Ugens kunstner – Peter Brandt

Ugens kunstner – Peter Brandt

Marilyns (Dancing for Vladislav) 2013-14, videostill fra mixed media installation, fra udstillingen Regibemærkninger – et Skue-spil, Møstings Hus, København. Foto: Peter Brandt.

Billedserie

Udstilling

Regibemærkninger – et Skue-spil

26 apr 2014 15 jun 2014

Gitte Winther, Barbro Westling, Peter Johansson, You Little Teapot, Ann Susan, Claes Cornelius, Poul Borum, Terry Dennett, Jo Spence, Casper Sloth, Joan Rang, Charlotte Petersen, Michael Nebeling Petersen, Øystein Wyller Odden, Susanne Møller Nielsen, Tomas Lagermand Lundme, Kenni Kruse, Line Skywalker Karlström, Gritt Uldall-Jessen, Lone Hørslev, Erik Hagens, Thomas Cato, Peter Brandt, Jens Blendstrup, Delaine Le Bas, Damian Le Bas, Pia Arke, Signe Marie Andersen

Møstings Hus
Se kort og tider

Et gennemgående træk i Peter Brandts oevre er arbejdet med repræsentationen af køn og maskulinitet med udgangspunkt i kunstnerens personlige erfaringer. Han benytter feministiske strategier som brug af egen krop, og kønstematikken sættes i spil gennem inddragelse af teoretiske tekster og referencer til andre kunstnere, hvorved komplekse betydningslag opstår.

So Help Me Peter…
Peter Brandt refererer ofte til andre kunstnere i sine værker og skaber dermed en dynamik mellem egne værker og kunsthistorien. Brandt bruger sin skuespilerfaring i de performativt baserede værker som fotoserien So Help Me Peter…, der refererer til den feministiske billedkunstner Hannah Wilkes So Help Me Hannah. Historisk set er kvinden blevet betragtet som kønnet, hvorimod manden ses som det universelle menneske, og det er blandt andet den objektgørelse af kvinden, som Wilke forhandler.

Hos Brandt er den muskuløse nøgne mandekrop i bevægelse i fald eller spring, og pistolen klar i hånden. Volden sitrer som den næste bevægelse, der ikke er med på billederne, men den bløde penis er en påmindelse om, at manden også er kønnet og sårbar, og at volden kan vendes mod den maskuline krop, som derved fremstår som dobbelttydig.

So Help Me Peter..., 2005, lambda print 70x46,50 cm. Foto: Anders Sune Berg.
So Help Me Peter…, 2005, lambda print 70×46,50 cm. Foto: Anders Sune Berg.
So Help Me Peter..., 2005, lambda print 70x46,50 cm. Foto: Anders Sune Berg.
So Help Me Peter…, 2005, lambda print 70×46,50 cm. Foto: Anders Sune Berg.

I Died In Italy But No One Knows It
Voldens realitet udfoldes i projektet I Died In Italy But No One Knows It, der er en undersøgelse af traumet efter et voldeligt overfald som Brandt var udsat for. Det består af fotos, objekter, video og tekstilværker. ”After” er Brandts fotos af sig selv umiddelbart efter han blev overfaldet. I det mørke badeværelse lyser hans orange bluse i kontrast til de lilla, blodunderløbne mærker i hans ansigt, der som oftest er skjult af kameraet.

"After" 2002-10, lambda print 36x22 cm. Foto: Peter Brandt.
“After” 2002-10, lambda print 36×22 cm. Foto: Peter Brandt.
I Died In Italy But No One Knows It 2007, applikeret silke, tusch 242x330 cm. Foto: Anders Sune Berg.
I Died In Italy But No One Knows It 2007, applikeret silke, tusch 242×330 cm. Foto: Anders Sune Berg.

Billedernes uskarphed understreger voldens udslettelse af selvet og skaber et paradoks til fotografiets fastholdelse af det selv, som ikke findes mere for offeret. Traumeerfaringen i Brandts værker tager form af følelsen af selvets død, hvor man mister sin menneskelighed og bliver uigenkendelig også for sig selv. Manden som offer og traumatiseret destabiliserer det stereotype billede af maskulinitet og forestillingen om en rigtig mand som stærk og usårlig. Dehumaniseringen sættes således i spil med maskuliniteten, der dermed fremstår ”forfejlet” og skrøbelig.

You Killed Me
I Brandts nye projekt You Killed Me genforhandles traumetematikken og identitetstabet. I ”Letter to X”, som består af applikeret silke og blyant, bliver subjektet transparent som silken i flossede overlapninger i den brudte grænse mellem Brandt og hans overfaldsmand. Stoffets femininitet peger på det porøse mandlige subjekts penetrerbarhed.

Grænserne bliver gennemsigtige, flyder sammen og overlapper, mens blyantsskriften forsøger at etablere en ny grænse og en ny identitet. Der er et slægtskab i Brandts værker med Tracy Emins, ikke mindst i brugen af tekst og tekstil. Hos begge underbygger det den kønsforhandling, der finder sted i værkerne, men den sker ud fra hver sin kønsposition.

Letter to Rabi
Værket Letter to Rabi er baseret på dialogformen og består af breve, objekter, tekstil og foto. Den nepalesiske, hiv-smittede dreng Rabi har sendt tegninger og fotos af sit liv til Brandt, som indgår i værket sammen med Brandts breve til Rabi, og desuden indgår billeder og objekter blandt andet fra den vestlige kulturs hiv/aids-historie. Dialogformen i værket fremhæver forskelle som etnicitet, alder og klasse mellem den nepalesiske dreng og den hvide, vestlige, mandlige billedkunstner.

Letter to Rabi 2011-13, detalje. Foto: Thomas Cato.
Letter to Rabi 2011-13, detalje. Foto: Thomas Cato.
Letter to Rabi 2011-13, detalje, tegning af Rabi. Foto: Jeppe Sørensen.
Letter to Rabi 2011-13, detalje, tegning af Rabi. Foto: Jeppe Sørensen.
Letter to Rabi 2011-14, detalje, VHS bånd Derek Jarman's film ”Blue". Foto: Per Johansson.
Letter to Rabi 2011-14, detalje, VHS bånd Derek Jarman’s film ”Blue”. Foto: Per Johansson.
Letter to Rabi 2011-13, detalje silke mindetæppe. Foto: Jeppe Sørensen.
Letter to Rabi 2011-13, detalje silke mindetæppe. Foto: Jeppe Sørensen.

Men dialogen bygger også bro ved at fremhæve forbindelsen mellem den eksistentielle udsathed hos manden og den konkrete, fysiske sårbarhed hos barnet. Fællesskabet kommer også til udtryk i fader/søn-temaet, hvor maskuliniteten forhandles, når der ikke er en søn til at videreføre den fædrene arv.

Ved Rabis uventede død valgte Brandt at arbejde videre med værket, og det fik dermed endnu et betydningslag, idet manden her møder ”sønnens” død og derigennem konfronteres med sin egen dødelighed. I mindetæppets bløde tekstil indskrives tabet i silkeskrift, hvor skønheden i værket både hylder den døde og skaber et spændingsfelt til tabet. Mødet med den anden bliver således også mødet med den andens fravær gennem døden, og dermed også en refleksion over egen dødelighed.

Portfolio

Letter to Rabi 2011-13, mixed media. Foto Thomas Cato.
Letter to Rabi 2011-13, mixed media. Foto Thomas Cato.
Letter to Rabi, 2011-13, detalje tekstil. Foto: Jeppe Sørensen.
Letter to Rabi, 2011-13, detalje tekstil. Foto: Jeppe Sørensen.
Letter to Rabi 2011-13. Detalje model til HIVAIDS Monument. Foto: Per Johansson.
Letter to Rabi 2011-13. Detalje model til HIVAIDS Monument. Foto: Per Johansson.
Back to The Crime Scene, Roma 2011-14, lambda print 150x100 cm. Foto: Peter Brandt.
Back to The Crime Scene, Roma 2011-14, lambda print 150×100 cm. Foto: Peter Brandt.
"Letter to X", 2011-14, applikeret silke, blyant 82x161 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
“Letter to X”, 2011-14, applikeret silke, blyant 82×161 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
It Can Happen To You, 2011-14. Applikeret silke, nappa, oliemaling, blyant. 90x132 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
It Can Happen To You, 2011-14. Applikeret silke, nappa, oliemaling, blyant. 90×132 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
You Killed Me, 2011-14. Applikeret silke, uld, oliemaling, blyant, tusch 127x113 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
You Killed Me, 2011-14. Applikeret silke, uld, oliemaling, blyant, tusch 127×113 cm. Foto: Jeppe Sørensen.

 

Cornered 2010, pastel, papir 21x14,50 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
Cornered 2010, pastel, papir 21×14,50 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
Anxiety Object Series (Brain), 2010, 1350 g. ubrændt ler (gennemsnitsvægten på en voksen menneskehjerne), tusch. Foto: Jeppe Sørensen.
Anxiety Object Series (Brain), 2010, 1350 g. ubrændt ler (gennemsnitsvægten på en voksen menneskehjerne), tusch. Foto: Jeppe Sørensen.
Empire of The Senseless, 2009, jerngitre, silke, uld, videoprojektion, lyd, tekst. Foto: Anders Sune Berg.
Empire of The Senseless, 2009, jerngitre, silke, uld, videoprojektion, lyd, tekst. Foto: Anders Sune Berg.
Pain in The Eye 2009, artist book, applikeret silke/tusch, podie, ink jet prints af bogen på væg. Foto: Jeppe Sørensen.
Pain in The Eye 2009, artist book, applikeret silke/tusch, podie, ink jet prints af bogen på væg. Foto: Jeppe Sørensen.
Pain in The Eye 2009, detalje artist book applikeret silke, tusch 23,50x28x4 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Pain in The Eye 2009, detalje artist book applikeret silke, tusch 23,50x28x4 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Teens Revealed, applikeret sovepose 2008-09. Foto: Jeppe Sørensen.
Teens Revealed, applikeret sovepose 2008-09. Foto: Jeppe Sørensen.
Her-Story 2009, applikeret silke, blyant 31x20 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
Her-Story 2009, applikeret silke, blyant 31×20 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
Rape Files 2009, tusch, papir 32x24 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
Rape Files 2009, tusch, papir 32×24 cm. Foto: Jeppe Sørensen.
Needed-Erase-Him 2006, lambda print 40x26 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Needed-Erase-Him 2006, lambda print 40×26 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Stars & Scars 2005, lambda print 171x123 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Stars & Scars 2005, lambda print 171×123 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Peter Super-T-Art 2006, lambda prints, akvarel, papir, tråd 115x37 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Peter Super-T-Art 2006, lambda prints, akvarel, papir, tråd 115×37 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Comrades 2002, glas, træ, fotos 28x16x4 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Comrades 2002, glas, træ, fotos 28x16x4 cm. Foto: Anders Sune Berg.
One Day... 2006, billboard til Art in Public Space, BWA Gallery, Bydgoszcz, Polen. Foto: Peter Brandt.
One Day… 2006, billboard til Art in Public Space, BWA Gallery, Bydgoszcz, Polen. Foto: Peter Brandt.
Marilyn & Me 2000, lambdaprint 60x60 cm. Foto: Anders Sune Berg.
Marilyn & Me 2000, lambdaprint 60×60 cm. Foto: Anders Sune Berg.

Født i 1966 i Store-Heddinge
Bor og arbejder nu i København
Uddannelse: Det Kongelige Danske Kunstakademi og Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
Peter Brandt har modtaget Statens Kunstfond Igangsætterstipendium 1999-2000, Statens Kunstfond arbejdslegat 2002, 2009, samt rejselegater i 2004 og 2008.

Peter Brandt er sammen med forfatteren, dramatikeren og billedkunstneren Tomas Lagermand Lundme stifter af Huskegruppen. Huskegruppen er en kuratorisk platform der arbejder i rummet mellem billedkunst, litteratur og teater. Tidligere har Huskegruppen arrangeret udstillinger, projekter og oplæsninger blandt andet om forfatteren Tove Ditlevsen, grafikeren Palle Nielsen, Ungdomshuset på Jagtvej 69 og Mælkebøtteprojektet på Traneudstillingen, Gentofte Hovedbibliotek, hvor litteratur, performance, aktion, debat, teater og billedkunst indgik i en større dialog om, hvem og hvad vi som samfund accepterer som ukrudt.

Huskegruppen er aktuel med Regibemærkninger – et Skue-spil på Møstings Hus.

Udvalgte soloudstillinger:
I Died In Italy But No One Knows It, Circolo Degli Artisti, Rom 2013, AURA – Krognoshuset, Lund 2011, Traneudstillingen, Hellerup 2010.
Peter Super-T-Art, Kunsthal Nikolaj, København 2007.
Bigger. Harder. Faster. Deeper, LARMgalleri, København 2007.
Marilyn & Me, Galleri Projekt, København 2004.

Udvalgte gruppeudstillinger:
The Beginning Is Always Today – Contemporary Feminist Art in Scandinavia, Västerås Konstmuseum, Västerås, Sørlandets Konstmuseum, Kristiansand 2013-14.
Karin Zander: Zeigen. An Audiotour Through Copenhagen, Kunsthal Nikolaj, København 2013-14.
Mælkebøtteprojektet, Traneudstillingen, Hellerup 2013.
FreeStyle, Galleri North, København 2012.
Portræt Nu! Norsk Folkemuseum, Oslo, Mikkeli Artmuseum, Mikkeli, Finland, Akureyri Kunstmuseum, Island, Ljungbergmusset, Sverige, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksbsorg, Hillerød 2009-11.
Forschungsbericht, Contemporary Concerns Kunstverin, Wien 2009-10.
Kinabutik. Undtagelsestilstand, Overgaden – Institut for Samtidskunst, København 2009.
AA Bronson's School For Young Shamans, John Connelly Presents, New York 2008.
En Bygning Vi Rejser, Beaver Projects, København 2008.
The Triangle Project, The Hall, Istanbul 2007.
Art in Public Space, BWA Gallery, Bydgoszcz, Polen 2006.

Billedserie

Udstilling

Regibemærkninger – et Skue-spil

26 apr 2014 15 jun 2014

Gitte Winther, Barbro Westling, Peter Johansson, You Little Teapot, Ann Susan, Claes Cornelius, Poul Borum, Terry Dennett, Jo Spence, Casper Sloth, Joan Rang, Charlotte Petersen, Michael Nebeling Petersen, Øystein Wyller Odden, Susanne Møller Nielsen, Tomas Lagermand Lundme, Kenni Kruse, Line Skywalker Karlström, Gritt Uldall-Jessen, Lone Hørslev, Erik Hagens, Thomas Cato, Peter Brandt, Jens Blendstrup, Delaine Le Bas, Damian Le Bas, Pia Arke, Signe Marie Andersen

Møstings Hus
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens kunstner - Peter Brandt'

Facebook