Nyt forlag laver udgivelser, der er 30 år om at udkomme

Nyt forlag laver udgivelser, der er 30 år om at udkomme

Frederikshavns Kunstmuseum og Exlibrissamlings museumshave. Foto: Frederikshavns Kunstmuseum og Exlibrissamling

Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibrissamling stifter forlaget Ahornens Gud Taler. Navnet stammer fra Nicolaj Stochholms kommende digtsamling, og netop Stochholms digte er blandt udgivelserne, der udkommer i samme tempo, som det tager et ahorntræ at vokse sig stort!

Frederikshavn Kunstmuseum har gennem de sidste 45 år udgivet næsten 600 traditionelle publikationer, men i lyset af menneskehedens lemfældige omgang med vores fælles jordklode, bryder kunstmuseet nu med al hidtidig forlagsvirksomhed og stifter et “temporalt-biologisk forlag” ved navn Ahornens Gud Taler.

Forlaget åbner døren for alle kunstnere, men inviterer også løbende toneangivende forfattere, musikere og kunstnere verden over til at deltage. Den første udgivelse er et digt af 30 års varighed af digteren Nicolaj Stochholm.

Forlaget udgiver poesi, musik og værker i samme hastighed som træsorten ahorn (Acer Pseudoplatanus) vokser. Formatet fungerer ifølge forlaget på følgende måde: Størrelsen på et udvokset ahorntræ er blevet oversat til størrelsen på et stykke papir, en sang af 3 minutters varighed og et lærreds dimensioner. Til hver værk knyttes der et ahorntræ plantet i kunstmuseets skulpturhave. Hvert år, i takt med at ahorntræet vokser, vil der blive udgivet lidt mere af digtet, sangen eller værket. Efter 30 år er træet færdig med at vokse og digtet/sangen/værket kan nu mødes i sin helhed.

Denne ekstreme langsommelighed udelukker naturligvis og automatisk ca. 1/3 af den nuværende menneskehed, hvilket stort set svarer til det samme antal mennesker, som aldrig kommer til at opleve den fysisk-faktiske fremtid, når temperaturen og havniveauet stiger.

Udgivelsesformatet er ifølge forlaget en opfordring til at acceptere, at vi bliver nødt til – radikalt – at tænke fremad, at have fremtidige generationer med i tankerne i ALT, vi gør samt modvirke kortsigtede beslutningsprocesser.

Del artiklen

'Nyt forlag laver udgivelser, der er 30 år om at udkomme'

Facebook