Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling udnævner sin første professor

Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling udnævner sin første professor

Kristoffer Gansing, Artistic Director Transmediale. Foto: Laura Fiorio, Transmediale.

Kristoffer Gansing bliver fra d. 1. august 2020 professor ved det Kongelige Danske Kunstakademis nye Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling. Gansing bliver ansvarlig for at lede og opbygge centret og for at skabe et fælles miljø for kunstnerisk viden inden for felterne billedkunst, film, musik og scenekunst.

Kristoffer Gansing var kunstnerisk leder på transmediale i Berlin i perioden 2011-2020, og her har han bl.a. initieret et residency program for kunstnerisk forskning, research workshops og andre aktiviteter som rakte ud over den årlige festival. Han har desuden en ph.d. fra K3 School of Art & Communication i Malmö med titlen Transversal Media Practices, som udvikler et praksisbaseret perspektiv på viden inden for kunst og teknologi.

Om sine visioner for centeret siger Kristoffer Gansing: ”Siden Corona-krisen er der kommet en øget bevidsthed om nødvendigheden i langsigtede strategier og formater for kunsten, der rækker ud over eventkulturen og den næste udstillingsåbning. Kunstnerisk forskning og udvikling er et hovedfelt for fordybelse i kunstens viden og kunnen i samfundet og centret vil fungere som en samlende ressource for de involverede uddannelsesinstitutioners forskende kunstnere og som et interface mod den voksende internationale scene inden for feltet.”

Engangement i den bredere offentlighed

Samtidig er det Gansings mål, at centret skal vende sig udad mod samfundet for at både synliggøre og diskutere kunstens bidrag til forståelsen af verden omkring os, med alle de kulturelle, teknologiske og miljømæssige udfordringer, som i dag udspiller sig i en global, konfliktfyldt offentlighed. “Her kan kunstnerisk forskning bidrage med sine særlige æstetiske og perceptoriske former for vidensproduktion, der formår at genanskue de sandheder, som ellers tages for givne”, hedder det fra Gansing.

Kristoffer Gansing ser centret som et led i en ny vej inden for kunstnerisk forskning, der direkte bygger videre på den praksisorienterede tradition, der eksisterer i Danmark omkring KUV – Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed. “De kunstneriske uddannelser står her med en unik mulighed for at opbygge et fælles tværdisciplinært sprog for kunstnerisk forskning som kan manifestere sig i mere traditionelle former, som ph.d.-programmer, publikationer og seminarer, men også gennem andre, performative former for disseminering af kunstens viden. Jeg ser det som et af centrets hovedopgaver at fremme udviklingen og delingen af dette sprog mellem forskende kunstnere såvel som med en bredere offentlighed.”

Tovholder for centret og rektor for Kunstakademiet Kirsten Langkilde siger om nyansættelsen: ”Kristoffer Gansing har som kunstnerisk leder af transmediale i Berlin vist et stort talent for at skabe et fælles og dynamisk forum for deling af kunstens viden på tværs af discipliner. Jeg har stor tillid til, at Kristoffer Gansing som ny professor kan sætte visionerne for samarbejdet mellem de kunstneriske uddannelsesinstitutioner i spil og styrke arbejdet med forståelsen af kunstens viden.”

Kilde: Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling

Om Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling
Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling er det første af sin art i Danmark og er grundlagt i 2019 af de danske videregående kunstneriske uddannelser. Med centret som ramme kan fælles kunstnerisk udvikling mellem disciplinerne billedkunst, film, musik og scenekunst mødes og aktuelle temaer i relation til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) og artistic research styrkes og synliggøres.
Formålet med centret er i fællesskab at udvikle og styrke samarbejdet mellem de kunstneriske uddannelsesinstitutioners forsknings- og udviklingsområder og facilitere integrationen af disse områder i en international kontekst.

Medlemmerne af Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling (International Center for Knowledge in the Arts) er:
Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium.

Del artiklen

'Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling udnævner sin første professor'

Facebook