Dansk kunst på verdenskortet

Dansk kunst på verdenskortet

Den lille havfrue skal være med til at eksportere dansk kultur. Foto: sxc.hu

Regeringen har fremlagt en slagplan for styrket internationalisering af dansk kulturliv. Formålet er at udvikle dansk kunst og kultur, fremme kultureksporten og den interkulturelle dialog, samt at tilbyde nuancerede og troværdige fortællinger om Danmark og danske værdier.

Udspillet følger op på regeringsgrundlaget Mulighedernes Samfund og knytter an til et samarbejde mellem Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. 48 konkrete initiativer skal sikre, at det eksisterende kunststøttesystem bidrager til en styrket internationalisering af dansk kulturliv.

Synergi mellem kunsten og profileringen af Danmark
Hensynet til kunsten og ønsket om at markere Danmark som kreativ nation skal forstærke og supplere hinanden. Udfordringen er at skabe øget samarbejde og synergi mellem aktiviteterne kunstarterne imellem og på tværs af centrale statslige aktører, kulturområder og -sektorer.

Dialog mellem Danmark og andre kulturer
Strategien lægger op til gensidig inspiration, forståelse og dialog mellem Danmark og andre kulturer.

Som Kulturminister Per Stig Møller siger:
“Vi skal ud i verden. Og vi skal invitere verden på besøg hos os. Jeg er derfor glad for, at vi nu har en klar strategi, der fokuserer indsatsen for at få dansk kunst og kultur ud over landegrænserne og få mere udenlandsk kunst i Danmark.”

Handlingsplanen vil ikke blive ledsaget af ekstra økonomiske midler. Derimod er intentionen at styrke og målrette allerede eksisterende aktiviteter.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen fortæller:
“Jeg forventer, at udlånet af Den Lille Havfrue og resten af EXPO-pavillonen bliver starten på flere gode handelsforbindelser og samarbejder.”

Danmark ud i verden
Det er meningen, at netværksdannelse mellem danske og udenlandske aktører og virksomheder skal sikre størst mulig afsætning af danske kulturprodukter.

Udenrigsminister Lene Espersen udtaler:
“Det er mit håb, at strategien ud over at fremme kendskabet til Danmark og det danske i udlandet også vil bidrage til vækst og beskæftigelse her i landet i kraft af øget afsætning af danske kulturprodukter på udenlandske markeder.”

Valg betyder fravalg
Dette valg af fokus betyder naturligvis også fravalg. Der vil kun være indirekte fokus på øvrige statslige og statsstøttede kulturinstitutioner så som Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. Kommunernes internationale aktiviteter på kulturområdet vil få begrænset opmærksomhed. Og foreningslivets og enkelte kunstneres egen kulturudveksling med udlandet ikke vil være omfattet.

Læs hele rapporten Styrket internationalisering af dansk kulturliv her

Del artiklen

'Dansk kunst på verdenskortet'

Facebook