AIDS dag markeres med kunst

AIDS dag markeres med kunst

Stephanie Donsø: Tavse vidner til begyndelse. Pressefoto.

Udstilling

For livet

1 dec 2011

Sted: Rigshospitalets forhal

Læger uden Grænser Support har inviteret 13 billedkunstnere og 14 forfattere til at sætte perspektiv på hiv/aids-situationen i verden i dag.

1. december 2011 er international AIDS dag og i år markeres det, at det er 30 år siden, at forskere fandt hiv-virus. Med udstillingen For Livet ønsker Læger uden Grænser at skabe fornyet opmærksomhed og handling omkring hiv/aids-arbejdet.

Udstillingen er et vindue ud mod en verden, hvor verdens fattigste lande stadig kæmper mod hiv/aids – og for livet. For Livet er både i konkret og overført betydning en vinduesudstilling, hvor alle billedkunstnere er blevet bedt om at inkorporere et vindue i deres værk, og alle tekstværker præsenteres i Rigshospitalets vinduesarkade.

Reception: 1. december kl. 16-18, Rigshospitalet forhal

Udstilling

For livet

1 dec 2011

Sted: Rigshospitalets forhal

Del artiklen

'AIDS dag markeres med kunst'

Facebook