Tekst kan også være kunst

Foredrag

Vedr. tekst

22 mar 2009 26 mar 2009

Kristian Byskov, Signe Fredriksen, Rasmus Graff, Signe Schmidt Hansen, Claus Haxholm, Kasper Hesselbjerg, Janus Hørn, Birgitte Martinsen, Bjørn Rasmussen, David Hilmer Rex, Jonas Rolsted, Anne Mette Schultz, Amalie Sørensen, Vigga Vangsgaard, Sara Willmoes, Thomas Joakim Winter, Ida Börjel, Martin Larsen, Rune Gade, Emil Lykkegaard, Jørgen Michaelsen

Udstillingsstedet Q
Se kort og tider

Tekst kan også være kunst

Udsnit af forsiden til Jan Bäklunds bog Af Arkivets Konversations-Leksikon BUREAUGRAFI Supplementsbind № 1 fra Ad Acta! til Ørkesløshed , udgivet på forlaget *. Billedet er anvendt med tilladelse fra forlaget.

Unge kunstnere og forfattere slår pjalterne sammen i ny studiekreds, der skal sætte fokus på tekst som kunst. Det resulterer i både en udstilling, en foredragsrække og et bibliotek.

Udstillingsstedet Q på Det Kgl. Danske Kunstakademi danner rammerne om en tætpakket foredragskalender i ugen fra den søndag den 22. til torsdag den 26. marts.

Koncern fra 1990’erne

Der er blandt andet mulighed for i løbet af dagene at stifte bekendtskab med tidligere medlemmer af kunstnergruppen og tidsskrifts-kollektivet Koncern.

Kunstnergruppen bestående af Jan Bäcklund, Jørgen Michaelsen, Jakob Jakobsen og Søren Andreasen eksisterede fra 1989 til 1993 og udsprang af tidsskriftet af samme navn.

Det er kunsthistoriker Rune Gade, der først tager fat i Jørgen Michaelsens tekstproduktion og andre kunsttekster.
Rune Gade er selv forfatter til bøgerne Kønnet i kroppen i kunsten samt den danske kunsthistorie om 90’er kunsten Nybrud i samarbejde med Camilla Jalving.

Michaelsen selv udvider foredraget om tirsdagen, hvor han beretter om sin egen tekstproduktion.

Fra arkivet og frem
Et af de andre tidligere Koncernmedlemmer Jan Bäcklund holder også selv foredrag om onsdagen.

Her er temaet arkiver. Det er et emne, Bäklund selv som både kunsthistoriker og underviser på både universiteter og kunstakademier men også som udøvende kunstner, har beskæftiget sig indgående med.

Hos Bäcklund er der tale om en direkte fascination af arkiver som fænomen, som man blandt andet også kan se hos andre danske kunstnere som Lasse Krogh Nielsen og Charlotte Haslund Christensen.

Studiekredsen vil undersøge

Studiekredsen bag hele arrangementet ønsker at undersøge og sætte fokus på:

Feltet mellem kunst og litteratur.
Tekstbåren kunst og kunstbåren tekst.
Tekst, der indtænker sin egen kontekst.

Det er også disse tematikker, der er udgangpunktet for den udstilling, man også kan se i forbindelse med Vedr. tekst.

Program for arrangementet:

Søndag d. 22/3
kl. 14-18 Fernisering: Kaffe, kage og øl. Information om foredragsrækken.

kl. 15 Ida Börjel og Martin Larsen: om egne forfatterskaber.
Ida Börjel har udgivet digtsamlingerne Sond og Skåneradio og arbejder konceptuelt og postproduktivt. Martin Larsen har blandt andet udgivet værket Monogrammer, et katalog over samtlige kombinationer af danske for- og efternavne.

Mandag d. 23/3
kl. 13 Rune Gade: om Jørgen Michaelsens tekstproduktion og anden
kunstnertekst.
Rune Gade er kunsthistoriker og forfatter af bogen Kønnet i kroppen i kunsten.

kl. 16 Emil Lykkegaard: om egen tekstpraksis.
Emil Lykkegaard er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og tog afgang i 2008. Han deltog i udstillingen Soft Shields of Pleasure samme forår.

Tirsdag d. 24/3
kl. 16 Jørgen Michaelsen: om egen tekstpraksis.
Jørgen Michaelsen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. I 1990'erne var han en del af kunstgruppen Koncern. En stor del af hans praksis baserer sig på tekst.

kl. 20 Pär Thörn: om eget forfatterskab.
Pär Thörn har udgivet en række hybride og eksperimenterende romaner, bl.a. Mutationer av Anna-Greta Leijon og Din vän datamaskinen.

Onsdag d. 25/3
kl. 16 Jan Bäcklund: om arkiver.
Jan Bäcklund er kunsthistorier og billedkunstner. Han underviser i kunsthistorie på Kunstakademiet i København. I 1990'erne var han en del af kunstgruppen Koncern.

kl. 20 Kristine Kemp: om egen tekstpraksis
Kristine Kemp er uddannet fra Kunstakademiet i København og Slade School of Fine Arts i London. Hun arbejder i langstrakte forløb med performative og narrative formater.

Torsdag d. 36/3
kl. 14 Julie B. Kølle: om metafiktion og avantgardestrategier.
Julie Bjørchmar Kølle har skrevet specialet Kortslutninger. Metafiktion og avantgardestrategier hos Pablo Henrik Llambias og Claus Beck-Nielsen.

kl. 18 Jon Helt Haarder: om performativ biografisme.
Jon Helt Haarder er lektor på Institut for litteratur, kultur og medier ved Syddansk Universitet og har skrevet en række artikler om begrebet performativ biografisme.

Følgende kunstnere udstiller:
Kristian Byskov, Signe Fredriksen, Rasmus Graff, Signe Schmidt Hansen, Claus Haxholm, Kasper Hesselbjerg, Janus Hørn, Birgitte Martinsen, Bjørn Rasmussen, David Hilmer Rex, Jonas Rolsted, Anne Mette Schultz, Amalie Sørensen, Vigga Vangsgaard, Sara Willmoes og Thomas Joakim Winter.

Jan Bäklund har udgivet flere værker på forlaget *[asterisk], som vi her på KUNSTEN.NU tidligere har bragt en baggrundsartikel om. Læs artiklen her

Jørgen Michaelsen har udgivet bøgerne: 3 Samtaler (om kunst) (m. I. N. Kjær) på Gyldendals Forlag i 1994 og Auto – Udvalgte skrifter 1993-2005 på Pork Salad Press i 2006. Desuden har han udgivet CD'erne: Monad Males’ Choir synger sange om produktivismerelateret skønhed i 1997 og DRY—WET—COMFORT (m. Anders Remmer), Grey Monad Matter i 2002.

Jørgen Michaelsen og Kristine Kemp har i år begge modtaget Statens Kunstfonds arbejdslegat på 50.000

Foredrag

Vedr. tekst

22 mar 2009 26 mar 2009

Kristian Byskov, Signe Fredriksen, Rasmus Graff, Signe Schmidt Hansen, Claus Haxholm, Kasper Hesselbjerg, Janus Hørn, Birgitte Martinsen, Bjørn Rasmussen, David Hilmer Rex, Jonas Rolsted, Anne Mette Schultz, Amalie Sørensen, Vigga Vangsgaard, Sara Willmoes, Thomas Joakim Winter, Ida Börjel, Martin Larsen, Rune Gade, Emil Lykkegaard, Jørgen Michaelsen

Udstillingsstedet Q
Se kort og tider

Del artiklen

'Tekst kan også være kunst'

Facebook