Mere og bedre kunst til kommunerne

Mere og bedre kunst til kommunerne

Offetligt kunstværk i Haderslev af Victor Ash. Foto: Simon Skipper Christiansen

Hvordan sikrer man som kommune, at de penge, lokalpolitikerne øremærker til kunst, bliver brugt bedst muligt? Nyt katalog fra Statens Kunstråd giver kommunerne gode råd og strategier til, hvordan man kan gribe opgaven an.

Kommunale billedkunstråd, kunstråd og kunstkonsulenter – det er nogle af de metoder, som flere danske kommuner allerede har erfaringer med at bruge til at sikre, at de kommunale kunstkroner bliver investeret bedst muligt.

Det er baggrunden for at Statens Kunstråd nu udgiver kataloget Kunsten at fremme kunsten. Kataloget skal give kommunerne inspiration til, hvordan man kan styrke den lokale kunst. Både når det gælder kunstindkøb, kunstaktiviteter for borgerne, profilering af kommunen, rådgivning af politikere og embedsmænd osv.

Gode kunsttilbud til alle borgere er målet
I kataloget præsenterer seks kommuner og en kulturregion konkrete strategier til, hvordan man lokalt kan gribe opgaven an.

I Aabenraa har billedkunstrådet bl.a. udgivet skulpturguides til børn og voksne. Desuden hjælper det med at skaffe kunst til landdistrikterne, er med til at udvikle et af Aabenraas kvarterer med kunst og inviterer kunstnere udefra til byen.

I Guldborgsund tager billedkunstrådet initiativ til udstillinger, workshops, festivaler og kunstnerbesøg i skoler og børnehaver. Rådet er også med til at facilitere kunst i offentligt byggeri og rådgive erhvervslivet om kunstindkøb.

I Roskilde har kommunen inviteret danseteatret Aaben dans´ ledere med som sparringspartnere i forskellige lokale netværk, samtidig med at teatret er med til at styrke kommunens musiske profil ved bl.a. at lave danseworkshop på byens plejehjem, dansedag i børnehaverne og en bevægelsesstrategi for alle byens borgere.

I Århus har man et tværfagligt kunstråd, i Odense er et musikudvalg med til at sikre et varieret musiktilbud til alle byens borgere, og i Gentofte har man ansat to kunstkonsulenter, som rådgiver kommunen og sætter kunsttilbud i værk.

Flere af kommunerne, som deler ud af deres erfaringer i kataloget, har desuden fået støtte til at danne lokale billedkunstråd af Statens Kunstråd.

Et konkret værktøj med velafprøvede strategier
Rune Gade, formand for Statens Kunstråd, siger:

”Det er en helt central opgave for os at sikre, at vi i Kunstrådet er med til at styrke kunsten i hele landet. Fordi kunsten er med til at gøre os til hele, rige og facetterede mennesker, og fordi et samfund uden kunst er som et menneske uden sjæl. At sikre alle mennesker i Danmark mulighed for at møde kunst i deres nære miljø er imidlertid for stor en opgave til at vi i Kunstrådet kan løfte den på egen hånd. Derfor er det nye katalog et konkret værktøj med velafprøvede strategier, som giver lokalpolitikere, embedsmænd og kunsteksperter i alle kommuner, store som små, inspiration til, hvordan man bedst griber opgaven an, så den lokale kunst kommer flest borgere til gode.”

Læs kataloget Kunsten at fremme kunsten

Del artiklen

'Mere og bedre kunst til kommunerne'

Facebook