Sammenstødets potentiale

Sammenstødets potentiale

Louise Vind Nielsen: Ventilation (detalje). Foto: Louise Vind Nielsen.

Billedserie

Udstilling

Ventilation - Et værk i syv cirkler

9 apr 2011 29 apr 2011

Louise Vind Nielsen

Spanien19C
Se kort og tider

KUNSTEN.NU har talt med Louise Vind Nielsen om hendes installation i Spanien 19C i Århus, der udforsker kunstens forandringspotentiale og reflekterer fejlen. Det handler om påvirking: det at lade sig påvirke og det at påvirke andre.

“Den autonome kunstner er en skrøne” , fortæller Louise Vind Nielsen, da KUNSTEN.NU møder hende for at tale om installationen Ventilation, som kunstneren i øjeblikket viser på udstillingsstedet Spanien 19C.

Det skabende geni i overskuelig armslænge fra samfundet er, i Louise Vind Nielsens optik, en illusion. For hende handler det ikke om at formidle overblik og indsigt på afstand af samfundet, men i stedet om selve mødet med samfundet. Ifølge Louise Vind Nielsen opstår kunsten netop her i sammenstødet mellem kunsten og verden – mellem samfundet og kunstneren.

Louise Vind Nielsen: Ventillation. Foto: Louise Vind Nielsen
Louise Vind Nielsen: Ventillation. Foto: Louise Vind Nielsen
Propelsammenstød
Louise Vind Nielsen forsøger i sin installation Ventilation at gøre dette sammenstød håndgribeligt via værkets syv ventilatorer, der alle hænger tæt ved siden af hinanden i loftet på Udstillingsstedet Spanien 19C.

Med korte mellemrum støder ventilationernes propelarme mod hinanden, idet de er monteret for tæt. De syv ventilationers konstante sammenstød bliver, ifølge kunstneren, netop til et billede på det at være kunstner og del af et samfund, hvor kunsten opstår i kraft af, at tingene kolliderer.

Louise Vind Nielsen forklarer:
“Hvis ikke der opstår modstand, skabes der heller ikke nogen spændinger. Ligeledes ville der heller ikke opstår nogle lyde, hvis det ikke var fordi, de slog mod hinanden.”

Kunsten at være kunstner  
Men sammenstødene opstår ikke alene i kunstnerens møde med verden, men yderligere i mødet mellem idé og praksis, mellem tanke og færdigt værk. Louise Vind Nielsen uddyber:

“Når man er i en kunstnerisk proces, så opstår der hele tiden tvivl og modstand. Både helt praktisk med, hvordan logikker falder på plads, og med hvordan man finder frem til, hvad det egentlig er, man tænker, og hvorfor man egentlig gør, som man gør.”

Den forstærkede fejl
Kunstneren ser også Ventilation som en reflektion over det at gribe fejlen og anvende sammenstødet til et afsæt, hvorfra kunsten, kunstneren og betragteren kan udvikle sig.

Denne opmærksomhed på fejlen påpeger Louise Vidt Nielsen yderligere i forbindelse med de syv linoleumstryk, der akkompagnerer de syv ventilatiorer i loftet.

Louise Vind Nielsen: Partitur. Foto: Louise Vind Nielsen
Louise Vind Nielsen: Partitur. Foto: Louise Vind Nielsen
Louise Vind Nielsen: Partitur. Foto: Louise Vind Nielsen
Louise Vind Nielsen: Partitur. Foto: Louise Vind Nielsen

Det syvende tryk, forklarer Louise Vind Nielsen, er helt konkret et resultat af en række forstærkede fejl:

“Jeg har prøvet at efterligne den første linje, men når der er opstået fejl, så har jeg forstærket dem og fortsat dem – det er forstærkede fejl, tilfældigheder.” 

De syv tryk bærer er alle benævnt som partiturer med reference til den elektroniske musiker Else Marie Pades komposition Syv Cirkler. Pade har i det hele taget været en stor inspirationskilde for Louise Vind Nielsen. Pade betragter lyde som bølger, der skaber svingninger i luften og er desuden optaget af, hvordan de forskellige stjerner på himlen påvirker hinandens bevægelser.

Louise Vind Nielsen: Partitur. Foto: Louise Vind Nielsen
Louise Vind Nielsen: Partitur. Foto: Louise Vind Nielsen
Louise Vind Nielsen: Partitur. Foto: Louise Vind Nielsen
Louise Vind Nielsen: Partitur. Foto: Louise Vind Nielsen

Kunstens forandringspotentiale
På Udstillingsstedet Spanien 19C støder tingene altså sammen og fejlene forstærkes i et forsøg på at undersøge kunstens evne til at forandre og påvirke. Men besidder kunsten da rent faktisk potentialet til at skabe forandringer?

Dette afhænger, i følge Louise Vind Nielsen, af publikums vilje til at træde inden for i kunsten – ikke nødvendigvis for at blive klogere – men måske blot for at stille spørgsmålstegn. For her at lade verdener, idéer og forstillinger støde sammen.

Louise Vind Nielsen studerer på Det Jyske Kunstakademi.
Deltog på Århus festivalen OPEN CITY med sin happening OPEN CITY (2008).

Billedserie

Udstilling

Ventilation - Et værk i syv cirkler

9 apr 2011 29 apr 2011

Louise Vind Nielsen

Spanien19C
Se kort og tider

Del artiklen

'Sammenstødets potentiale'

Facebook