Golden Days hylder historiens heltinder med 50 piedestaler på ’Dronningens Nytorv’

Golden Days hylder historiens heltinder med 50 piedestaler på ’Dronningens Nytorv’

50 piedestaler udstilles til ære for 50 markante kvindeskikkelser fra
danmarkshistorien under den kulturhistoriske festival Golden Days. Foto: BIG.

Til september præsenterer Golden Days Festival 50 piedestaler til ære for 50 markante kvindeskikkelser fra danmarkshistorien. Piedestalerne skal stå på Kongens Nytorv, der i samme anledning omdøbes til ‘Dronningens Nytorv’.

De poserer på pladserne. Knejser i parkerne. Og troner foran teatre, museer og universiteter. De mandlige statuer. Men hvorfor glimrer kvinderne ved deres fravær i bybilledet? Dét vil den kulturhistoriske festival Golden Days nu diskutere med opstillingen af 50 tomme piedestaler, som skal pege på manglen af statuer af navngivne kvinder i byrummet.

Det er meningen, at 50 navngivne kvinder fra danmarkshistorien hver især tildeles en piedestal, hvilket skal fremgå af en inskription. Der skal dog ikke opsættes faktiske skulpturer på piedestalerne:

“Når man kaster sig ud i den figurative del af at hædre fortidens heltinder (og helte for den sags skyld) med kunstneriske portrætter, kommer det hele hurtigt til at handle om, HVORDAN man portrætterer kvinderne, og ikke HVORFOR. Dermed kommer samtalen til at handle om smag og æstetik i højere grad end årsagen til, at man hylder et givent individ og deres bedrifter. For os er årsagen til, at disse kvinder skal hyldes, det vigtigste”, forklarer festivaldirektør Svante Lindeburg til kunsten.nu.

Det er planen, at udstillingen får hjem på Kongens Nytorv, der i anledning af festivalen omdøbes til ’Dronningens Nytorv’.

Udstillingen er tegnet af BIG og centrerer sig altså om 50 navngivne kvinder fra danmarkshistorien, der hver især tildeles en piedestal. Eller mere præcist 49. Én piedestal efterlades nemlig anonym for at stille spørgsmålet: Hvem har vi glemt? Som en opfordring til publikum om at bidrage med deres bud på, hvem vi burde hylde med en statue.

Til udvælgelsen af de 49 kvinder er der nedsat en faglig jury, der består af forperson og politiker Ritt Bjerregaard, direktør for KVINFO Henriette Laursen, direktør for Statens Museum for Kunst Mikkel Bogh, billedkunstner Jeannette Ehlers, professor i idéhistorie Mikkel Thorup, seniorforsker ved Nationalmuseet Lisbeth Imer, direktør for KØN Julie Rokkjær Birch, ph.d. i historie Karen Asta Arnfred Vallgårda samt professor Ditlev Tamm.

Listen over de 49 udvalgte historiske kvinder bliver offentliggjort i løbet af forsommeren.

Når festivalen sættes igang i september, er det med ambitionen om at skrive kvinderne længere frem i historien og synliggøre dem i det københavnske byrum. Under festivaltitlen QUEENS præsenterer Golden Days et program på mere end 200 arrangementer. Festivalen bruger det royale 50-års regeringsjubilæum som en mulighed for at rette rampelyset mod historiens dronninger – både dem med og uden krone på.

Kilde: Golden Days.

 

Om Golden Days
Golden Days Festival er en årligt tilbagevendende kulturhistorisk festival.
I 2022 har festivalen i temaet ’QUEENS – en festival om kvinder, køn og magt’. Tidligere temaer tæller blandt andet Antikken, Forever Young, 1989 – 30-året for Murens fald, 1700-tallet, 1. verdenskrig, Historiens B-sider, 50’erne, Guldalderen og Kroppens historie.

Golden Days 2022 finder sted fra 2.–18. september med mere end 200 arrangementer i Storkøbenhavn. Læs mere på www.goldendays.dk

Del artiklen

'Golden Days hylder historiens heltinder med 50 piedestaler på ’Dronningens Nytorv’'

Facebook