Genoplivning af kritikken

27 feb 2009 28 feb 2009

Mikkel Bogh, James Elkins, Ruth Noack, Noemi Smolik, T.J. Demos, Charlotte Bydler, Lotte Philipsen, Ahu Antmen, Lars Bang Larsen, Isabelle Graw

Genoplivning af kritikken

Kunsthal Charlottenborg. Pressefoto

Kan kunstkritikken spille en meningsfuld rolle på dagens kunstscene? Det spørgsmål rejser en konference om kunstkritikken før og nu i den kommende weekend.

Kunstkritik
På Det Kongelige Danske Kunstakademi og Københavns Universitet afholdes fredag og lørdag en konference under overskriften Let’s Get Critical: Reception in Art History and Art Criticism.

I konventionel forstand er kunstkritikkens ideelle funktion at være et offentligt rum for diskussion af samtidskunst. Konferencens tema er en undersøgelse af denne disciplins status og udfordringer i dagens samfund.

Institutionskritikken
Let’s get critical vil fremhæve institutionskritikken som et væsentligt nøglepunkt i forståelsen af kunstkritikkens rolle. Dette er en tradition som placerer den kanoniserede kunst i en historisk kontekst.

Det sker for at vise, hvorledes forskellige magtstrukturer såsom ideologi og kapital er bestemmende for den historiske kunsts udfoldelsesbetingelser og nationalstatens senere kulturkanon.

Kunstkritikkens indflydelse

Denne kritiske tradition har førhen fungeret som stor inspirationskilde for kunstens selvforståelse og udvikling.

Dette har særligt vist sig i måden, de interaktive kunstmedier gennem de sidste 40 år har udfordret de konventionelle grænser mellem værk, publikum og det offentlige rum.

I dag er kunstkritikken imidlertid blevet beskyldt for blot at fungere som brændstof på det globale kunstmarked.

Kunstkritikken i dag

Konferencens endelige tematik er en undersøgelse af kunstkritikkens rolle i nutidens oplevelsesøkonomiske kulturindustri – et begreb som her dækker over det moderne samfunds enorme efterspørgsel på kunst som en økonomisk resurse, der kan designe "brands" og positive oplevelser til folket.

Med afsæt i denne problematik rejser Let’s get critical spørgsmålet om, hvilken form for meningsfuld position kunstkritikken kan genindtage i dagens offentlighed…

Konference Let's get critical: reception in art history and art criticism.

Afholdes på engelsk

Program:
Friday 27. feb. The Royal Academy of Fine Arts' Schools of Visual Arts

9:00-9:30 Arrival, Coffee
9:30-9:45 Opening remarks Mikkel Bogh, art historian, rector The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Visual Arts
9:45-10:30 What Happened to Art Criticism? James Elkins, Department of Art History, Theory and Criticism, School of the Art Institute of Chicago
10:30-11:15 "Where the Cows, the Rain Intervene in Art" Ruth Noack, curator, art historian and art critic based in Kassel
11:15-11:45 Coffee break
11:45-12:30 Eurozentrismus - or, How Malevich Slapped Western Modernism in the Face Noemi Smolik, art critic and art historian based in Bonn
12:30-13:00 Discussion
13:00-14:00 Lunch
14:00-14:45 On Canons and Criticality
Malene Vest Hansen, art critic and art historian, Copenhagen
14:45-15:00 Coffee Break
15:00-15:45 (title to come)
T.J. Demos, lecturer Department of History of Art, University College London
15:45-16:15 Discussion

Evening Banquet at 20:00 (please note: separate registration for the dinner) The Royal Danish Academy of Fine Arts, Kgs Nytorv 1

Saturday, University of Copenhagen
9:10-9:30 Coffee
9:30-10:15 Time and place in global art history Charlotte Bydler art historian and art critic Lecturer Dept. of Art history, School of Culture and communication, Södertörn University
10:15-11:00 Contemporary Art Criticism in China Lotte Philipsen, art historian, Section for Art History, University of Aarhus, Denmark
11:00-11:30 Coffee break
11:30-12:15 Copy, Paste, Insert... and a Bit of Space in Art History Ahu Antmen, art critic and art historian, Marmera University Isanbul
12:15-12:45 Discussion
12:45-13:45 Lunch
13:45-14:30 Boundary Effects Between National and International in Recent Art History Lars Bang Larsen, art critic, art historian Ph.D. student Copenhagen University
14:30-14:50 Coffee break
14:50-15:35 And the Winner is: Criticism Isabelle Graw, Institut für Kunstkritik, Städelschule Frankfurt am Main
15:35-16:00 Discussion

27 feb 2009 28 feb 2009

Mikkel Bogh, James Elkins, Ruth Noack, Noemi Smolik, T.J. Demos, Charlotte Bydler, Lotte Philipsen, Ahu Antmen, Lars Bang Larsen, Isabelle Graw

Del artiklen

'Genoplivning af kritikken'

Facebook