To nye udgivelser fra forskningsprojektet Kunsten som Forum

To nye udgivelser fra forskningsprojektet Kunsten som Forum

TEMA: Kunsten som Forum
Hvilke fælleskaber muliggør kunsten – og hvad er det for fællesskaber, kunsten skaber?
Kunsten.nu følger forskningsprojektet Kunsten som Forum, som undersøger kunstens sociale infrastrukturer.

Med udgivelse nummer 7 og 8 får får læseren for første gang et direkte indblik i Kunsten som Forums egen forskning. Begge udgivelser er nemlig forfattet af forskere tilknyttet centret. Dertil er de begge skrevet i kollektive processer, hvorfor de både eksemplificerer, såvel som behandler, fællesskabstanken. Herigennem indskriver udgivelserne sig i den æstetiske og politiske virkelighed, der skabes i forholdet mellem den enkelte og fællesskabet.
TEMA: Kunsten som Forum. Kunsten.nu følger forskningsprojektet Kunsten som Forum, som undersøger kunstens sociale infrastrukturer.

I Fremtrædelsens æstetik og politik genlæser Emma Sofie Brogaard, Mathias Overgaard og Frederik Tygstrup tænkerne Hannah Arendt og Maurice Merleau-Pontys politiske og æstetiske teorier og finder nyt slægtskab mellem dem. ”Fremtrædelsens former er også fællesskabets former” skriver forfatterne, og argumenterer for, at oplevelsen af fællesskab opstår gennem tilstedeværelsen; en sansning, som også er en politisk virkelighedssans.

I Vi skriver sammen. Adressering, adgang og afhængighed i litteraturen af Solveig Daugaard og Cecilie Ullerup Schmidt har undersøgelsen af det fællesskab, der opstår mellem den skrivende og den læsende givet form til selve bogen. Den har nemlig taget form som en brevudveksling mellem de to forfattere, som blandt andet diskuterer, hvad der sker, når racialiserede forfatteres bøger kommer i hænderne på hvide læsere og hvilken ramme samfundsinstitutioner og materielle adgangsvilkår sætter for, hvad og hvordan vi skriver – og ikke mindst læser.

Med serien inviterer Kunsten som Forum dansksprogede læsere ind i igangværende samtaler om kunsten og dens fællesskaber i bredeste forstand. Dette sker i form af formidlende udgivelser af centerets forskning, samt forelæsningsrækker, hvor både lokale og internationale forskere og kunstnere bidrager med ny viden om de mangfoldige former for fællesskaber i kunsten.

Serien udkommer i et let lille lommeformat, der lige passer til en tur ud i efterårssolen og henvender sig til enhver, der ønsker at få et dybere indblik i dagens kulturvidenskabelige landskab.

Kilde: Kunsten som Forum.

 

Udgivelserne koster 90k pr. stk. og kan købes i udvalgte boghandler, bl.a. saxo.com og i Boghandlen Kunsthal Charlottenborg.

TEMA: Kunsten som Forum
Hvilke fælleskaber muliggør kunsten – og hvad er det for fællesskaber, kunsten skaber?
Kunsten.nu følger forskningsprojektet Kunsten som Forum, som undersøger kunstens sociale infrastrukturer.

Del artiklen

'To nye udgivelser fra forskningsprojektet Kunsten som Forum'

Facebook