Skævheder og skavanker som betingelse

Skævheder og skavanker som betingelse

David Shrigleys installation Untitled (2009). 441 insektskulpturer i malet stål. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg).

Billedserie

Udstilling

David Shrigley: Insects og Jakob Kolding: A Plan for Escape

8 apr 2011 21 maj 2011

Galleri Nicolai Wallner
Se kort og tider

David Shrigley og Jakob Kolding berører på hver deres indbydende måde sociale forandringer og samfundsmæssige sprækker i deres udstilling på Galleri Nicolai Wallner.

 GalleriNicolai Wallner danner i disse dage ramme om værker afden danske kunstner Jakob Kolding og den engelske kunstner David Shrigley.Selvom der ikke er tale om en fællesudstilling, er de to kunstnere et godt’match’, da de begge med stort engagement reflekterer sociale og samfundsmæssigeforhold i deres kunst.

Både DavidShrigley og Jakob Kolding arbejder med forholdsvis simple udtryk, mens deresværker er både nærværende og dragende. Bruger man tid og energi på de enkelteværker, giver de meget mere tilbage end man umiddelbart kunne regne med.

David Shrigley: Untitled (Fuck off I am a painter), 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
David Shrigley: Untitled (Fuck off I am a painter), 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)

Med ryggen til fornuften
I såveltegning som installation, er der hos David Shrigley en fornemmelse affremmedgørelse på spil i værkerne, hvor mennesket bringes ud af kontrol ogfjernes fra fællesskabets rammer. Intellektet fordrives, og kroppen står alenetilbage.

I hanstegninger drives mennesket frem i erkendelsesmæssig blindhed, og trues konstantaf fornuftsmæssig forfald med ryggen til det moderne samfunds rationalisme. Denmenneskelige skæbne balanceres på grænsen mellem bevidsthed og krop, enten somet billede på denne tilstand eller som parodi på denne tilstand.

Det skæve ogabsurde i Shrigleys værker er bearbejdet af hans enkle og kantede streg, ogkontrasten mellem det simple udtryk og det komplekse undersøgelsesfelt, er medtil at forstærke resultatet.

David Shrigley: Untitled (Trial medicines, patient), 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
David Shrigley: Untitled (Trial medicines, patient), 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
David Shrigley: Untitled (Come and ride with us), 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
David Shrigley: Untitled (Come and ride with us), 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)

Insekter i sortlakeret stål
Med sine ialt 441 små sortlakerede stålskulpturer, er Shrigleys insektinstallation nokhans mest komplekse til dato. Her videreføres interessen for det abnorme og detukontrollerbare, gennem samme uprætentiøse og minimale stil, der kendetegnerhans tegninger.

De mangestålinsekter er placeret på gulvet og interagerer med hinanden i voldelig kampeller parring. Som beskuer kan man med forsigtighed bevæge sig rundt iinstallationen, og man gribes hurtigt af fornemmelsen af, at være vidne til denmest basale form for liv og overlevelse.

Stålmaterialetsom udgør insekternes led, ligner noget der er fundet bagerst i en garage, oger på trods af sin afstand til det organiske med til at tilføre værket en formfor autencitet.

Jakob Kolding: Stakes Is High, 2011 Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
Jakob Kolding: Stakes Is High, 2011 Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
Den moderne disharmoni
I JakobKoldings collageværker er de samfundsmæssige skævvridninger ligeledes tilstede.Byen skildres gennem sin evindelige stræben efter struktur og stringens.

Midt idet hele opstår imidlertid sprækker i den funktionalistiske bebyggelse ogsamfundets skyggesider titter frem.

Med værktitler som Citiesand Insurrections, … ..dern World og Architecture 2000, på Koldingsdystre collager, indfanges håbløsheden og mismodet i revnerne mellem de modernebygninger. 

Titlen påJakob Koldings del af udstillingen, APlan for Escape, fortæller om behovet for at undslippe en fysisk struktur,der ikke medtænker menneskets behov for rummelighed og forskellighed.

De sirligtudførte collager, der består af fotografier, udklip og blyantsstreger, har endybde og detaljerigdom der fanger og fastholder beskuerens opmærksomhed.

Jakob Kolding: Dramatic Structures, 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
Jakob Kolding: Dramatic Structures, 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
Jakob Kolding: Worlds, 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
Jakob Kolding: Worlds, 2011. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)


I de tomontrer med titlerne Dramatic Structures ogLocal Authorities, ses papirudkliplimet på tynde træplader og sat i dynamiske formationer, så de todimensionelleobjekter får et tredimensionelt og dynamisk udtryk. Iscenesættelsen i de tomontrer er gjort dramatisk og de perspektiviske forhold er forvredne, hvilketfremprovokerer fornemmelsen af uro og disharmoni.

Engageret kunst

David Shrigleysog Jakob Koldings udstilling på galleri Nicolai Wallner er gode eksempler på ungekunstnere, der udtrykker et kunstnerisk engagement i samfundsforhold.

Her er tale om tokunstnere der med overskud og entusiasme arbejder med det moderne menneskesforhold til det sociale og samfundet. Og samtidig fremstår beggekunstneres udtryk veldefinerede og afklaret.

Installationview, A Plan for Escape af Jakob Kolding. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
Installationview, A Plan for Escape af Jakob Kolding. Courtesy Galleri Nicolai Wallner (Foto: Anders Sune Berg)
Billedserie

Udstilling

David Shrigley: Insects og Jakob Kolding: A Plan for Escape

8 apr 2011 21 maj 2011

Galleri Nicolai Wallner
Se kort og tider

Del artiklen

'Skævheder og skavanker som betingelse'

Facebook