Kunsthal Charlottenborg mister endnu en direktør

Kunsthal Charlottenborg mister endnu en direktør

Efter endnu en omstrukturering mister Charlottenborg igen sin leder. Pressefoto

Efter kun to år på posten må endnu en direktør for Kunsthal Charlottenborg smide håndklædet i ringen. Charlottenborg har dermed mistet sin tredje leder siden omlægning af huset i 2005.

Kulturministeriet har i dag meddelt, at Kunsthal Charlottenborgs direktør Mark Sladen forlader sin post allerede om 2 uger. Sladens fratræden falder sammen med fusionen mellem Charlottenborg og Kunstakademiet i København.

Forlader eget projekt
I forbindelse med offentliggørelsen af fusionen i marts måned i år udtalte Mark Sladen, at fusionen blandt andet var på hans eget initiativ: ”Den aktuelle strukturelle og økonomiske model, der ligger til grund for Charlottenborgs drift, er uholdbar, og ved udgangen af sidste år foreslog jeg ministeren denne sammenlægning som en måde at tackle situationen på”.

Mark Sladen tilkendegav i samme omgang, at han ønskede at fortsætte på Charlottenborg, men har siden da ændret holdning. I dag siger Mark Sladen i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet, at ”fusionen mellem Charlottenborg og Kunstakademiet markerer starten på et nyt kapitel for organisationen, og her vil nytænkning og nye måder at gribe tingene an på være til gavn”. Det bliver dog uden Mark Sladen, som nu flytter tilbage til London.

Store ambitioner
Mark Sladen kom til Charlottenborg med den klare ambition at lave en række store og ambitiøse udstillinger som en del af en mere international profil for huset. Trods mange forsøg lykkedes det ikke Mark Sladen at få flere besøgende ind til Charlottenborgs udstillinger.

I 2011 havde Charlottenborg 23.000 besøgende, en halvering i forhold til 2006. I marts måned i år annoncerede Kulturministeriet så den omtalte fusion mellem Charlottenborg og Kunstakademiet, hvorefter Charlottenborg ender sin tid som selvstændig institution d. 1. september i år.

Svingdør
Det er tredje gang siden 2005, at Charlottenborg mister en direktør. Før Mark Sladen var Maria Gadegaard ansat som konstitueret direktør for at samle resterne op efter sin forgænger Bo Nilsson, som blev fyret efter halvandet år på posten.
Nilsson blev blandt andet kritiseret for måden at håndtere den daværende konflikt med kunstnersammenslutningerne på og blev berygtet for at have indrettet en lejlighed til sig selv for Charlottenborgs penge på trods af et underskud på flere millioner.

Charlottenborg har siden sin omlægning i 2005 haft problemer med at skaffe de nødvendige midler til sine ambitiøse udstillinger og har adskillige gange måtte lukke store dele af udstillingsarealet af. Undtaget er perioden med Maria Gadegaard, som på trods af manglende midler lavede flere publikumssucceser.

Mark Sladens sidste dag i Kunsthallen vil være d. 14. september, hvorefter han returnerer til London, hans tidligere bopæl. Før han kom til Charlottenborg, havde Sladen bl.a. været seniorkurator på Barbican Centre og udstillingsdirektør på Institute of Contemporary Arts, begge i London.

Sladens sidste bidrag som direktør er Charlottenborgs deltagelse i Copenhagen Art Festival, som åbnede i sidste uge. Charlottenborgs bidrag til festivalen omfatter de aktuelle udstillinger med Joachim Koester og Ruth Ewan samt et projekt af Lars von Trier, som åbner i Kunsthallen i oktober.

Del artiklen

'Kunsthal Charlottenborg mister endnu en direktør'

Facebook