Wunderkammer – En Epistemologisk Buffet
9 feb 201824 feb 2018

Anbefalet under Det skal du se! uge 6
Med udstillingen ønskes at skabe et wunderkammer – en samling af kuriosa i den samtidige vestlige malerkunst.

Pierre Knop: Keyhole Affaire De Coeur, 2017, 110x90cm, oil on canvas

Wunderkammeret – eller raritetskabinettet – var historisk set en censureret samling af værdifulde og forunderlige genstande, hvis fremkomst og betydning sjældent var endeligt kortlagt. Således kunne disse samlinger rumme alt fra naturskabte krystaller til menneskeskabte maskiner såvel som kunstværker. Samlingen var summen af vores komplette viden og dermed også nøglen til nye erkendelser. Wunderkammeret var altså et mikrokosmos – et tværsnit af hele vores verden, som vi så den og kendte den dengang. Kabinettets genstande stod, ud fra en moderne betragtning, ofte ulogisk kombineret. Kuriosa af forskellig art blev blandet fantasifuldt sammen, i håbet om at nye erkendelser ville blotlægge sig. Samfundet var endnu ikke præget af streng videnskabelig metodik. Wunderkammeret og dets genstande repræsenterer således et stadie i den menneskelige undersøgen, hvor forestillingsevnen og fantasien endnu stod i ledtog med erkendelsen og sandheden.

De udstillede værker udgør – ligesom genstandene i de historiske wunderkamre – en samlet såvel som en individuel undersøgelse, hvor vejen til erkendelse og sandhed endnu er informeret eller betinget af fantasien og forestillingsevnen. I filosofien er det blevet bemærket, at den kunstneriske praksis i sit væsentligste er jagten på sandheden.* Sandheden, som søges her, er dog ikke af videnskabelig beskaffenhed, men snarere af enestående, selvstændig karakter, der på personlig, poetisk og ekspressiv vis resonerer gennem sit medie. Disse selvstændige og rene sandheder, som kunsten indfanger, er ofte kimen til nye perspektiver og til erkendelsen.

Kilde: KH7 artspace

KH7artspace

Sydhavnsgade 7, sal
8000 Aarhus C

Onsdag - fredag kl. 14 - 17
Weekend kl 12 – 17

Kontakt

20685854

Del

'Wunderkammer - En Epistemologisk Buffet'

Facebook