Ny undersøgelse afdækker problemer med hjælpepakker for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere

Ny undersøgelse afdækker problemer med hjælpepakker for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere

Pressefoto fra Mourning Money, UKK symposium om billedkunstens økonomier, 2018-19. Panel med Nora N. Khan, Patricia Reed, Jesse Darling og Angela Dimitrakaki, modereret af Lotte Løvholm.

UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere har udsendt en opfordring om, at den nuværende hjælpepakke for kunstnere justeres. Specifikt beder organisationen om, at minimumsindtægten for at komme i betragtning til hjælp sænkes eller fjernes og desuden at kuratorer og kunstformidlere medtages i ordningen.

Som vi ved, er store dele af kunstbranchen i høj grad påvirket af covid-19. Det gælder også indtægten for mange af dem, der arbejder i branchen. Derfor er der et stort behov for hjælpepakker, som kan holde hånden under kunstbranchen i krisetiden – men ifølge UKK er den nuværende ordning ikke skruet hensigtsmæssigt sammen.

Mange i kunstbranchen har for lav indtægt til at få del i hjælpepakker

UKK har sammen med syv andre brancheorganisationer deltaget i en medlemsundersøgelse, hvoraf de har draget to konklusioner: At mange kunstnere, kuratorer og kunstformidlere tjener for lidt til at kunne søge hjælpepakkerne; og at kuratorer og kunstformidleres økonomier ofte er lave og kombinatoriske tilsvarende kunstnernes.

Det er de to konklusioner, der ligger til grund for UKKs henstilling om at revidere hjælpepakken på de nævnte områder. Mere end en femtedel af organisationens egne medlemmer tjener for lidt til at komme i betragtning til ordningen. Desuden viser undersøgelsen, at over halvdelen af undersøgelsens deltagere med indtægt under 199.999 kr./årligt, ikke er medlem af en a-kasse. Der er altså ikke et sikkerhedsnet under en stor del af kunst- og kulturbranchens arbejdende. Ifølge UKK skyldes det blandt andet, at også det nuværende a-kasse system er dårligt tilpasset til kulturbranchens arbejds- og indtægtsforhold.

Tvivl om hjælp til kuratorerne og kunstformidlerne

Citat fra UKKs pressemeddelelse: ”Det andet store problem med de nuværende hjælpepakke er, at kuratorerne og kunstformidlerne endnu ikke har fået et svar på om de også kan søge den midlertidig kunststøtteordning. UKK har d. 8. april 2020 rettet henvendelse til Kulturministeriet for at få afklaring herpå. Vi fik det svar, at vi kunne forvente en endelig udmelding efter påsken. Da svaret endnu ikke er kommet, er det fortsat uklart hvorvidt kuratorerne og kunstformidlerne kan søge om støtte.”

UKK mener, at de samme argumenter for at holde hånden under kunstnerne bør gøre sig gældende for kuratorer og kunstformidlere. De udgør sammen med kunstnerne en essentiel del af det professionelle billedkunstfelt i Danmark. De konsekvenser af krisen, der rammer kunstnerne, rammer ifølge UKK også de to andre grupperinger.

Desuden argumenterer UKK for, at kurator- og formidlerområdet er mere rigt og diverst end mange måske tror. UKK har skrevet et åbent brev til kulturministeren med oplysninger om kuratorisk arbejde og kuratorers arbejdsforhold, og en anmodning om, at kuratorer og kunstformidlere medtages i ordningen. Brevet, som også er delt med alle kulturordførerne, kan læses her.

Kilde: UKK

Tal fra undersøgelsen

 • 1598 personer har deltaget i undersøgelsen, heraf 368 billedkunstnere (23%) og 48 kuratorer og kunstformidlere (3%).
 • Undersøgelsen er lavet af Forbundet Arkitekter og Designere, Design Denmark, Uafhængige Scenekunstnere, Danske Billedkunstneres Fagforening, Danske Kunsthåndværkere & Designere, Tegnerforbundet og Billedkunstnernes Forbund og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere.
 • Undersøgelsen er udført af Megafon ml. d. 14 og 20 april 2020. Hele undersøgelsen offentliggøres på Forbundet Arkitekter og Designeres webside snarligt.
 • 62% af UKKs medlemmers indtægt er påvirket i meget høj, høj, eller nogen grad, direkte eller indirekte af covid-19.
 • 18% af billedkunstnere og kunstformidlerne  fra undersøgelsen har en årlig indtægt under 100.000 kr. For kuratorerne er det 30%.
 • 21% af UKKs medlemmer en indtægt under 100.000 kr./årligt.
 • 53% af undersøgelsens deltagere som tjener under 199.999 kr./årligt, er ikke medlem af en a-kasse.
 • 68% af kunstformidlere og 63% af kuratorerne har ifølge undersøgelsen indtægter eller indkomster via egen selvstændig virksomhed eller bibeskæftigelse, honorarer, legater mv. (B-skat) ved siden af almindeligt løn- modtagerarbejde.
 • Dermed er kuratorerne og kunstformidlerne i næsten lige så stor grad som billedkunstnere (76%) kombinatører med kludetæppeøkonomier.
 • I gennemsnit har kunstformidlerne 74% og kuratorerne 70% nedgang i indtægten som selvstændige (CVR), og kunstformidlerne 50,5% og kuratorerne 42,2% nedgang i indtægter som honorar/B-skat.
 • Tallet er 57,8% og 39.6% for billedkunstnere.

Del artiklen

'Ny undersøgelse afdækker problemer med hjælpepakker for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere'

Facebook