Esbjerg Kunstmuseum vinder Udstillingsprisen Vision 2017

Esbjerg Kunstmuseum vinder Udstillingsprisen Vision 2017

Inge Merete Kjeldgaard og Christiane Finsen med diplomet for Vision-prisen. Foto taget i anledning af Udstillingsprisen Vision 2017. Foto: Torben E. Meyer

Esbjerg Kunstmuseum indbyder en fysiker, en biolog og en kunstner til hver deres wunderkammer-udstilling, og som vinder af Udstillingsprisen Vision 2017 får museet tildelt tre millioner kroner af Bikubenfonden til at realisere projektet.

På de fleste kunstudstillinger møder publikum kunstværker, som er ophængt efter forskellige kunstvidenskabelige principper. Men hvad sker der med publikums kunstoplevelse, når værkerne er organiseret med afsæt i fysikerens, biologens eller kunstnerens blik, og når kunstværkerne indgår i et mylder af genstande fra et miljø uden for museet?

Esbjerg Kunstmuseum vil med tre wunderkamre undersøge, om fagpersonernes tilgang til verden i samarbejde med museet kan engagere publikum i en anderledes kunstoplevelse. De tre wunderkamre på Esbjerg Kunstmuseum skal gentænke præsentationen af museets faste samling, og den første åbner for publikum i efteråret 2018.

Det klassiske wunderkammer som aktuel udstillingsform
Bikubenfondens udstillingspris Vision 2017 gives til Esbjerg Kunstmuseum for sin udstillingsidé, der gentænker det klassiske wunderkammer som aktuel udstillingsform og bringer tværfaglig viden i spil sammen med publikum. Med prisen følger tre millioner kroner til at realisere udstillingerne.

Juryen udtaler som motivation for tildelingen:

“Der er tale om en åben udvidelse af kunstinstitutionens perspektiv, hvor den kunstfaglige viden bringes i spil med naturvidenskabelige og teknologiske forståelse af verden i en erkendelse af, at vi i dag lever i en verden, hvor viden er – eller nødvendigvis må være – en tværfaglig disciplin. Derudover ønsker projektet i en meget direkte grad at involvere publikums egne erfaringer og forestillinger som en del af kunstoplevelsen. Dermed signalerer museet, at de vil tænke kunstinstitutionen ind i den verden, hvor mennesker er levende individer og kollektiver – ikke bare museumsgæster.”

En forunderlig, videnskabelig æstetik
Wunderkammeret er en forløber for vor tids museer og var i det 16. århundrede private udstillinger af sjældne skatte og eksotiske, underfulde og forbløffende fund.

Første wunderkammer bliver skabt af Christina Finsen, inspektør for Esbjerg Kunstmuseum, og Inge Merete Kjeldgaard, direktør for Esbjerg Kunstmuseum, i samarbejde med Thomas Bohr, professor ved Institut for Fysik og Center for Fluid Dynamik, DTU. Wunderkammeret skal udformes som et forunderligt, æstetisk laboratorium, hvor forsøgsopstillinger og visualiseringer af videnskabelige forsøg skal organisere udvalgte værker efter kaosteoriens og fluid dynamikkens principper.

Kilde: Bikubenfonden

Andet wunderkammer forventes at åbne i efteråret 2019 i samarbejde med den amerikanske kunstner Mark Dions.

Tredje wunderkammer forventes at åbne i 2020 i samarbejde med professor, biolog og DNA-forsker Eske Willerslev.

Med Udstillingsprisen Vision indbyder Bikubenfonden hvert år museer, kunsthaller og andre udstillingsaktører til at deltage i konkurrencen om at få realiseret et visionært udstillingskoncept med nutidig relevans. Juryen bestående af syv fagfolk fra relevante brancher.

Juryen 2017-2019 består af:
- Stine Goya, kreativ direktør og founder, Stine Goya A/S
- Mette Kynne Frandsen, adm. direktør, partner og arkitekt MAA, Henning Larsen Architects
- Malene Vest Hansen, lektor i kunsthistorie, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
- Jacob Wamberg, professor dr.phil. i kunsthistorie, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
- Jacob Lillemose, kurator/leder X AND BEYOND
- Mette Marcus, chef for kulturområdet, Bikubenfonden
- Søren Kaare-Andersen, adm. direktør, Bikubenfonden

Vinderen af Udstillingsprisen Vision 2016 var performancegruppen Sisters Hope med kunstprojektet Sisters Academy, der åbner i efteråret 2017. Læs mere her

Del artiklen

'Esbjerg Kunstmuseum vinder Udstillingsprisen Vision 2017'

Facebook