Statens Kunstfond har uddelt årets arbejdslegater

Statens Kunstfond har uddelt årets arbejdslegater

Jakob Kudsk Steensen: RE-ANIMATED, still.

Legatudvalget for Billedkunst uddeler arbejdslegater én gang årligt efter ansøgning fra billedkunstnere. Nu har 218 billedkunstnere modtaget arbejdslegater for deres originalitet, nybrud og personlige forankring.

Ud fra 1.050 ansøgninger har udvalget tildelt arbejdslegater til 218 billedkunstnere. Seks kunstnere modtager det treårige arbejdslegat på 855.000 kr., mens de øvrige 212 modtager legater på mellem 50.000 og 150.000 kroner. Sammenlagt er der uddelt legater for 19,5 mio. kr.

De seks kunstnere der har modtaget det treårige arbejdslegat er:

Jakob Kudsk Steensen. Begrundelsen lyder: “Ud fra et sådant undersøgende afsæt skaber han meget sanselige og tankevækkende værker, hvis sammensmeltning af virtuelle og virkelige fænomener udfordrer vores naturbegreb, og peger på verden som en sårbar og kompleks forudsætning for vores liv.”

Maj Hasager. Begrundelsen lyder: “Den distance til de virkelige hændelser, der ofte sker via de officielle medier, bliver i Hasagers værker brudt via de personlige erindringer og stemmer, der italesætter levet liv.”

Peter Brandt. Begrundelsen lyder: “Peter Brandts praksis og de tematikker han beskæftiger sig med er overordentlig vigtige i en tid, hvor kroppen og vores forhold til den bliver mere og mere abstrakt.”

Sif Itona Westerberg. Begrundelsen lyder: “Selvom Sif Itona Westerbergs værker ved første øjekast kan se bedagede ud – med deres mytologiske udtryk – handler de til gengæld om noget højst aktuelt og relevant: mutationen af arter, og teknologiens og videnskabens eksperimenter.”

Vladimir Tomic. Begrundelsen lyder: “Tomic zoomer på den måde direkte ind i hverdagens stunder af både glæde og dyb sorg, og giver på den måde et stærkt og følsomt indblik i, hvad det vil sige at være på flugt fra krig, og skulle indpasse sig under stadigt skiftende forhold i et nyt land.”

Stine Deja. Begrundelsen lyder: “Hun tager afsæt i teknologiens nærmest ubemærkede integration i vores liv og diskuterer, hvorledes denne udvikling kan distancere os fra os selv og andre mennesker.”

Læs mere om begrundelserne her. Se også listen over de andre 212 billedkunstnere her.

Jeannette Ehlers, udvalgsleder for Legatudvalget for Billedkunst, udtaler, at det er vigtig især nu, at støtte kunstnere:
”Danmark er lukket ned, men det er kunsten ikke! Den sprudler og bobler, stiller spørgsmål og sprænger grænser. Og det skal den gøre. Kulturen er samfundets byggesten og kunsten vor ventil, som udgør et forskningsfelt på linje med alle andre områder. Den kræver tid og ro til fordybelse. Det skal der værnes om. Især i en udfordrende tid som nu”.

Kilde: Statens Kunstfond

Del artiklen

'Statens Kunstfond har uddelt årets arbejdslegater'

Facebook