Mr. Fluxus død

Mr. Fluxus død

Sidste og største udstilling med Henning Christiansens fluxuskunst var FLUXID på Den Frie Udstillingsbygning sidste år. foto: York Wegerhoff (udsnit)

Han var den egentlige repræsentant for fluxus kunsten herhjemme og Joseph Beuys' sammensvorne. Tirsdag nat døde Henning Christiansen 76 år gammel.

Han var den absolutte repræsentant for den fritlegende og konstant udvidende fluxuskunst herhjemme, hvilket blev slået fast med syvtommersøm sidste år med udstillingen Fluxid på Den Frie. En udstilling, der på bemærkelsesværdig vis satte fluxuskunsten på dagsordenen igen 40 år efter bølgens udspring, hvor Henning Christiansen havde en ligeså væsentlig rolle.

Natten til onsdag den 10. december døde Henning Christiansen 76 år gammel.

Modtog Eckersberg Medaillen
I 2005 modtog han Eckersberg Medaillen med følgende meget sigende motivering, der bare giver et hint om, hvad Henning Christiansen har betydet for det danske og internationale kunstsyn:

Henning Christiansen er uddannet komponist og klarinettist ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Efter et kort ophold som musiker i Livgarden tog Henning Christiansen til Darmstadt i 1962, hvor han mødte de øvrige Fluxus-folk. Henning Christiansen blev en del af den internationale Fluxus-bevægelse.

Henning Christiansen har komponeret en række afgørende avantgardeværker for orkester, klaver, blokfløjte, harmonika, tuba og efterhånden for alt, der laver lyd.

Fluxus trak Henning Christiansens værk mod en syntese af real-lyde, objekter, tekstbilleder, aktioner, installationer – hvoraf senest en stor installation på Venedigbiennalen i 2001.
Gennem sit samarbejde i Fluxus-kredsen – og især med Joseph Beuys – var Henning Christiansen afgørende med til at præge det kunstneriske opbrud i 60’erne, både i Danmark og internationalt.

Henning Christiansen insisterer på det grænseløst overskridende, sammensmeltende kunstbegreb, og han har været en afgørende inspiration for senere generationer af unge kunstnere, og i sit professorat i Hamburg påvirkede han kunstnere af mange nationaliteter.
Henning Christiansen er noget så upassende som international, udefinerbar, en mærkelig uhåndterlig størrelse, der nægter at lade sig opsluge af kendte kategorier, men insisterer på kunstens frihedsskabende fantasi i alle livets forhold.

Del artiklen

'Mr. Fluxus død'

Facebook