Omrejsende kunstprojekt inviterer til samtaler om sprog og magtstrukturer

Omrejsende kunstprojekt inviterer til samtaler om sprog og magtstrukturer

Marie Thams: person, 2022. Filmstill.

person – i bevægelse
Rønnebæksholm, Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord og Kunsthal Aarhus
oktober 2022 – juni 2023

“Hvordan formes vi af sproget – og kan vi frisætte fordelingen af samfundsroller og magtstrukturer ved at udvide forestillingen om medborgerskab gennem sproget?” Det spørger billedkunstner Marie Thams og kurator Rebekka Elisabeth Anker-Møller i et nyt kunstprojekt, der frem til juni 2023 vil kunne opleves på en række kunstinstitutioner rundt omkring i Danmark.

Det omrejsende kunstprojekt person – i bevægelse er udviklet af billedkunstner Marie Thams og kurator Rebekka Elisabeth Anker-Møller og skal udfolde sig på Rønnebæksholm i Næstved, Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord i Aalborg samt på Kunsthal Aarhus frem til juni 2023. Det manifesterer sig dels i form af kunstfilmen person af Marie Thams (2022) og i performative samtaler med projektets medvirkende forfattere.

Projektets ambition er ifølge bagpersonerne “en frisættelse af køn og magtfordeling i det danske sprog og samfund”. Gennem udstilling og flerstemmige samtaler skal person – i bevægelse bidrage til “en øget nuancering af herskende strukturer og forestillinger om krop, ligeværd og medmenneske – med et ønske om at mangfoldighed og inklusion sikres i alle forsamlinger”.

I kunstfilmen person undersøger Thams betegnelsen ”forperson” versus ”formand” og tager fat på, hvordan det kønnede ord føjer sig ind i en sproglig tradition, der er med til at fastholde begrænsende forestillinger om køn og fordelingen af roller i samfundet. Værket, der er udgangspunkt for hele projektet, sætter tematikken i et større perspektiv og rækker en hånd ud mod de kommende generationer, som dem, der har retten til at definere fremtidens sprog og eget råderum.

De medvirkende forfattere, der tæller personer fra litteratur, kunst, forskning og erhvervsliv, er alle inviteret til at skrive en tale om emnet ud fra egen faglige og levede erfaring. Det drejer sig om:

Ingrid Baraka og Naima Yasin, der står bag podcasten A Seat At The Table.
Drude Dahlerup, kvinde- og kønsforsker, forfatter og professor emerita
Caspar Eric, digter
Ida Marie Hede, forfatter
Shëkufe Tadayoni Heiberg, forfatter, litteraturformidler, forlægger og oversætter
Merete Pryds Helle, forfatter
Liv Helm, teaterinstruktør og kunstnerisk leder v. Husets Teater
Nazila Kivi, kritiker, litteraturanmelder, ekstern lektor i kønsstudier og medstifter af magasinet Friktion
Moussa Mchangama, medstifter af rådgivning og forskningsplatformen In Futurum og tidligere forperson i Mino Danmark
Ehm Eg Miltersen, lingvistikstuderende, forfatter og debattør
Cecilie Nørgaard, uddannelses- og kønssociolog og forfatter
Natalia Rogaczewska, direktør for Kvindeøkonomien og stifter af rådgivningsvirksomheden Værdbar
Elias Sadaq, forfatter og dramatiker
Marie Thams, billedkunstner.

Det er planen at talerne efterfølgende skal samles i en publikation i forlængelse af projektet.

Kilde: Marie Thams og Rebekka Elisabeth Anker-Møller

Projektet igangsættes på Rønnebæksholm i Næstved d. 13. - 23. oktober 2022, og bevæger sig derfra videre til Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord og Kunsthal Aarhus i 2023.

Første performative samtale sker på Rønnebæksholm i forbindelse med den årlige kulturbegivenhed ‘Tak for Venligheden’ d. 23. oktober kl. 14.00 - 15.30 med Elias Sadaq, Ingrid Baraka og Naima Yasin, Shëkufe Tadayoni Heiberg, Marie Thams og Rebekka Elisabeth Anker-Møller, modereret af Mary Consolata Namagambe.

person – i bevægelse
Rønnebæksholm, Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord og Kunsthal Aarhus
oktober 2022 – juni 2023

Del artiklen

'Omrejsende kunstprojekt inviterer til samtaler om sprog og magtstrukturer'

Facebook