Hannah Heilmann

Hannah Heilmann arbejder inden for en tværmedial og performativ kunstpraksis, der sætter subjektiviteten, kunstnerrollen og kunstværkets status på spil. Læs flere

Info

Baggrund

Hannah Heilmann er født 1978 i København.

Hun er uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet.

Bor og arbejder i København.

Primære medier

Performance

Website

Kunstner og kunsthistoriker Hannah Heilmann er tidligere medlem af den hedengangne kunstnergruppe Ingen Frygt (2001-10), stifter af radioværket General Booty of Work, ligesom hun er en del af det københavnske produktionsfællesskab TOVES. Heilmanns kunstneriske virke opererer i spændingsfeltet mellem det kollektivistiske og det intimt selviscenesættende, hvor hierarkier, tabuer, magtforhold og institutionelle rammesætninger nedbrydes eller suspenderes.

Heilmann problematiserer kunstens autonome status, hvorfor værkerne ofte antager karakter af rekvisitter, kostumer eller social interaktion. Tag som eksempel videoen Allons-y (2016), hvor kunstneren i et talkshow-format indtager værtsrollen i en koreograferet omdannelse af det københavnske udstillingssted X and Beyond.

I det hele taget udfordrer Heilmann traditionelle udstillingsformater og visningssammenhænge. Udstillingen NAGLFAR hos Tiny Affairs fandt – som det er udstillingsplatformens kendemærke – eksempelvis sted på kunstneren Sara Sandfærs negle i form af miniatureskulpturer af – ja, afklippede negle. Endelig bør nævnes det fortløbende projekt Hannah Heilmann’s Wardrobe (2014-), der i den givne udstillingssammenhæng giver publikum mulighed for at erhverve kunstnerens personlige garderobe stykvis i overensstemmelse med en – muligvis – idiosynkratisk prissætning. Garderobens enkeltdele tilkendes dermed en ubestemmelig status som vare, kunstværk, begærsobjekt og/eller blot en simpel ting.

Opgaven hos Heilmann bliver med andre ord at konstruere metoder og situationer, der på eksperimentel og inkluderende vis bryder med forestillingen om kunstværket og den kunstneriske udsigelsesposition som en enhedslig og fast størrelse.

Del profilen

'Hannah Heilmann'

Facebook