Situationsrapport fra en trængt kunstscene

Situationsrapport fra en trængt kunstscene

ARKEN Museum for Moderne Kunst: Foto Torben Petersen.

Hvordan klarer kunstens udstillingssteder sig under sundhedskrisen? Kunsten.nu har spurgt nogle af de aktører, som lever af at vise eller sælge kunst: Gallerier, kunsthaller og -museer.

For tiden ligner Københavns gader et metafysisk cityscape af Giorgio de Chirico: Man ser bygningerne, gaderne og pladserne meget tydeligere end ellers, da passerende mennesker som regel er dem, man kigger på, og de holder sig stort set hjemme i denne Corona-tid. Luften er renere end i årtier, nu da bilerne i stort antal holder stille. Ejheller hører man en fjern rumlen fra de mange fly, som skyder pile op i himlen efter takeoff i Kastrup.

Møder man endelig nogen, så er det om at skabe behørig afstand. ‘De andre’ er blevet vores potentielle fjender. Med andre ord: Vi oplever den største undtagelsestilstand siden mørklægningen og beskyttelseskældrene under 2. Verdenskrig.

Hele denne nedlukning går naturligvis hårdt ud over kunstnerstanden, men rammer også de fora og dermed aktører, som formidler deres budskaber: Gallerier, museer og kunsthaller. Gallerierne, som ikke har fået noget påbud fra myndighedernes side om at holde lukket, har ikke desto mindre valgt at gøre det i stor stil, da kunderne udebliver.

Nogle af dem går nu ind og udvider deres virtuelle visningsformer på Instagram og Facebook. Enkelte holder også fysisk åbent men kun efter aftale, mens museerne og kunsthallerne må holde helt lukket. Hvad betyder det for økonomien og planlægningen, at de må lukke helt ned i længere tid? Hvor mange bliver arbejdsløse? Hvor mange udstillinger går helt tabt eller må udsættes på ubestemt tid?

Kunsten.nu har talt med en række af de institutioner og gallerier, som normalt faciliterer den stigende kunstappetit hos et stadig større publikum og spurgt dem om, hvordan de navigerer igennem krisen.

Gallerierne

Formanden for Danske Gallerier, Thorkild NB Nielsen, taler på foreningens 50 medlemmers vegne:

”Det vil tage meget lang tid at indhente den tabte fortjeneste, når samfundet på et tidspunkt åbner op igen. De økonomiske hjælpepakker kan hjælpe virksomhederne og medarbejderne gennem den værste krise, men den manglende omsætning vil fortsat give en kæmpe hovedpine.”

“På den positive side vil mange forsøge sig med nye måder at præsentere og formidle deres kunstneres værker til kunderne. Det kan være online salg, online ferniseringer, direct mail, telefonsalg osv. Hvis man ikke må samles i større grupper i galleriet, er der næsten kun de digitale muligheder tilbage. Men uanset den indsats, vil konsekvenserne af COVID-19 være en mavepuster til hele branchen.”

“Heldigvis har Folketinget udvidet den midlertidige kompensationsordning for selvstændige, så freelancere og kunstnere også bliver omfattet og kan søge kompensation. Imidlertid er grænsen for at få kompensation sat til en årlig minimumsomsætning på 120.000 kr, hvilket især rammer unge upcoming kunstnere,” slutter Thorkild NB Nielsen.

Kerry Harm Nielsen (tv) og Anna Gram Sørensen fra Galleri Kant. Foto: Nicola Campion.

Vi har også spurgt Galleri Kant i København. Det drives af ejerne Anna Gram Sørensen og Kerry Harm Nielsen uden nogen fastansatte medarbejdere, så de undgår fyringer. De er et af de gallerier, som har besluttet sig for at udnytte krisen til at skabe en ny onlineplatform:

”Vi har længe arbejdet med planerne om at åbne en online store. Den bliver nu en realitet inden for de næste 14 dage. Vi er fortrøstningsfulde ved forestillingen om, at dette nye tiltag med tiden vil styrke galleriets robusthed og likviditet.”

Mens Galleri Kant holder begrænset åbent i København, har de besluttet at holde åbent i påskeferien i Sønderho på Fanø med deres pop up-galleri, hvis ikke der sker yderligere stramninger i forsamlingsfriheden. Dog med stærkt begrænset adgang og med overholdelse af de sundhedsmæssige retningslinjer såsom håndsprit ved indgangen og to meters afstand.

De bekræfter brancheformandens bekymring for kunstnerstanden: ”Vi betragter det selvfølgelig som tryghedsskabende, at regeringen gør, hvad de kan for at forsøge at hjælpe lønmodtagere og virksomheder, så borgernes generelle økonomiske situation ikke forringes radikalt.”

“Kunsten, som vi lever af at sælge, ligger som bekendt langt nede i behovspyramiden. Til gengæld er vi alvorligt bekymrede for vores ”leverandører”, kunstnerne, om de kan opretholde deres levevilkår, og om de er trygge, hvad angår husleje til atelier, forventede indtægter ved udsmykningsopgaver, undervisning og andre fagligt beslægtede opgaver. Utryghed udfordrer selvsagt den kunstneriske energi og koncentration. Heldigvis arbejder BKF hårdt for at gøre opmærksom på deres særlige situation.”

Kunstmuseerne

Kunstmuseerne er blevet pålagt at lukke helt ned under sundhedskrisen. På ARoS anser man det for vanskeligt at sige noget præcist om krisens konsekvenser.

ARoS. Foto Anders Trærup.

”Vi arbejder på at begrænse de økonomiske tab, og vi er i proces i forhold til at se på de forskellige statslige hjælpepakker”, fortæller museets direktør, Erland Høyersten.

“I sidste uge kom der blandt andet en rigtig god nyhed fra Carlsbergfonden, som sammen med Tuborgfondet og Ny Carlsbergfondet har bevilliget 95 mio. kr. ekstraordinært til støtte af bl.a. kunstmuseerne under krisen.”

“Vi ser også opbakning fra Erhverv Aarhus til kulturlivet. Situationen på ARoS er således, at vi indtil videre holder lukket til og med den 13. april. Langt størstedelen af vores medarbejdere kan ikke arbejde fra hjemmet, da der er tale om ’frontpersonale’. Eftersom museet er lukket for gæster, er denne gruppe sendt hjem med løn. Alle afspadserer og afvikler restferie, så længe dette er muligt. Et lille hold arbejder på forsvarlig vis på museet med opsætningen af udstillingen Mythologies – The Beginning and End of Civilizations”.

ARoS’direktør Erlend Høyersten. Foto: Lars Fredriksen.

”Hver eneste dag taber vi penge på entrébilletter, på omsætningen i cafeen og shoppen samt på aflyste arrangementer. Det forventede tab i marts bliver på cirka 2,5 mio. kroner. En fortsat lukning frem til den 13. april betyder, at 2/3 af vores indtjening (svarende til cirka 3 mio. kr.) for april går tabt, fordi påsken normalt er en af vores rigtig gode perioder. Holder vi lukket i hele april, vil tabet være omkring 4,6 mio. kroner for april. Hvis vi fortsat skal holde lukket i maj, forventer vi et tab på omkring 3,9 mio. kroner for maj. Hvordan det mere præcist ser ud, kan vi ikke sige noget om endnu. Vi kan blot forudse, at det bliver en dyr omgang for ARoS, som kan udfordre vores fremtidige investeringsmuligheder på indholdssiden for vores gæster,” slutter Høyersten.

Også på ARKEN i Ishøj sporer man stor bekymring:

”Det er drøje tider for dansk museumsvæsen”, siger direktør Christian Gether.

“På ARKEN har vi for tiden absolut ingen indtægter fra billetsalg og butik og restaurant. Hertil kommer, at arrangementer i form af udlejning af lokaler til private (banker, firmaer etc.) alle er blevet aflyst, så vi står uden indtægter. Vi sparer på alt og forsøger ikke at fyre folk. Vi ved ikke noget om hjælpepakker, men ekstra tilskud vil være kærkomne,”

En kunsthal i provinsen

Også kunsthallerne gisper efter vejret i denne tid. Vi har spurgt Viborg Kunsthals leder, Bodil Monrad om, hvordan de klarer sig igennem:

”Ugen inden Danmark lukkede ned, åbnede Viborg Kunsthal to nye udstillinger: Ismar Cirkinagic With Matter Through Time og gruppeudstillingen The Process of Becoming. Det er utrolig ærgerligt, at publikum for tiden ikke har mulighed for at se de to fantastiske udstillinger, og vi overvejer derfor lige nu, om vi eventuelt skal forlænge udstillingsperioden og dermed skubbe fremtidige udstillinger.”

“Det er svære overvejelser, der har betydning for resten af året på Viborg Kunsthal, men også noget der er afhængigt af, hvordan Corona-virusset udvikler sig – så vi prøver at have is i maven bare et lille stykke tid endnu, inden vi træffer beslutningen, og vi er i løbende dialog med kunstnerne.”

“Vi er virkelig trætte af, at de spændende arrangementer, vi har planlagt under udstillingsperioden såsom performanceaften, paneldebat omkring samtidskunst og fotografi samt foredraget Kulturpolitikken til debat ved Merete Sanderhoff alle ser ud til at måtte aflyses. Forhåbentlig kan nogle af dem afholdes på et senere tidspunkt”.

Bodil Johanne Monrad, udstillingsleder på Viborg Kunsthal. Foto: Viborg Kunsthal.

“Planen var også, at vi i begyndelsen af marts skulle byde årets to første residency-kunstnere velkommen i vores kunstner-residency Riddergade AIR. Det har vi jo desværre også været nødt til at udskyde eller aflyse – især fordi den ene af kunstnerne efter planen skulle ankomme fra Norditalien! Den anden skulle komme fra Costa Rica, og der blev flyforbindelserne også hurtigt for ustabile.”

“Det er ret ærgerligt, da det var de to første kunstnere i vores udvidede program, støttet af Statens Kunstfond, og vi havde lagt virkelig mange planer for de steder, de skulle se og de mennesker, som de skulle møde. Generelt er residency-ophold blevet en vigtig del af vores profil, og her kan Corona-virusset jo virkelig mærkes”.

“I forhold til økonomien må vi sige, at det er af afgørende betydning, at offentlige instanser som eksempelvis Statens Kunstfond afstår fra at kræve tilbagebetaling af allerede bevilgede midler, eftersom forudsætningerne jo desværre har ændret sig, siden vores ansøgninger blev sendt afsted.”

“Men da Viborg Kunsthal er en kommunal institution har vi heldigvis et solidt økonomisk bagland, og er derfor ikke truet af konkurs eller medarbejderfyringer. Men selvfølgelig vil en længere lukke-periode jo betyde manglende indtægter fra entré, omvisninger og café/butik, og det vil da klart kunne mærkes i vores regnskaber lang tid fremover,” slutter Viborg Kunsthals leder, Bodil Monrad.

Del artiklen

'Situationsrapport fra en trængt kunstscene'

Facebook