Bodum støtter Louisiana

Bodum støtter Louisiana

Louisiana. Sydfløjen eksteriør - Pauserummet og terrasse med skulptur af Dani Karavan. I baggrunden Øresund. Foto: Jens Frederiksen Credit: Louisiana Museum of Modern Art

Louisiana Museum of Modern Art
Se kort og tider

Louisiana Museum of Modern Art har fået ny hovedsponsor. Bodum bidrager i de næste to år - 2010 og 2011 - til museets drift med 5 millioner kroner om året.

I en tid, hvor krisen stadig kradser, er det hårde odds for kulturinstitutioner at finde villige sponsorer.

Louisianas direktør, Poul Erik Tøjner, siger om sponsoratet:

"Det er svære tider, når det handler om kultursponsorater. Finanskrisen og lavkonjunktur har gjort det sværere selv for institutioner som Louisiana. Vi har valgt at gå ind i 2010 med usvækket kvalitativ styrke uanset dårlig økonomi, fordi vi ikke ønsker at sætte museets renommé over styr, velvidende at det er selvsamme kvalitet, der skal tiltrække sponsorer, om ikke i dag så i morgen".

Louisiana er derfor glade for, at Bodum nu er deres nye hovedsponsor.

Kvalitet koster penge

Hovedsponsoratet er et ankerpunkt i museets økonomi. Louisiana er et privat museum, som modtager statsstøtte – mellem 25 og 30 % af budgettet.

Der skal altså hentes penge andre steder fra, hvis museet skal holde det ønskede internationale niveau inden for museal praksis, erhvervelser og udstillinger.

Ifølge Louisianas pressemeddelelse må museet derfor egenfinansiere en i både dansk og udenlandsk sammenhæng uhørt stor andel af det, det koster at drive museet på et kvalitativt niveau.

Hvert år skal der findes midler fra private eller fonde i størrelsesordenen 20-25 millioner kroner for at realisere museets faglige ambitioner.
Louisiana har omkring 450.000- 500.000 besøgende om året.

Louisiana Museum of Modern Art
Se kort og tider

Del artiklen

'Bodum støtter Louisiana'

Facebook