Så er der medaljer til kunstnere!

Så er der medaljer til kunstnere!

Jørgen Michaelsen er blandt de kunstnere der har modtaget hyldest fra Akademiraadet. Foto: Nina Christensen.

Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål med det ikke særlig mundrette navn – Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet – har uddelt Akademiets hædersmedaljer til 15 billedkunstnere, arkitekter og kunstformidlere, der – som det hedder – ‘har ydet en særlig indsats for dansk billedkunst og arkitektur’.

Medaljeoverrækkelsen blev forestået af kulturminister Jakob Engel-Schmidt i Festsalen på Charlottenborg Slot under Akademiets traditionsrige stiftelsesfest, der i år kunne markere 269-året for sin oprettelse.

Det er altså en gammel sag, og det afspejles blandt andet i, at der tildeles medailler (ikke medaljer) – og at hæderen gives til kunstnere og arkitekter der arbejder indenfor henholdsvis ‘den frie og den bundne kunst’.

Årets medaljemodtagere er:

Thorvaldsen Medaillen – den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en kunstner inden for den frie kunst – tildeles:
Billedkunstner Lilibeth Cuenca Rasmussen.
Billedkunstner Jørgen Michaelsen.

C.F. Hansen Medaillen – den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele en arkitekt inden for den bundne kunst – tildeles:
Landskabsarkitekt Kristine Jensen.

Eckersberg Medaillen – for indsats af høj kvalitet inden for den fri eller den bundne kunst – tildeles:
Billedkunstner Signe Guttormsen.
Billedkunstner Lea Porsager.
Arkitekt Michael Christensen.
Arkitekterne Jens Bertelsen og Hans Scheving.

Thorvald Bindesbøll Medaljen – for indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik – tildeles:
Billedkunstnerne Randi Jørgensen og Katrine Malinovsky.
Arkitekt og designer Niels Gammelgaard.

N.L. Høyen Medaljen – for indsats af høj kvalitet inden for forskning, fortolkning eller formidling af de skønne kunster – tildeles:
Museumsinspektør Christian Lund og redaktør Marc-Christoph Wagner (de står for Louisiana Channel).
Billedkunstner og forfatter Amalie Smith.

Franciska Clausen Medaljen – for et enkeltstående værk af fremragende kunstnerisk kvalitet inden for den frie eller bundne
kunst – tildeles:
NOCLIPLILT ved billedkunstner Rolf Nowotny (udstilling på Simian i 2022).

Kilde: Akademiraadet.

 

Om Akademiraadet
Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet samt af Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury, der optager nye medlemmer i Kunstnersamfundet.

Som statens rådgiver i kunstneriske og æstetiske spørgsmål inden for billedkunst og arkitektur, udtaler Akademiraadet sig om en række forskellige spørgsmål. Det kan være udsmykninger af det offentlige rum, arkitektoniske ændringer eller tiltag inden for kunstverdenens struktur og støttesystem, de videregående kunstneriske uddannelser, lokalplaner mm

Akademiraadet udpeger og indstiller fagkyndige personer til diverse repræsentantskaber, bestyrelser, råd, udvalg mv.

Og så uddeler man altså også medaljer en gang om året på Stiftelsesfesten.

Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, fordelt på to sektioner (arkitektur og billedkunst) på henholdsvis 30 arkitekter og 30 billedkunstnere, som hvert 3. år vælges af
Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med forskudte valgperioder.

Kunstnersamfundets cirka 1500 medlemmer, der alle er udøvende billedkunstnere og arkitekter, er Akademiets valgforsamling.

Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer til Akademiraadet.

Del artiklen

'Så er der medaljer til kunstnere!'

Facebook