Erik A. Frandsen skaber væltet statue i Randers

Erik A. Frandsen skaber væltet statue i Randers

Erik A. Frandsen: Den væltede statue, skitseoplæg. Pressefoto.

I efterdønningerne fra debatten om statuer i det offentlige rum, hvor problematiske statuer fra kolonitiden blev væltet mange steder i den vestlige verden, har Erik A Frandsen skabt en ny skulptur til Randers – en statue, der allerede er væltet, som symbol på en tid med store forandringer.

Skulpturen skal placeres på en landskabstrappe, der opføres i forbindelse med byggerierne på Thors bakke. Trappen forbinder den nye bydel med Østervold og dermed centrum i Randers. Midtvejs i trappeforløbet er et større opholdsareal, hvor skulpturen vil høre hjemme. Værket bliver samtidig del af en skulpturakse og et fikspunkt i den nordlige ende af Østervold med udsigt ned mod Helen Schous Jyske Hingst, Ingvar Cronhammers Fontæne og Redfall.

Erik A. Frandsen, der er født og opvokset i Randers, har udformet en skitse til projektet, der har den foreløbige arbejdstitel Den væltede statue, og ifølge Frandsen understreger og tydeliggør det væltede monument de forandringstider, vi lever i. I skitseforslaget skriver Erik A. Frandsen, at: “den 8 meter høje og 1.5-2 tons tunge, sprøjtemalede aluminiumsskulptur, som er væltet ned af sin alt for lille sokkel, nu ligger og udfordrer og understreger de bevægelser og strømninger, der sætter spørgsmålstegn ved hierarkierne i vores samfund. Tidernes foranderlighed og den folkelige forankring i vores magtsymboler. ”

“Der er tale om en visuelt markant skulptur, som båder vækker overraskelse og undren, som provokerer og giver stof til eftertanke. Med Erik A. Frandsens værk får vi en af vores absolut største samtidskunstnere med i vores række af vigtige skulpturer. Vi får kunst af høj kvalitet,” siger borgmester Torben Hansen, som forventer, at kunstværket vil give genlyd.

Kilde: Randers Kommune.

Del artiklen

'Erik A. Frandsen skaber væltet statue i Randers'

Facebook