Økonomisk lavvande i Kunstbygningen

Økonomisk lavvande i Kunstbygningen

Århus Kunstbygning. Pressebillede.

Det koster at være en ambitiøs udstillingshal med stærk kunstnerisk profil!

Udstillingsåret 2007 har givet et underskud på 415.000 kr. i Århus Kunstbygning. Dette beløb overstiger kraftig det underskud på 118.000 kr., som bestyrelsen for Fonden Århus Kunstbygning i et revideret budget for 2007 fik forelagt i november sidste år. Dette blev accepteret i lyset af den aktive profilering af Århus Kunstbygning i udstillingsåret -07, som nu forhenværende leder Torsten Sadowsky iværksatte.

Ambitioner – ja. Økonomiske midler – nej
Bestyrelsen finder det naturligt nok ikke acceptabelt, at der er oparbejdet et langt større underskud. Men når det er sagt, mener bestyrelsen også, det må vække til politisk eftertanke.
I aftalen med Århus Kommune lægges der op til, at Kunstbygningen skal være et kraftcenter for den lokale, nationale og internationale samtidskunst. Hvis ambitionerne skal indfries kræves der et kommunalt driftstilskud, der rækker noget længere end til det absolutte eksistensminimum.

Situationen i 2008
Bestyrelsen håber på en politisk afklaring efter sommeren 2008, så der pr. 1. januar 2009 kan ansættes en ny markant leder. Indtil da vil bestyrelsesformand Jo Dam Kærgaard stå for den daglige drift. Udstillingprogrammet vil ikke blive berørt af underskuddet, bortset fra den økonomisk tunge udstilling Beautiful Losers, som bliver erstattet med en maleriudstilling og en forlængelse af Concerning Hunter med kunstneren Mark Dion.

Del artiklen

'Økonomisk lavvande i Kunstbygningen'

Facebook