Dansk hæderspris på Den Frie

Dansk hæderspris på Den Frie

Superflex er blandt dette års modtagere af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat. Arkivfoto: Nikolai Howalt

Præmiering

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

21 nov 2014

Superflex, Marianne Jørgensen, Lea Porsager

Den Frie Udstillingsbygning
Se kort og tider

Uddeling: fredag d. 21. november
Udstilling: 22. november - 4. januar 2015.

Lea Porsager, Marianne Jørgensen og Superflex afsløres som dette års modtagere af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat. Uddelingen finder sted på Den Frie Udstillingsbygning d. 21. november.

Legatet er en af landets største hæderspriser til danske kunstnere. Det tildeles som en særlig anerkendelse af kunstnernes virke og som en opbakning og støtte til den enkelte kunstners fremtidige arbejde. Hvert andet år æres Carl Nielsen ved at hædersprisen tildeles udøvende musikere og komponister, og hvert andet år æres Anne Marie Carl-Nielsen, idet prisen uddeles til tre “billedhuggere”.

Prismodtagerne i år er Lea Porsager, Marianne Jørgensen og kunstnergruppen Superflex, bestående af Jakob Fenger, Rasmus Nielsen (f. 1969) og Bjørnstjerne Christiansen (f. 1969). Hver især modtager de tre prisvindere en hæderspris på 600.000 skattefri kroner. I forlængelse af prisoverrækkelsen viser Den Frie en udstilling med årets modtagere, hvor både helt nye og ældre værker kan opleves.

Betegnelsen ’billedhugger’ stammer fra Anne Marie Carl-Nielsens tid, og de senere års legatmodtagere viser da også, at den mere traditionelle opfattelse af skulptur har udvidet sig til også at omfatte et bredere udsnit af rumlige værker med installatoriske, konceptuelle og performative aspekter – værker, der benytter aktuelle situationer og rummet omkring sig som en særlig præmis.

Uddelingen finder sted i Den Frie Udstillingsbygning fredag d. 21. november, og kunstnerne kan opleves på udstillingen i Den Frie fra 22. november frem til 4. januar 2015.

Lea Porsager er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2010. Med en kompleks teoretisk ramme og et stramt skulpturelt udtryk, beskæftiger hun sig i flere af sine projekter med det okkulte, skizofrene, paranoide og spirituelle.

Udgangspunktet for Marianne Jørgensens praksis er mønstre i vores livsformer og relationer til vores omgivelser. Med organiske formationer beplantet med særlige græsarter og andre planter, sætter hun begreber som ’udkant’ og ’urbanitet’ på dagsordenen. Marianne Jørgensen er uddannet ved Det Jyske Kunstakademi 1981-85. Med tydeligere referencer til Land Art arbejder hun ofte med processuelle værker, som strækker sig over årrækker og derfor hverken kan eller skal opfattes som afsluttede, enkeltstående værker. På udstillingen viser hun et udvalg af meget forskellige værker og projekter.

Selvom en del museer, både herhjemme og i udlandet, har erhvervet sig værker af Superflex, er værkerne typisk initieret og forankret i sociale, økonomiske og politiske magtstrukturer, som befinder sig udenfor kunstinstitutionens ramme. Selv kalder de deres værker for ’tools’, altså værktøjer eller redskaber, som ofte materialiserer sig i meget konkrete forslag og produkter, der fungerer som løsninger på problemstillinger af social karakter. Superflex blev dannet i 1993 og alle tre kunstnere dimitterede fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1999-2000.

Præmiering

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

21 nov 2014

Superflex, Marianne Jørgensen, Lea Porsager

Den Frie Udstillingsbygning
Se kort og tider

Uddeling: fredag d. 21. november
Udstilling: 22. november - 4. januar 2015.

Del artiklen

'Dansk hæderspris på Den Frie'

Facebook