Artwriting – en kunstform på tværs

Artwriting – en kunstform på tværs

Jørgen Michaelsen: Yummy Rooms for Robespierre (2012), installationsview fra udstilling på Museet for Samtidskunst. Foto: Maria Laub

Billedserie

Seminar

Artwriting - en kunstform på tværs

13 mar 2013 15 mar 2013

Rhea Dall, Ida Marie Hede, Rasmus Graff, Guds söner, Bevægeligt akkurat, yoyooyoy, Osgood/Skinnebach/Dodebum, Aeron Bergman, Mads Thygesen, Cecilia Grönberg, Jonas (J) Magnusson, Johanne Løgstrup, Claus Handberg, Jesper Rasmussen, Pablo Llambías, Mikkel Bogh, Maria Fusco, Jørn H Sværen, Jan Bäcklund, Caroline Bergvall, Jørgen Michaelsen

Kunsthal Aarhus
Se kort og tider

Som optakt til seminaret om Artwriting i Aarhus fortæller den kunstneriske leder Mathias Kokholm om den tværgående genres potentiale for henholdsvis litteraturen og billedkunsten.

Sidste år oprettede det nystartede Aarhus litteraturcenter et videnscenter for udviklingen af art writing, også kaldet tekstbaseret kunst. Det har blandt andet ført til et fælles undervisningsforløb for en række studerende på henholdsvis Forfatterskolen og Det Jyske Kunstakademi. Resultaterne af den proces præsenteres på Seminar Artwriting 2013, der bliver afholdt på Godsbanen i Aarhus og på Kunsthal Aarhus 13 – 15 marts.

Læs mere om seminariet her.

Videnscentrets kunstneriske leder Mathias Kokholm. Foto: Pressefoto
Videnscentrets kunstneriske leder Mathias Kokholm. Foto: Pressefoto

Krydsfeltet som det primære
For videnscentrets kunstneriske leder Mathias Kokholm, der også er forlagsredaktør for small press forlaget After Hand, adskiller art writing-projektet sig fra andre tværfaglige kunstprojekter ved det stærke fokus på sprog og skrift i et udvidet felt.

”Kunstuddannelserne har selvfølgelig et tværdisciplinært sigte, men de er alligevel alle funderet i deres specifikke kunstfaglige tradition, historie og metode. Så bliver det tværfaglige noget sekundært. Her er tværfagligheden det primære, så kunsten og litteraturen kan skyde sine kunstspecifikke omstændigheder lidt i baggrunden og gøre dem til det sekundære,” fortæller han.

En udvidelse af litteraturkunsten
Men Mathias Kokholm, der både har studeret nordisk sprog og kunsthistorie mener, at den tekstbaserede kunst giver vidt forskellige muligheder, når man kigger på henholdsvis billedkunsten og litteraturen.

”Billedkunsten har jo en 100-årig udviklingshistorie i retning af en total ekspansion ud i alle medier og sammenhænge. Litteraturen har til gengæld langt hen af vejen været bundet til bogen og bogens kredsløb, hvorfor litteraturen er trængt sammen med og på samme vilkår som de fleste andre trykte medier. Litteraturen kan bruge den udvidelse art writing muliggør til at finde nye måder at møde publikum og læsere på,” forklarer han.

”Man kan forsøgsvis sige, at art writing for litteraturen repræsenter det samme, som installationen og perfomance-genren  gjorde for billedkunstens opgør med den hvide kube for mere end 50 år siden.”

Caroline Bergvall The Reading Room i Mellemrummet på Godsbanen, Aarhus. Foto: Ole Bak Jakobsen
Caroline Bergvall The Reading Room i Mellemrummet på Godsbanen, Aarhus. Foto: Ole Bak Jakobsen
Caroline Bergvall The Reading Room i Mellemrummet på Godsbanen, Aarhus. Foto: Ole Bak Jakobsen
Caroline Bergvall The Reading Room i Mellemrummet på Godsbanen, Aarhus. Foto: Ole Bak Jakobsen

Billedkunsten og formidlingskunsten
Mens der kan være tale om et opgør med det hvide, rektangulære A4 papir fra forfatteres side, så kan billedkunstnere til gengæld vinde andre muligheder gennem den tekstbaserede kunst, mener Mathias Kokholm.

”Når billedkunsten i dag bliver iscenesat og vurderet af mere eller mindre kompetente kuratorer og kritikere, så bliver den underlagt et fortolkningsparadigme og sat i en bestemt ramme. Der kan kunstnerpublikationer eksempelvis være en medspiller i dag, som kan give en kritisk modstemme til det apparat. Den tekstbaserede kunst  kan være et rum for den form for korrektiv og mere direkte kontakt mellem kunstner og beskuer, uden formidlende omstændighed.”

En knude bundet
Koblingen mellem billede og skrift virker jo bestemt ikke ulogisk, når man tænker på, hvordan sindet ofte søger historier eller ord ved synet af billeder, og ligeledes danner billeder ved læsningen af en tekst. Og så er det desuden sigende, at forlaget After Hand, som Mathias Kokholm er redaktør for, blev stiftet for fyrre år siden af billedkunstneren Henrik Have og digteren Peter Laugesen.

Seminar Art Writing 2013 afholdes fra onsdag d. 13. marts – fredag d. 15. marts 2013.

Om onsdagen foregår arrangementet på Kunsthal Aarhus, og den officielle åbning finder sted kl. 14, hvor Mathias Kokholm vil holde åbningstale. Herefter vil en række kunstnere præsentere deres egen arbejde med den tekstbaserede kunst.

Torsdag er det Teater Katapults scene på Godsbanens, der står for skud, og dagsordenen er rettet mod præsentationer og diskussioner af undervisningsmetoder i forhold til genren, blandt andet anført af rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi Mikkel Bogh og Maria Fusco (UK), tidligere leder af Art Writing-programmet på Goldsmiths, University of London.

Fredag fortsætter seminaret på Godsbanen, hvor Kunstnerkollektivet yoyooyoy v. Andreas Führer og Rasmus Graff og besætning blandt andet vil vise en performance.

Derudover bliver forholdet mellem billedkunst og skrivekunsten belyst, og de studerende fra de to kunstskoler afholder workshop, hvorefter resultaterne af deres arbejde vil blive præsenteret.

Blandt billedkunstnere der vil være til stede på seminaret kan nævnes:
Jørgen Michaelsen, Caroline Bergvall og Jan Bäcklund

Aarhus Litteraturcenter arbejder på at opbygge et Videnscenter for Art Writing, der, foruden et uddannelsesforløb for tekstbaseret kunst, vil komme til at rumme et arkiv, en festivalrække og et netværk for kunstnere, forfattere og forskere.

Billedserie

Seminar

Artwriting - en kunstform på tværs

13 mar 2013 15 mar 2013

Rhea Dall, Ida Marie Hede, Rasmus Graff, Guds söner, Bevægeligt akkurat, yoyooyoy, Osgood/Skinnebach/Dodebum, Aeron Bergman, Mads Thygesen, Cecilia Grönberg, Jonas (J) Magnusson, Johanne Løgstrup, Claus Handberg, Jesper Rasmussen, Pablo Llambías, Mikkel Bogh, Maria Fusco, Jørn H Sværen, Jan Bäcklund, Caroline Bergvall, Jørgen Michaelsen

Kunsthal Aarhus
Se kort og tider

Del artiklen

'Artwriting - en kunstform på tværs'

Facebook