Sammensætning af Kunststøtteudvalg

Sammensætning af Kunststøtteudvalg

Leder af Kunsthallen Nikolaj, Elisabeth Delin Hansen, bliver én af de syv medlemmer i udvalget. Foto: Maritza Cifuentes.

Kulturminister Per Stig Møller har udpeget medlemmerne af det nye udvalg, der skal udrede det danske kunststøttesystem

Kulturminister Per Stig Møller har nedsat et udvalg, der skal se samlet på det statslige støttesystem til billedkunst, musik, scenekunst, litteratur, arkitektur, design, kunsthåndværk, film samt andre nye og tværgående kunstformer. Udvalget skal have fokus på den del af kunststøtten, der fordeles af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond.

Nytænkning
Det danske kunststøttesystem er i dag opbygget af en række forskellige råd og udvalg under Statens Kunstfond (oprettet i 1964) og Statens Kunstråd (2003). Kunststøttesystemet er til stadighed genstand for diskussion. Senest har en rapport, bestilt af Statens Kunstråd, peget på behovet for nytænkning i systemet.

Et udvalg med erfaring
“Udvalget skal have de bedste chancer for at løse den opgave, jeg har stillet: at få blotlagt eventuelle behov for modernisering af statens kunststøttesystem. Derfor har jeg sammensat det nye udvalg, så det består af 7 personer, der har erfaring fra såvel kunstens verden som fra den offentlige sektor og det private erhvervsliv”, udtaler Per Stig Møller.

Udvalgets formand bliver: Lars Liebst, direktør for Tivoli og tidligere formand for Statens Kunstråd.

Udvalgets øvrige medlemmer bliver:

Tom Ahlberg, forlagsejer og redaktør for nettidsskriftet Søndag Aften.

Elisabeth Delin Hansen, kunsthistoriker, leder af udstillingsbygningen Nikolaj.

Leif Lønsmann, journalist, musikchef i DR.

Anne Marie Mai, professor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier på SDU.

Peter Schepelern, lektor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling v/ Københavns Universietet og tidligere formand for Statens Kunstfond.

Else Sommer, direktør i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsfor-valtning.

Del artiklen

'Sammensætning af Kunststøtteudvalg'

Facebook