Statens Kunstfond uddeler livsvarige hædersydelser til syv danske kunstnere

Statens Kunstfond uddeler livsvarige hædersydelser til syv danske kunstnere

Deep Forest Art Land. Peter Land: Falden Måne, 2017. Foto: Peter Land.

I år går Statens Kunstfondens hædersydelser til syv danske kunstnere, der alle yder en særlig stor og betydningsfuld kunstnerisk indsats. På billedkunstområdet tilfalder ydelsen denne gang Peter Land.

Kunstfondens hædersydelse er en mere end 100 år gammel tradition for at tildele hæder til kunstnere, som har bidraget helt enestående til kunst- og kulturlivet i Danmark. Som noget nyt bliver hædersydelserne nu uddelt halvårligt i stedet for årligt.

I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse, der er indtægtsreguleret, og maksimalt udgør ca. 171.000 kr./år før skat.

”Kunst er en organisk størrelse, og vi udvider hele tiden vores kollektive forståelse af, hvad kunst er. Alle syv modtagere af hædersydelserne har på den ene eller anden måde været med til at rykke kunstens grænser og skubbe i nye – og til tider overraskende – retninger. Det er en stor fornøjelse at kunne hædre disse kunstnere for deres enestående bidrag til dansk kulturliv”, udtaler Henrik Tvarno, leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab.

Om begrundelsen for tildelingen hedder det: “Billedkunstner Peter Land har med sin kontinuerlige humoristiske og omsorgsfulde praksis en særlig plads i dansk kunst. Centralt i hans kunst står undersøgelsen af mandefiguren, der ofte bliver personificeret af ham selv. Land formår med lethed at udvikle sig med sin umiskendelige signatur.”

De øvrige modtagere er Anne Dorthe Mihelsen, musiker, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forfatter, Arnt Jensen, spildesigner, Lars Frost, forfatter, Rasmus Koch, grafisk designer, Thomas Knak, musiker.

Kilde: Statens Kunstfond.

OM HÆDERSYDELSER

• I alt 275 kunstnere modtager Statens Kunstfonds hædersydelse.

• De fordeler sig mellem de enkelte kunstarter: Billedkunst, litteratur, scenekunst, film, musik, arkitektur samt kunsthåndværk og design.

• Prisen tildeles skabende kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere.

• Der kan tildeles en ydelse, når den er blevet ”ledig” på grund af dødsfald blandt modtagerne.

• I 2022 modtager i alt 15 nye kunstnere hædersydelsen.

• Hædersydelsen er livsvarig.

• Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt.

• Kunstnere, der har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 426.000 kr./år eller derover, modtager ingen ydelse.

• Den maksimale ydelse udgør ca. 171.000 kr./år før skat.

Del artiklen

'Statens Kunstfond uddeler livsvarige hædersydelser til syv danske kunstnere'

Facebook