Det skal du se! uge 6

Det skal du se! uge 6

Jes Fomsgaard: Red Cathedral

Johannes Larsen Museet
9 feb – 13 maj  Jes Fomsgaard: VIEW
Udstillingen VIEW er blevet til i anledning af Jes Fomsgaards 70 års fødselsdag og fokuserer på kunstnerens værkproduktion gennem de seneste ti år. Udstillingen er tænkt som en totalinstallation, der inddrager udstillingsrummenes fysiske rammer og udsigten til landskabet omkring Johannes Larsen Museet.
Fernisering fredag 9 feb kl 16

KH7 artspace
9 feb – 24 feb  Wunderkammer – En Epistemologisk Buffet
Et wunderkammer er historisk set en censureret samling af udvalgte genstande. Hvor sammenstillingens formål oprindeligt var at tillægge genstandene nye perspektiver og erkendelser, udgør udstillingen Wunderkammer – En Epistemologisk Buffet ligeså en samlet såvel som individuel undersøgelse af de udstillede værker.
Fernisering fredag 9 feb kl 17

Vestjyllands Kunstpavillon
10 feb – 25 feb  Udstilling I – Den moderne Kunstsalon
I krydsfeltet mellem den traditionelle kunstsalon og modernismens hvide kube formidles værker, der er skabt af danske og udenlandske, nulevende samtidskunstnere. Værkerne vil, efter kunstsalonens kurateringsprincipper, blive fremvist i tæt fysisk relation til hinanden – men ophængt i et moderne, hvidt gallerirum.
Fernisering lørdag 10 feb kl 14-16

Ursula Reuter Christiansen: Skarpretteren, 1971/2016, silketryk © Ursula Reuter Christiansen

SMK – Statens Museum for Kunst
8 feb – 10 jun  Ursula Reuter Christiansen: Skarpretteren
I en ny totalinstallation præsenterer SMK filmen Skarpretteren (1971) af den danske feministiske kunstner Ursula Reuter Christiansen. Filmen fremvises sammen med en række senere silketryk, malerier og kunstbøger, der alle er baseret på Skarpretteren. Installationen tilbyder tillige et indblik i, hvordan tidens feministiske miljø tog imod filmen dengang i 1970’erne.

8 feb – 6 maj  Art in the Making
Myterne om, hvordan et kunstværk bliver til, er mange. Ofte udspringer de af forestillingen om, at kunstnere er udstyret med særlige kreative evner, som adskiller dem fra andre mennesker. Baseret på forskningsstudier, foretaget af den internationalt anerkendte forsker Chris Fischer, er hensigten med udstillingen Art in the Making at aflive myterne ved at vise den kreative proces fra idé til færdigt værk.
Fernisering onsdag 7 feb kl 17-19

Nordatlantens Brygge
10 feb – 13 maj  PERLER PÅ SNOR – en arktisk historiefortælling
PERLER PÅ SNOR dykker ned i fælles historier om perlearbejde og historiefortælling fra Alaska til Grønland. De tre kvindelige kunstnere, som deltager i udstillingen, har ladet sig inspirere af traditionelle kunsthåndværker, der alle bærer historier med sig om kvinders arbejde, kulturel udveksling, kontinuitet og forandring.
Fernisering fredag 9 feb kl 16-18

Martin Asbæk Gallery
9 feb – 17 mar  Hans Hamid Rasmussen: Kasbah Walking
Kasbah Walking byder på en indsigtsvækkende og historisk gåtur med den norsk-algeriske kunstner Hans Hamid Rasmussen i Algiers ældre bydel Kasbah. Udstillingen præsenterer en række sort/hvide fotografier med isatte farverige håndbroderinger, som erstatter dele af det oprindelige motiv.
Fernisering fredag 9 feb kl 17-19

Del artiklen

'Det skal du se! uge 6'

Facebook