Kunst skal forbinde universitet og hospital

Kunst skal forbinde universitet og hospital

Fos' skitseforslag til SDU Nyt SUND.

Når dørene åbner til Odense Universitetshospital og Syddansk Universitets nye bygning til det sundhedsvidenskabelige fakultet i 2022 vil brugere af stedet blive mødt af kunst.

Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet skal i fællesskab opføre en ny bygning, og her er kunsten tænkt ind som det æstetiske bindeled mellem de to institutioner. Et fælles kunstudvalg har nu valgt fire kunstnere til at stå for den kunstneriske udsmykning: Simon Starling, Phillippe Parreno, Monica Bonvicini og Nevin Aladag.

Kunstværker, der har mennesket i centrum
Der er sat 11 millioner kr. af til de fire fælles kunstprojekter, og der er lagt vægt på sammenspillet mellem brugerne, kunsten og arkitekturen, og på at kunsten kan give patienter, ansatte og studerende nye oplevelser af stedet. De valgte kunstværker er alle æstetiske i deres natur, men de udfolder sig først rigtigt, når brugerne begynder at bruge rummene i dagligdagen.

Kunstværkerne integreres i særlige rum og steder i byggeriernes fælles arealer og forbindelsesgange. Fælles for projekterne er, at de skal markere det tætte samarbejde mellem de to institutioner, som med deres sammensmeltning kommer til at danne unikke muligheder for behandling og forskning mellem teori og praksis.

For Ole Skøtt, Dekan for SDU Nyt SUND, er samarbejdet netop centralt. Han udtaler:
“Byggeriet får SDU og Nyt OUH til at være fysisk sammenhængende, og jeg er glad for at, at kunsten kan bidrage til at tydeliggøre samarbejdet mellem SDU og OUH ved for eksempel at trække en kunstnerisk tråd gennem Nyt OUHs og Nyt SUNDs vidensakse. Vores forskningssamarbejde er både nationalt og internationalt – det bliver kunsten også, og den kommer til understøtte de gode forsknings-, uddannelses- og behandlingsmiljøer til glæde for de mange tusinde daglige brugere af de to institutioner.”

Rådgivning
Bygherrerne Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen er blevet rådgivet af kurator Toke Lykkeberg og kunstneren Jakob Fenger, SUPERFLEX, der har udviklet den fælles kunststrategi i samarbejde med det Fælles Kunstudvalg.  Konsulenterne har foreslået kunstnere overfor Det Fælles Kunstudvalg, der i enighed har valgt, hvilke der blev inviteret til at udarbejde en skitse.

Skitseforslag
Bygningsstyrelsen har sideløbende modtaget skitseforslag fra kunstnerne FOS og Cory Arcangel til SDU Nyt SUNDs egne arealer. I næste fase arbejder kunstnerne videre på at konkretisere deres projekter i samarbejde med bygherrer og rådgivere i projekterne. For SDU Nyt SUND vil dette arbejde begynde, når byggeprojektet genoptages. Region Syddanmark er fortsat i gang med at finde kunstnere til Nyt OUHs egne arealer.

Del artiklen

'Kunst skal forbinde universitet og hospital'

Facebook