Ugens kunstner – Kenneth A. Balfelt

Ugens kunstner – Kenneth A. Balfelt

Kenneth A. Balfelt: Odense Gårdhave - Kirkens Korshærs varmestue i Odense, 2014. Udvikling af nyt gårdrum for socialt udsatte skabt i samarbejde med Land+ og brugerne. Foto: Kenneth A. Balfelt

Billedserie

Kursus i kunstnerisk udviklede metoder til brugerinvolvering, mandag den 14. marts kl. 9-15. Tilmelding sker her

Balfelts værker kan desuden opleves her:
- Kirkens Korshærs Varmestues Gårdhave, Odense
- Enghave Minipark, Vesterbro, København
- Folkets Park, Nørrebro, København.

kennethbalfelt.org

Kenneth A. Balfelt har siden sit indtog på kunstscenen i start 00’erne koncentreret sin praksis om det, der ligger uden for institutionen. Han anvender kunsten som et redskab til at udvikle situationer i samfundet og skabe nye former for inddragelse, hvor især brugerne indgår som vigtige medspillere. Eksempler på hans arbejde kan lige nu opleves på Museet for Samtidskunst som en del af museets 25 års jubilæumsudstilling.

Kenneth Balfelt. Foto: KB
Kenneth Balfelt. Foto: KB

Balfelt er uddannet i Fine Art og Critical Theory fra Goldsmiths University of London og bevæger sig i sit arbejde og tilgang til kunst mellem det æstetiske, sociale og politiske – med særligt fokus på at udfordre underliggende strukturer og opfattelser. Balfelts praksis tager ofte udgangspunkt i konkrete situationer i byrummet, og han benytter sig specifikt af kunstneriske metoder til adressering og inddragelse af socialt udsatte områder og grupper som bl.a. hjemløse og stofbrugere.

Kunsten som platform
Gennem en lang årrække har han forsket i etisk, vedkommende og transparent brugerinvolvering – særligt i forbindelse med byudviklingsprojekter, som fx Enghave Minipark – Genplacering af øldrikkere fra Enghave Plads (2010-2012). Her var øldrikkerne de centrale personer i design-, udformnings- og byggefasen af en ny minipark, der kunne agere samlingssted efter lukning af Enghave Plads pga. metrobyggeri.

Et lignende projekt er udviklingen af et nyt gårdrum i Kirkens Korshærs varmestue i Odense (2014). Afsættet her var brugernes egne behov og definitioner af de værdier, stemninger og funktioner, de ønskede for rummet. Det resulterede i et hybridrum med fire forskellige zoner i en mindre gårdhave, der tilbyder forskellige niveauer af aktivitet alt efter humør.

I sit arbejde kobler Balfelt forskellige fagligheder, og han arbejder ofte tæt sammen med sociologer, antropologer, byplanlæggere og arkitekter. Med et socialt forankret kunstblik forsøger han både at stille spørgsmål til kunstens funktion i samfundet, men i lige så høj grad at skabe situationer for møder og give udsatte grupper en stemme i offentligheden. Og det er mødet og udvekslingen mellem brugere, interessenter og lokalsamfund, der præger hans projekter. Som han selv formulerer det, bruger han ”kunsten som en platform”, hvorpå kunstneren er en ”social oversætter”.

“En dokumentation af kunstprojektet “Enghave Minipark – Genplacering af øldrikkere fra Enghave Plads” from Kenneth A. Balfelt on Vimeo.

Navigation og inddragelse
Ved at navigere mellem det inddragende, konkrete og processuelle forankrer Balfelt sine projekter i det vedkommende og nærværende, hvor brugeren – “superbrugeren”, som han kalder det – er en central medskaber, der ofte kender det offentlige rum bedre end dem, der ses som ’eksperterne’. Det handler om at skabe relevante løsninger og kvalitet for dem, der skal bruge rummet.

Det ses allerede i et af hans tidligste værker Beskyttelsesrum – Fixerum for stofbrugere (2002), som han i en fysisk 1:1-model udviklede i samarbejde med bl.a. stofbrugerne på Vesterbro i beskyttelsesbunkeren på Halmtorvet i København. Rummet skabte en ny ramme for en specifik situation, defineret af stofbrugernes konkrete behov, og blev samtidig, som værk, et visuelt indlæg i en ellers sproglig og politisk debat, der forskød rammen af den offentlige diskussion og spørgsmålet om værdig behandling af socialt udsatte.

Art as a Social Practice, 2015. Publikation redigeret af Matthias Hvass Borello. Foto: Kenneth A. Balfelt
Art as a Social Practice, 2015. Publikation redigeret af Matthias Hvass Borello. Foto: Kenneth A. Balfelt

Balfelts processuelle tilgang understreges i både hans værker og byudviklingsprojekter. Særligt karakteristisk er processen som form, der altid tilpasses den konkrete kontekst og de involverede mennesker. Det afsøges bl.a. i bogen Art as a Social Practice (2015), der belyser, hvordan vi kan se kritisk på socialt engageret kunst, der opererer uden for den traditionelle kunstinstitution.

Til den aktuelle udstilling på Museet for Samtidskunst har Balfelt udvalgt en række værker fra museets samling, som anviser nye måder at handle og agere på, hvor spørgsmålet om inddragelse præsenteres i forskellige former. Med udstillingen har han valgt at træde indenfor i institutionen for et kort øjeblik, dog ikke uden at trække tråde til det omkringliggende (lokal)samfund bl.a. i form af kurset kunstnerisk udviklede metoder til brugerinvolvering, der afholdes på museet mandag den 14. marts.

Portfolio

I går. I dag. I morgen. Museet for Samtidskunst 25 år, 2016. Installationsview. Foto: Frida Gregersen
I går. I dag. I morgen. Museet for Samtidskunst 25 år, 2016. Installationsview. Foto: Frida Gregersen
I går. I dag. I morgen. Museet for Samtidskunst 25 år, 2016. Installationsview. Foto: Frida Gregersen
I går. I dag. I morgen. Museet for Samtidskunst 25 år, 2016. Installationsview. Foto: Frida Gregersen
I går. I dag. I morgen. Museet for Samtidskunst 25 år, 2016. Installationsview. Foto: Frida Gregersen
I går. I dag. I morgen. Museet for Samtidskunst 25 år, 2016. Installationsview. Foto: Frida Gregersen
Odense Gårdhave, 2014. Bed. Foto: Kenneth A. Balfelt
Odense Gårdhave, 2014. Bed. Foto: Kenneth A. Balfelt
Odense Gårdhave, 2014. Siddemøbel. Foto: Kenneth A. Balfelt
Odense Gårdhave, 2014. Siddemøbel. Foto: Kenneth A. Balfelt
Odense Gårdhave, 2014. Grill. Foto: Kenneth A. Balfelt
Odense Gårdhave, 2014. Grill. Foto: Kenneth A. Balfelt
Odense Gårdhave, 2014. Michael i gårdhaven. Foto: Kenneth A. Balfelt
Odense Gårdhave, 2014. Michael i gårdhaven. Foto: Kenneth A. Balfelt
Odense Gårdhave, 2014. Designworkshop. Foto: Line Simonsen
Odense Gårdhave, 2014. Designworkshop. Foto: Line Simonsen
Odense Gårdhave, 2014. Modelworkshop. Foto: Line Simonsen
Odense Gårdhave, 2014. Modelworkshop. Foto: Line Simonsen
Enghave Minipark, 2010-2012. Foto: Kenneth A. Balfelt
Enghave Minipark, 2010-2012. Foto: Kenneth A. Balfelt
Enghave Minipark, 2010-2012. Foto: Kenneth A. Balfelt
Enghave Minipark, 2010-2012. Foto: Kenneth A. Balfelt
Enghave Minipark, 2010-2012. Snoet bænk. Foto: Kenneth A. Balfelt
Enghave Minipark, 2010-2012. Snoet bænk. Foto: Kenneth A. Balfelt
Enghave Minipark, 2010-2012. Udsnit af bænk. Foto: Kenneth A. Balfelt
Enghave Minipark, 2010-2012. Udsnit af bænk. Foto: Kenneth A. Balfelt
Fixerum for stofbrugere, 2002. Fysisk model for fixerum på Halmtorvet, Vesterbro, København, udviklet i samarbejde med stofbrugere, relaterede organisationer og en arkitekt. Foto: Kenneth A. Balfelt
Fixerum for stofbrugere, 2002. Fysisk model for fixerum på Halmtorvet, Vesterbro, København, udviklet i samarbejde med stofbrugere, relaterede organisationer og en arkitekt. Foto: Kenneth A. Balfelt
Fixerum for stofbrugere, 2002. Interiør. Foto: Kenneth A. Balfelt
Fixerum for stofbrugere, 2002. Interiør. Foto: Kenneth A. Balfelt
Fixerum for stofbrugere, 2002. Interiør. Foto: Kenneth A. Balfelt
Fixerum for stofbrugere, 2002. Interiør. Foto: Kenneth A. Balfelt

Kenneth A. Balfelt er født i 1966. Han er uddannet fra Goldsmiths, University of London med en BA i Fine Art & Critical Theory fra 2000, en MA i Art History fra 2001 og en HD (A) fra CBS i 1990. I dag bor og arbejder han i København og Bjæverskov.

Balfelt er ikke repræsenteret af et galleri. Han ønsker ikke, at hans værker værdisættes som samle- og investeringsobjekter inden for markedets rammer. Undtagelse er salg til museer, idet de ikke må videresælge eller oplyse prisen på værkerne.

Balfelt har modtaget LO’s kunstnerpris og er præmieret af Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum for hans T-ARD projekt i Tingbjerg.

Læs hele Kenneth A. Balfelts CV her

Billedserie

Kursus i kunstnerisk udviklede metoder til brugerinvolvering, mandag den 14. marts kl. 9-15. Tilmelding sker her

Balfelts værker kan desuden opleves her:
- Kirkens Korshærs Varmestues Gårdhave, Odense
- Enghave Minipark, Vesterbro, København
- Folkets Park, Nørrebro, København.

kennethbalfelt.org

Del artiklen

'Ugens kunstner - Kenneth A. Balfelt'

Facebook