Ugens Kunstner – Ingvar Cronhammar

Ugens Kunstner – Ingvar Cronhammar

Ingvar Cronhammar: Elia, 2001. 350 ton sortmalet stål og 350 ton beton. 60 meter i diameter og 32 meter høj. Pressefoto.

Billedserie

Udstilling

Ingvar Cronhammar - Mørkets Hjerte

29 jan 2012 19 aug 2012

Ingvar Cronhammar

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Se kort og tider

Kendetegnende for Ingvar Cronhammars praksis er værker i monumental skala med en futuristisk fremtoning. I øjeblikket kan Cronhammar opleves på HEART - Herning Museum of Contemporary Art med udstillingen Mørkets Hjerte.

Foto af Ingvar Cronhammar. Pressefoto.
Foto af Ingvar Cronhammar. Pressefoto.
Kunstneren kort
Ingvar Cronhammarhar gennem mange år sat et markant præg på det danske kunstlandskab på kunstmuseerog i det offentlige rum med sine tonstunge dystre skulpturer i bastantematerialer, ligesom han gennem årene er blevet tildelt en lang række vægtige udmærkelser,herunder Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 1995, Thorvaldsen Medaillen i2003 og Ridderkorset af Dannebrogordenen i 2007.

Baggrund og praksis
Efter sin afgang fra Århus Kunstakademi i 1971 var IngvarCronhammar tilknyttet kunstnersammenslutningerne Zygo og Sonde. Medinspirationen fra den amerikanske environment art og tidens provokultur varhans kunstneriske incitamenter på den ene side fascinationen af detprovokerende og på den anden side foragt for det tilpassede. Deraf fulgte enrække værker, der kunne ses som direkte og satiriske kommentarer til samfundet.

Ibegyndelsen af 1980’erne bevægede Cronhammer sig gradvist mod andre områder, ogværkerne opstod nu ikke mere i konfrontation med omverdenen, men forholdt sigtil et personligt, imaginært univers. Udtryk og elementer blevforenklet, og resultatet var monumentale installationer i stor skala og med futuristiske fremtoninger, hvistilblivelse han overlader til tegnere, ingeniører, håndværkere og andrefagfolk.

Materialevalget er både opsigtsvækkende og originalt og spillerpå publikums forventning om, at der lurer mægtige kræfter under overfladen. Cronhammarer fascineret af maskiner og industri og udnytter teknologien til det yderste.

Ingvar Cronhammar: Fontæne, Randers Kommune, 2009. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: Fontæne, Randers Kommune, 2009. Pressefoto.

Interessener i høj grad knyttet til forbindelsen og spændingen mellem det jordbundne ogdet, der sprænger normaliteten; ordenen, dertilføres et element af kaos. Mahogni, jern, stål oggummi og den store skala giver værkerne kraft og karakter af noget maskinelt,mens de organiske elementer som tænder, knogler, træ, læder, hud, lys oglyd føjer en primitiv virkelighed til den moderne, avancerede teknologi.

Nok erværkernes umiddelbare udtryk fremmedgørende, som var de ikke lavet afmennesker. Men Cronhammars hensigt med de monumentale skulpturer er fordet meste i en kontrastfyldt helhed at opfordre til ro, langsomhed ogeftertænksomhed.

Siden 1988 har Cronhammar haft et tæt samarbejdemed arkitekt Poul Ingemann omkring værker, der placerer sig i feltetmellem skulptur, møbelkunst og arkitektur.

SE BILLEDER FRA UDSTILLINGEN IDEAL/EIN GESPRÄCH AF INGVAR CRONHAMMAR OG MORTEN STRÆDE

Beskrivelse/analyse af et karakteristisk værk
Ingvar Cronhammars storladne skulptur Elia er opkaldt efter profeten Elias, der under et stormvejr for til himmelsi en ildvogn. Elia, der er bygget af 350 ton stålog lige så meget beton, består af en sort kuglekalot med en diameter på 60meter og en højde på 11 meter, der hvælversig truende mod himlenpå en mark øst for Herning.

I jorden, under kuglekalotten, ligger enkæmpemæssig parabol. Herudfra står rankt fire søjler, der afsluttes i kuplermed rødt lys og lynspir, og som øger værkets højde til 32 meter.

Ingvar Cronhammar: Elia, 2001. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: Elia, 2001. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: Elia (Detalje), 2001. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: Elia (Detalje), 2001. Pressefoto.

Ihjertet af den ildspyende skulptur, som der er offentlig adgang til hvert år påårsdagen for åbningen af værket, står en computerstyret gasbrænder, der medtilfældige intervaller – i gennemsnit to gange inden for en periode på 19 døgn– i 24-27 sekunder sender en otte meter lang ildsøjle til vejrs mellem de firesøjler.

Elia
er i øvrigt aldelesuhensigtsmæssig at nærme sig i tordenvejr – søjlerne, stålkonstruktionen og placeringenmidt på marken tiltrækker nemlig lyn. Lynene opfanger og koncentrerer Elia og kaster de storslåede lyde og energiertilbage ud i rummet og skaber derved en direkte forbindelse mellem himmel ogjord.

12 år og 23 mio. kr. tog det at gennemføre Elia, der er beskrevet af Peter Laugesen som envorte på jordens hud, og som har sin egen hjemmeside: www.elia.dk.

Portfolio

Ingvar Cronhammar: We saw that, didn’t we, 2011, fra udstillingen IDEAL / ein Gespräch med Morten Stræde. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: We saw that, didn’t we, 2011, fra udstillingen IDEAL / ein Gespräch med Morten Stræde. Pressefoto.

Ingvar Cronhammar:  I give you my word, ENV Hjørring, 2009. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: I give you my word, ENV Hjørring, 2009. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: Redfall, 2002 (interiør), Foto: Poul Ib Henriksen.
Ingvar Cronhammar: Redfall, 2002 (interiør), Foto: Poul Ib Henriksen.
Ingvar Cronhammar: Kastrup Koblingsstation, 2000, Københavns Lufthavn. I samarbejde med Gottlieb & Paludan. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: Kastrup Koblingsstation, 2000, Københavns Lufthavn. I samarbejde med Gottlieb & Paludan. Pressefoto.

 

Ingvar Cronhammar: Mirage,1993, (i samarbejde med Poul Ingemann), Banegårdspladsen, Herning. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: Mirage,1993, (i samarbejde med Poul Ingemann), Banegårdspladsen, Herning. Pressefoto.

Ingvar Cronhammar: The Gate, 1988, HEART Herning Museum of Contemporary Art. Pressefoto.
Ingvar Cronhammar: The Gate, 1988, HEART Herning Museum of Contemporary Art. Pressefoto.

 

Ingvar Cronhammar (f. 1947 i Hässleholm i Sverige) flyttede til Danmark i 1965 og bor og arbejder i dag i Herning. Uddannede sig som billedhugger ved Århus Kunstakademi 1967-71, var fra 1990-95 leder af billedhuggerskolen på Det fynske Kunstakademi samt medlem af Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum i 2002-04.
Læs cv her

Udmærkelser
2007: Ridderkorset af Dannebrogordenen
2005: Ruth og Finn Torjussens legat
2003: Thorvaldsen Medaillen
2002: Herning Kommunes Arkitekturpris
2001: Fonden Kristian Zahrtmanns Hæderspris
1999: Billedhugger Viggo Jarls legat til fordel for danske billedhuggere
1998: Danske Kunstkritikeres Pris
1996: Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legats Ærespris
1996: Ole Haslunds Kunstnerfonds Legat
1995: Statens Kunstfonds livsvarige ydelse
1993: Eckersberg Medaillen
1992: Årets Kunstner, JyllandsPostens Rejselegat
1989: Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium

Billedserie

Udstilling

Ingvar Cronhammar - Mørkets Hjerte

29 jan 2012 19 aug 2012

Ingvar Cronhammar

HEART Herning Museum of Contemporary Art
Se kort og tider

Del artiklen

'Ugens Kunstner - Ingvar Cronhammar'

Facebook