Tænketank for billedkunst i Aarhus offentliggør sine konklusioner

Tænketank for billedkunst i Aarhus offentliggør sine konklusioner

Rapport fra tænketank har fokus på udvikling og fastholdelse af talenter - ikke mindst på styrkelse af Det Jyske Kunstakademi. Fra akademiets afgangsudstilling 2014. Foto: Jens Møller

Læs rapporten fra Tænketanken for billedkunst i Aarhus, som har analyseret byens kunstliv og kommer med anbefalinger til kommunens nye kulturpolitik. Stormøde om rapporten 8 marts.

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune, Rabih Azad-Ahmad nedsatte sidste år en tænketank, der skulle belyse billedkunstens udfordringer og muligheder i Aarhus. Nu ligger tænketankens rapport klar med overvejelser og anbefalinger.

Læs rapporten her

Tænketanken for billedkunst har givet det aarhusianske kunstliv et servicetjek, og konklusionerne er udgivet i rapporten Talentets by – liv i kunsten, liv i byen.

Som titlen antyder, er der fokus på udvikling og fastholdelse af talenter, og rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad ser frem til Tænketankens anbefalinger.

”Jeg er glad for, at det store arbejde, som Tænketanken for billedkunst har udført, og som nu er offentligt. Der er rigtig mange gode tanker og ideer i rapporten, og jeg vil gerne rose Tænketanken for dens indsats. De har som fagfolk en helt anden indsigt i miljøerne, som er værdifuld for byen. Vi arbejder i øjeblikket med at udforme den kommende kulturpolitik, og Tænketankens arbejde har stor betydning i den proces,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad.

Tænketanken for Billedkunst har 12 medlemmer, som er udpeget af rådmanden. Alle medlemmerne har en tæt tilknytning til billedkunsten i Aarhus, men forskellige indgangsvinkler. Netop forskellene på medlemmernes tilknytning til billedkunsten har ifølge Tænketankens formand haft stor betydning for arbejdet.

”Først og fremmest skal rådmanden og Aarhus Kommune roses for deres initiativ til Billedkunsttænketanken. Gruppen har fungeret som en mosaik af forskellige fagområder med både udøvende kunstnere, gallerister, museumsinspektør, kunsthistoriker m.fl. Det har givet anledning til nogle gode, tilbundsgående og ikke mindst livlige diskussioner og samtidig resulteret i nogle klare anbefalinger til kommunens kommende kulturpolitik på billedkunstområdet. Jeg er overbevist om, at de vil bidrage til et styrket billedkunstmiljø i Aarhus Kommune,” siger formand for Tænketanken for billedkunst Katja Bjørn.

Aarhus Kommune har før nedsat tænketanke i forbindelse med udarbejdelsen af nye kulturpolitikker. Både områderne inden for scenekunst, litteratur og musik er tidligere blevet belyst.

Stormøde
Tænketanken for billedkunst præsenterer rapporten Talentets by – liv i kunsten, liv i byen ved et stormøde 8. marts kl. 19-21 i Remisen på Godsbanen, hvor alle interesserede er velkomne til at møde op.

Rapporten kan læses her

Del artiklen

'Tænketank for billedkunst i Aarhus offentliggør sine konklusioner'

Facebook