Novo Nordisk Fonden indkalder kunstforskningsprojekter

Novo Nordisk Fonden indkalder kunstforskningsprojekter

Vinderne af Mads Øvlisen Kunststipendiater 2015

Vejledning og opslag er tilgængelig på Novo Nordisk Fondens hjemmeside 

Novo Nordisk Fonden forsker ikke kun i bioteknologi. Netop nu har fonden åbnet for ansøgninger til forskningsprojekter indenfor det kunstneriske område.

Den tidligere direktør hos Novo Nordisk, Mads Øvlisen, var meget interesseret i kunst, og det kan man se i virksomheden i dag. Ikke alene har virksomheden en gigantisk kunstsamling. Novo Nordisk Fonden er også en stærk spiller i forhold til kunstforskningen.

Novo Nordisk Fonden indkalder netop nu ansøgninger inden for kunsthistorisk og praksisbaseret forskning. Der kan ansøges frem til d. 28. januar 2016 kl 16.00. 

Læs om de enkelte forskningsprojekter herunder:

ph.d-stipendier inden for kunsthistorisk og praksisbaseret forskning:
– Det kunsthistoriske ph.d.-stipendium: tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner fra perioden før 1900.
– Det praksisbaserede ph.d.-stipendium: tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i en kunstnerisk praksis. Projektet skal bestå af en skriftlig afhandling og et kunstnerisk produkt, og skal forsvares som et samlet forskningsprojekt.

postdocstipendier inden for kunsthistorie, praksisbaseret kunst, samt kunst & bio- og naturvidenskab/teknologi:
– Det kunsthistoriske postdocstipendium: tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særlig henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner.
– Det praksisbaserede postdocstipendium: tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i en billedkunstnerisk eller kuratorisk praksis.
– Postdocstipendiet inden for kunst & bio- og naturvidenskab/teknologi: tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt går på tværs af discipliner og retter sig mod interaktionen mellem kunsthistorie & bio- og naturvidenskab og/ eller teknologi i samtidsrelaterede eller historiske kontekster.

Kunsthistoriske forskningsprojekter:
Forskningsprojektet skal være et større selvstændigt projekt, eller en klart defineret del af et større forskningsprojekt. Ansøgeren skal beskæftige sig med kunsthistorisk forskning og være tilknyttet et universitet, museum eller anden dansk videninstitution.

Mere information om de forskellige stipendier her

Mads Øvlisen er tidligere administrerende direktør for Novo Nordisk.

Han var formand for Det Kongelige Teaters bestyrelse 2000-2007 og fra 2007 formand for Kunstrådet.

Fra 1991-2008 var han bestyrelsesmedlem i Lego A/S, siden 1996 tillige formand. Han er desuden adjungeret professor i virksomheders sociale ansvar ved CBS.

Han har siden 2006 været medlem af The United Nations Global Compact Board, New York, formand for The Copenhagen Center for Social Responsibility og medstifter af European Academy for Society in Business.

Vejledning og opslag er tilgængelig på Novo Nordisk Fondens hjemmeside 

Del artiklen

'Novo Nordisk Fonden indkalder kunstforskningsprojekter'

Facebook