Katja Bjørn og KunsthusUdenMure modtager legater

Katja Bjørn og KunsthusUdenMure modtager legater

Marie og Victor Haagen-Müllers Fonds bestyrelse, samt de to legatmodtagere billedkunstneren Katja Bjørn og formand for KunsthusUdenMure Ulla Dræbye. Fra venstre Nils Kjølsen, Helle Nanny Brendstrup, Katja Bjørn, Ulla Dræbye, Vibeke Brix Petersen, formand Søren Frandsen, Marianne Bech og Gerda Thune Andersen. Foto: Margueritte Bjørn Vingum

Marie og Victor Haagen-Müllers fond har netop uddelt to legater på hver 25.000 til billedkunstneren Katja Bjørn og til udstillingsplatformen KunsthusUdenMure.

Uddrag fra bestyrelsesmedlem Mariannes Bechs motivering af legattildeling til Katja Bjørn:

”Du (Katja Bjørn, red.) formulerer; …’Jeg arbejder indgående med stedernes kulturelle og naturlige historie, og forsøger at åbne deres ukendte landskaber ved at gribe og italesætte de ufortalte historier, der ikke fortælles af regionens nationale og globale omdømme – og dermed vender jeg vrangen ud på det selvfølgelige, det kendte. Jeg udhæver det skjulte og lader det kommunikere sin egen stille autoritet ud i landskabet. Jeg trækker det uforudsigelige frem fra den globale histories skygge, og udstiller det i al dets feminine skrøbelighed.’ Og ja – det gør du! – og det er dét, som kunst kan når den er allerbedst.”

Bestyrelsesformand Søren Frandsen om motiveringen af legattildeling til KunsthusUdenMure:

”Det ligger bestyrelsen meget på sinde at støtte KunsthusUdenMure, der står bag Nordkystens Kunsttriennaler. I inviterer internationale kunstnere til Nordsjælland, som går i dialog med egnen, dens særegenheder, historie, geografi og naturen. At lade samtidskunsten komme indenfor og i store temaudstillinger skabe værker til så forskellige institutioner som Esrum Kloster & Møllegård, Museum Nordsjælland, Tegners Museum & Statuepark, kunstinstitutionen Munkeruphus, for ikke at tale om det åbne rum i landskabet, – skovene, strandene og fortidsminderne. […] Endelig er det bestyrelsens ønske at anerkende det høje kunstfaglige niveau, som kendetegner Nordkystens Kunsttriennale.”

Kilde: Gribskov Kommune

Katja Bjørn
Katja Bjørn (f. 1967) bor og arbejder i Aarhus. Hun er autodidakt videokunstner og uddannet cand.mag. i religions- og kunsthistorie fra Aarhus Universitet.

Læs mere om hendes kunstnerprofil her og se hendes videoværker her

KunsthusUdenMure
KunsthusUdenMure, som er en del af Gribskov Kommunes kulturstrategi, er en udstillingsplatform i Nordsjælland, der sætter samtidskunsten i spil med den ældre kunst.

Læs mere om KunsthusUdenMure her

Del artiklen

'Katja Bjørn og KunsthusUdenMure modtager legater'

Facebook