Nyt samarbejde mellem museer og læreruddannelserne

Projekt

Learning Museum

Start: Projektet startede sommeren 2011 og løber t.o.m. 2013

Det landsdækkende projekt Learning Museum undersøger, hvordan de danske museer kan bruges i folkeskolens undervisning og hvorvidt de lærerstuderende kan inspirere til museernes formidlings- og undervisningsformer.

I projektet Learning Museum deltager 26 museer og 13 læreruddannelser og i sommeren 2011 blev første fase skudt i gang. Siden har lærerstuderende og museer samarbejdet om en række undervisningsforløb på museerne.

Udvikling af undervisningstilbud
Projektets mål er at udvikle undervisningstilbud og praktikforløb til læreruddannelsernes studieordninger og til museernes undervisningspraksis. Lærerstuderende deltager pt. i undervisningsforløb på museer landet over og kommer på museumsbesøg med elever fra deres praktikskoler.

Stor workshop
Resultaterne fra efterårets forløb præsenteres og evalueres på en stor workshop den 8. december på Trapholt i Kolding. Her deltager alle projektdeltagere og en række lærerstuderende, der vil præsentere deres resultater fra undervisningsforløbene samt deltage i en paneldebat. Projektets evaluator Dorthe Carlsen fra UC Syddanmark vil ldesuden sammenfatte de første evalueringer fra projektets deltagere.

Learning Museum løber fra 2011-2013 og ledes af Museet for Samtidskunst i Roskilde med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.

Workshoppen d. 8 december 2011er ikke offentlig, men det er muligt for pressen at deltage eller få yderligere information ved henvendelse til projektleder Tine Seligmann på Museet for Samtidskunst på tlf. 46 31 65 70 eller tine@samtidskunst.dk

Læs mere om Learning Museum 2011-2013 på http://learningmuseum.dk/. Her kan du også tilmelde dig projektets nyhedsbrev, der udkommer hver måned.

Projekt

Learning Museum

Start: Projektet startede sommeren 2011 og løber t.o.m. 2013

Del artiklen

'Nyt samarbejde mellem museer og læreruddannelserne'

Facebook