Kunstnere inviterer hjemløse tilbage på Maria Kirkeplads

Kunstnere inviterer hjemløse tilbage på Maria Kirkeplads

Maria Kirkeplads med sejl. Pressefoto.

Kunstnerne Kenneth Balfelt og Johan August inviterer i samarbejde med Mariakirken på Vesterbro i København de hjemløse tilbage til overnatning på pladsen, hvorfra de har været fordrevet siden i sommers.

Kunstnerne har sammen med jurister nærlæst den ordensbestemmelse, der i daglig tale kaldes “Lejrloven”, og har på den baggrund minutiøst skabt en aktion, som ophæver politiets mulighed for at rydde pladsen for sovende hjemløse igen. Fra mandag aften 6. november vil pladsen derfor blive indrettet med overnatningsfaciliteter.

Gennem foråret udviklede der sig et anstrengt forhold mellem de hjemløse, der overnattede på pladsen, og naboerne omkring, der følte sig generet af natlig støj og ophobning af ejendele. I slutningen af juni afleverede naboer 200 underskrifter på et ønske om at få lukket Maria Kirkeplads med hegn, sådan at de socialt udsatte mennesker, ikke længere skulle have adgang til den.
Derefter valgte Københavns Kommune at bede politiet om at rydde pladsen med den såkaldte lejrlov i hånden.

Mariakirken, som har en lang tradition for at tage sig af samfundets allermest udsatte, har ønsket at ændre pladsen foran kirken til bedre forhold for bl.a. de hjemløse og har fundet fondsstøtte til dette, men tilsagnet fra bl.a. Realdania er givet under forudsætning af, at Københavns Kommune støtter. København Kommune har dog meddelt, at de ikke har penge til at engagere sig i langsigtede løsninger for ombygning af pladsen.

Kunstnerne støtter sig til, at kommunen har underskrevet den europæiske Homeless Bill of Rights, der på dansk kaldes Rettighedserklæring for Personer i Hjemløshed. Den understreger, at retten til det offentlige rum er en menneskeret. Personer i hjemløshed har ret til at færdes frit og opholde sig i det offentlige rum. Ligeledes siger erklæringen, at man har ret til værdig nødovernatning, og hvis der ikke umiddelbart kan tilbydes en bolig, skal adgang til værdig nødovernatning sikres for alle personer i hjemløshed.

Aktionen er en del af Maria Projektet (2021-2023) – et kunstprojekt, der med base i netop Mariakirken på Vesterbro søger nye social-etiske modeller for samtale, samvær og samfund.
Læs mere om Mariaprojektet her.

Kilde: Maria Projektet

Om Kenneth Balfelt Team & Johan August
Kenneth A. Balfelt har siden start-00’erne koncentreret sin praksis om det, der ligger uden for institutionen. Han anvender kunsten som et redskab til at udvikle samfundet og skabe nye modeller for inddragelse, hvor især brugerne indgår som skabende aktører.

Del artiklen

'Kunstnere inviterer hjemløse tilbage på Maria Kirkeplads'

Facebook