Ny viden om kunstens betydning i byudvikling

Ny viden om kunstens betydning i byudvikling

Anders Bonnesens kunstfortov i Vejle med titlen ’Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, vil alle veje føre dig dertil’, 2017. Foto: Torben Petersen.

Hvad bidrager kunsten med, når den tænkes ind i udviklingen af nye byer og byggerier? Hvordan og for hvem skaber kunsten værdi? Det svarer ny publikation på.

Nu er der inspiration at hente for kommuner, byudviklingsselskaber, arkitekter, rådgivere og andre, der arbejder med byggeri og nye byrum.

I publikationen Kunst i byudvikling deler Statens Kunstfond ny viden om, hvordan kunst kan være med til at gøre byens rum og bygninger attraktive og levende.

Kunst i byudvikling udgives af Realdania By & Byg og beskriver gennem artikler, interviews og fotos, hvordan kunst kan puste liv i byens rum, styrke hele oplevelsen af det enkelte sted og bidrage til nye fællesskaber blandt områdets beboere og erhvervsdrivende.

Eksempler er bl.a. byudviklingsprojektet Kanalbyen i Fredericia C, den nye bydel Køge Kyst og det netop indviede Center for Sundhed i Holstebro, som har modtaget støtte til kunstprojekter af Statens Kunstfond.

Kunst løfter byudvikling

Formanden for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst Søren Taaning er blandt bidragyderne til publikationen.

Han siger: ”Kunsten kan løfte udviklingen af nye byer til et helt andet niveau. Kunstnere er vigtige at have med i processen omkring byudvikling, fordi de kan stille andre spørgsmål, de har et andet fokus og kan være med til at sikre diversitet i det bebyggede miljø.”

Søren Taaning påpeger, at kunstnere i dag kommer med et tværfagligt perspektiv og en større lyst til at engagere og forholde sig til de steder, hvor deres kunst skal indgå, end det tidligere var tilfældet.

Plads til kunst

Publikationens pointerer, at lokal forankring, stærkt samarbejde mellem byggefolk, arkitekter og kunstnere og deling af viden er afgørende, hvis kunsten skal have en plads i flere byer, byrum og bygninger.

Kunst skal tænkes ind tidligt i processen, som det f.eks. har været tilfældet i Kanalbyen. På den måde kan kunst for alvor blive en integreret del af en ny by eller et nyt byggeri, og det er rent faktisk muligt at spare penge ved at inddrage kunsten fra starten i et projekt.

 

Kilde: Statens Kunstfond

Læs hele publikationen her.

Del artiklen

'Ny viden om kunstens betydning i byudvikling'

Facebook