Ugens kunstner – Ditte Knus Tønnesen

Ugens kunstner – Ditte Knus Tønnesen

Ditte Knus Tønnesen: Aspect of the same, detalje. Fotoemulsion på vinduesglas. Stedspecifikt værk, Third Space, 2015. Foto: Miriam Nielsen

Den storslåede natur og forholdet mellem det naturlige og det menneskeskabte er temaer, der går igen i Ditte Knus Tønnesens fotografiske værker. Men udtrykket er fjernt fra det klassiske landskabsbillede og materialet langt fra det blanke fotopapir. Knus Tønnesen arbejder konceptuelt og rumligt med fotografiet, og i sine værker overskrider hun grænserne for mediets traditionelle udformning.

Ditte Knus Tønnesen. Foto: Asle Lauvland Pettersen
Ditte Knus Tønnesen. Foto: Asle Lauvland Pettersen

Ditte Knus Tønnesen arbejder med fotografiet i et udvidet felt og bevæger sig i grænselandet mellem fotografi og rummelige konstruktioner. Hendes værker er ofte sammensat af flere dele og udfolder sig som mixed media-installationer i beskuerens rum. Med sine værker tydeliggør hun, at det fotografiske medie ikke nødvendigvis skal befinde sig bag glas og ramme, men også kan have en skulpturel fremtræden.

En stor del af Ditte Knus Tønnesens værker er udført med en speciel fotoemulsions teknik, der gør det muligt at fremkalde negativer direkte på MDF, bambus, cement og lignende materialer. Teknikken har hun bl.a. anvendt i værket Recollections, Curvature Retained (2015), der er sammensat af netop MDF og cement. Pladerne er smurt med flydende fotoemulsion, og med et forstørrelsesapparat har Knus Tønnesen efterfølgende eksponeret det fotografiske motiv på de lysfølsomme overflader.

Værkernes færdige udtryk bliver således til i mørkekammeret, hvor Ditte Knus

Recollections, Curvature Retained, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Recollections, Curvature Retained, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen

Tønnesen i fremkaldelsesprocessen arbejder med belysningsgrad, skarphed, perspektiv og skygger i forhold til de valgte materialers format og sammensætning.

Natur versus kultur
Ditte Knus Tønnesen er optaget af vores forhold til naturen – både den storladne, utæmmede natur og den menneskeskabte. Et gennemgående motiv i hendes værker er grænselandskaber, hvor den vilde natur møder et landskab, som mennesket har udnyttet eller omstruktureret bl.a. ved udvinding af naturressourcer.

I værket Almighty, Twice Between Primary (2015) ser vi eksempelvis nogle monumentale og rå klippestykker, der ved nærmere eftersyn indeholder tydelige spor efter menneskelig tilstedeværelse i form af borehuller efter sprængninger og mekanisk, udskårne former.

I værkerne undersøger Knus Tønnesen, hvor grænserne går mellem det naturlige og det konstruerede landskab, og hvordan vores kulturelle baggrund har betydning for, hvad det er for en naturoplevelse, vi tillægger motivet. Under en udstillingsturné i de nordiske lande blev hun opmærksom på, hvordan publikum, alt efter deres nationalitet, opfattede værkerne forskelligt. Eksempelvis blev fotografierne med klippeformationer i Danmark afkodet som billeder af et sublimt, nordisk fjeldlandskab, mens både nordmænd og svenskere opfattede motivet som et tydeligt kulturlandskab skabt ved menneskelig indblanding.

Almighty, Twice Between Primary, 2015, Gether Contemporary. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Almighty, Twice Between Primary, 2015, Gether Contemporary. Foto: Ditte Knus Tønnesen

Værkets langsomhed
Denne tvetydighed i Ditte Knus Tønnesens motiver forstærkes af værkernes ofte abstrakte udtryk med close-up detaljer af landskabet og en fragmenteret billedflade, der gør det svært for beskueren at overskue det afbillede.

De elementer, vi traditionelt forbinder med et fotografi – et genkendeligt motiv, en tydelig reference til virkeligheden og et todimensionalt format – opløses i værkerne, så der opstår en afstand mellem beskueren og oplevelsen af den natur, der ligger ’foran’ kameraets linse. På den måde tvinger Ditte Knus Tønnesen betragteren til at give slip på fotografiets ’naturlige’ reference til virkeligheden og understreger langsomheden og den fysiske dimension i oplevelsen af værket, som var det et maleri eller en skulptur, vi stod over for.

Værket If You Are Earth Then I am Water (2014) kan eksempelvis ikke beskues fra ét

If You Are Earth Then I am Water, 2014. Foto: Ditte Knus Tønnesen
If You Are Earth Then I am Water, 2014. Foto: Ditte Knus Tønnesen

centralt punkt, men ændrer form og karakter alt efter betragterens position. Også bagsiden er tilgængelig og en del af det samlede udtryk. Beskueren må bevæge sig rundt om installationen for at opleve alle aspekter ved værket.

Med sin utraditionelle måde at arbejde med fotomediet på og med en motivverden, hvor tingene ikke altid er, hvad de i første omgang giver sig ud for at være, skubber Ditte Knus Tønnesen til vores forestillinger om, hvad der er accepterede sandheder. Verden kan være anderledes eller forstås anderledes, hvis vi er opmærksomme.

Portfolio

Seperated for a whole, ninety degrees, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Seperated for a whole, ninety degrees, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Cast shadows, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Cast shadows, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Sections for a sum, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Sections for a sum, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Mountain peak, downfall, zero, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Mountain peak, downfall, zero, 2015. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Aspects of the same, 2015. Third Space. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Aspects of the same, 2015. Third Space. Foto: Ditte Knus Tønnesen
If Your Are Earth Then I am Water. Installationsview fra udstillingen , 2013, Fotografisk Center. Foto: Ditte Knus Tønnesen
If Your Are Earth Then I am Water. Installationsview fra udstillingen <i, 2013, Fotografisk Center. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Tinderstick, 2014. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Tinderstick, 2014. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Fracture, Kelly Green, 2014. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Fracture, Kelly Green, 2014. Foto: Ditte Knus Tønnesen
A Romantic Death, Dawn, 2014. Foto: Ditte Knus Tønnesen
A Romantic Death, Dawn, 2014. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Twin City, 2014. Offentlig kunstudstilling simultant i Norge og Island, i samarbejde med Asle Lauvland Pettersen (N) og Pétur Kristjánsson (IS). Foto: Asle Lauvland Pettersen
Twin City, 2014. Offentlig kunstudstilling simultant i Norge og Island, i samarbejde med Asle Lauvland Pettersen (N) og Pétur Kristjánsson (IS). Foto: Asle Lauvland Pettersen
Twin City, 2014. Offentlig kunstudstilling simultant i Norge og Island, i samarbejde med Asle Lauvland Pettersen (N) og Pétur Kristjánsson (IS). Foto: Ditte Knus Tønnesen
Twin City, 2014. Offentlig kunstudstilling simultant i Norge og Island, i samarbejde med Asle Lauvland Pettersen (N) og Pétur Kristjánsson (IS). Foto: Ditte Knus Tønnesen
Going One Way. Installationsview fra udstillingen Ung Dansk Fotografi, 2013, Fotografisk Center. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Going One Way. Installationsview fra udstillingen Ung Dansk Fotografi, 2013, Fotografisk Center. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Installationsview fra udstillingen knock rock, 2013, Holodeck, Oslo. Foto: Ditte Knus Tønnesen
Installationsview fra udstillingen knock rock, 2013, Holodeck, Oslo. Foto: Ditte Knus Tønnesen

Ditte Knus Tønnesen (f. 1982 i Aarhus) bor og arbejder i København. Hun er uddannet fra The Glasgow School of Art, Fine Art Photography, i 2008. I 2006 var hun på et udvekslingsophold i Japan på Kyoto Seika University, Faculty of Art – Printmaking Department.

Knus Tønnesen er desuden co-founder af udstillingsstedet GREEN IS GOLD.

Læs CV her

Del artiklen

'Ugens kunstner - Ditte Knus Tønnesen'

Facebook