Det skal du se! uge 16

Det skal du se! uge 16

Dorine van Meel: Gentle Dust, 2016. HD video still. Foto: Dorine van Meel

SixtyEight Art Institute
20 apr – 27 maj  Repeats (Figures and Infrastructures)
I udstillingen Repeats fremlægger otte kunstnere deres refleksioner over blandt andet identitetskollaps og dannelse. Hver på sin måde er alle bidragende kunstnere optaget af, hvordan dannelsen af sociale strukturer finder sted med afsæt i kulturelle infrastrukturer, fortællinger, billeder og politik.
Fernisering fredag 20 apr kl 18-21

V1 Gallery
21 apr – 19 maj  Rose Eken: Resistance
Rose Ekens udgangspunkt for udstillingen Resistance er hendes eget engagement i aktivistmiljøet omkring det tidligere ungdomshus på Jagtvej 69 i København. Mange af genstandene i udstillingen er skabt af minder herfra og eksisterer som en poetisk påmindelse om, at modstanden kan være skrøbelig, men aldrig forgæves.
Fernisering fredag 20 apr kl 17-21

Tranen
21 apr – 20 maj  Sandra Mujinga: Calluses
Den norske kunstner Sandra Mujinga er optaget af overfladen, herunder hud, og hvordan den præges af sine omgivelser. Udstillingens titel, Calluses, hentyder til, at en overflades karakteristika ikke er givet én gang for alle, men at den kan hærdes og ændre fremtrædelsesform for at tilpasse sig bestemte miljøer.
Fernisering fredag 20 apr kl 17-19

Lyd- og keramikværker af Nour Fog og Anna Samsøe. Fra udstillingen Vacant Potential & Støvkammer, Pulvermorgen. Pressefoto

KUNSTPAKHUSET
21 apr – 3 jun  Vacant Potential & Støvkammer, Pulvermorgen
I et forsøg på at afdigitalisere lyd præsenterer Nour Fog og Anna Samsøe i Vacant Potential en lydinstallation bestående af keramikskulpturer, der er udformet til at forstærke ekkoet, når lyde passerer igennem. Udstillingen Støvkammer, Pulvermorgen, handler om tid og ting. Ting, der ophober sig over tid. Ting, der eroderer over tid og skaber grobunden for nye ting. 
Fernisering lørdag 21 apr kl 13-16

JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum
21 apr – 21 maj  BGK Esbjerg: ET ØJEBLIKS VIRKELIGHED
Under fællestitlen ET ØJEBLIKS VIRKELIGHED indtager BGK (Billedkunstnerisk Grundkursus i Esbjerg) vanen tro Gallerigangen hos JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum. Elevernes værker tager i år udgangspunkt i kunstner Anna Klindt Sørensens liv, hendes værker og kunstneriske ståsted.
Fernisering lørdag 21 apr kl 14

Del artiklen

'Det skal du se! uge 16'

Facebook