den vestlige kunsttradition priviligeret synet og visualitet, særligt i vores møde med ‘billed’-kunsten. Kunst aktiverer dog et langt bredere spektrum af sanser, herunder vores hørelse.

Værkerne er udviklet af fire danske kunstnere: Kristian Byskov, Ragnhild May, Olga Benedicte og Jenny Gräf Sheppard. Hvert værk tager udgangspunkt i kunstnerens egen praksis, men i fællesskab danner værkerne en udforskning af samtidskunsten socialpolitiske potentiale, idet værkerne er specialudviklede til at kunne cirkulere rundt i forskellige sammenhænge uden for det klassiske udstillingsrum.

Kilde: Rønnebæksholm.

Fakta
Hvor: Offentlig udstilling på Kunsthal Rønnebæksholm 15 maj - 30 maj.

Sociale institutioner: Værkerne udstilles på Solgaven (botilbud for blinde og svagtseende), Munkebo Plejecenter (aktivitetscafé og plejecenter for ældre) og Perron 1 (værested for unge under Center for Socialpsykiatri) i perioden 25 mar - 7 maj.

Det Æstetiske Øre er udviklet i samarbejde med Kunsthal Rønnebæksholm og kurateret af Iben Bach Elmstrøm.

Del artiklen

'Det Æstetiske Øre – kunst til mennesker i konstant isolation'

Facebook