Fire kvindelige billedkunstnere tildelt tilsammen 400.000 kr.

Fire kvindelige billedkunstnere tildelt tilsammen 400.000 kr.

Årets legatmodtagere på foto er fra venstre: Sonja Lillebæk Christensen, Maria Wæhrens, Anne Fløche. Fraværende: Lilibeth Cuenca Rasmussen.

Fonden ‘Anne Marie Telmányi, født Carl-Nielsen’s Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år’ har uddelt årets legater til Sonja Lillebæk Christensen, Maria Wæhrens, Anne Fløche og Lilibeth Cuenca Rasmussen

Begrundelser:

Sonja Lillebæk Christensen

Billedkunstner Sonja Lillebæk Christensen modtager fondens hæderslegat, blandt andet med begrundelsen at hun i sin praksis først og fremmest fokuserer på diversitet og relationen mellem mennesker. Ydermere lyder begrundelsen:

“Det er ofte videoværker, der er iklædt dokumentarens form; men Lillebæk får os til at tvivle på sandhedsværdien af det fortalte med sine underfundige replikker, finurlige visuelle lag og en klipning, der kan tendere det kitschede.

… Sonja Lillebæk Christensens værker berører os på sin helt egen og underfundige måde. Hun er en væsentlig samtidskunstner, som skaber originale, vedkommende og eksistentielle værker.”

Maria Wæhrens

Hæderslegatet tildeles også til Maria Wæhrens. Her lyder begrundelsen således:

“Din praksis er eksperimenterende og undersøgende og der er en form for musisk, og til tider melodisk bevægelse, en skiften, eller snarere en glidende bevægelse, imellem et sanseligt åbent abstrakt, og et fortællende direkte konfronterende sprog, med din egen
erfaring og historik som afsæt for malingen på fladen.

I et tilsyneladende ikke bare queer feministisk projekt, men snarere frirum for kategorier, i en vekselvirkning imellem materie og ånd, ligger der også i værkerne en kontrastfyldt tvetydighed, en transformation i malingen og i fortællingen, som en transport eller bevægelse ud af det materielle.”

Anne Fløche

Billedkunstneren Anne Fløches hæderslegat begrundes med at hun har brudt med de fleste keramiske konventioner:

“Fløches værker er ofte refleksioner over rum og tid. Med afsæt i geologien, i skyerne, elementerne og planeternes bevægelse anvender hun et præcist formsprog og en metode, der er præget af enkelhed.

Hun forfalder aldrig til overflødige detaljer og udenomssnak eller til letkøbte effekter. Fløche skærer ind til benet og transformerer det besværlige ler til sublime værker, der indskriver sig i keramikhistorien med sin befriende fornyelse af, hvordan keramik kan tænkes og udføres.”

Lilibeth Cuenca Rasmussen

Lilibeth Cuenca Rasmussen, der blandt andet arbejder med krop og performance, modtager ligeledes et hæderslegat. Fonden begrunder uddelingen således:

“Fysiske ritualer skaber repetition af mønstre der udgår fra kroppen, i en bevægelse rundt om og ud af det monumentale. Her skabes spor af en skulptur, der ikke vil fæstnes, sættes i stilling og fikseres i bare en position.

Balance synes som noget helt fundamentalt i dit arbejde. Som et fysisk grundvilkår, ligger det implicit i kroppen, i dansen, i bevægelsen, men også fænomenologisk forekommer balancen at agere skelet hvorpå lagene af materialer og fortællinger hviler. Balancen synes som et sanseligt og sitrende udgangspunkt.”

Kilde: Anne Marie Telmányi, født Carl-Nielsen’s Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år

Del artiklen

'Fire kvindelige billedkunstnere tildelt tilsammen 400.000 kr.'

Facebook