‘Kunst på banen’ skal styrke kunstens rolle i landets kommuner

‘Kunst på banen’ skal styrke kunstens rolle i landets kommuner

På Ærø har man styrket ungdomskulturen gennem kunst og kultur. Foto: Nynne Haugaard.

I det nye initiativ Kunst på Banen vil Statens Kunstfond sammen med kommuner og lokale aktører styrke kunstens rolle i hele landet. Flere skal mærke, at kunst og kultur kan gøre en forskel for den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet. Der er afsat 11,2 mio. kr. til indsatsen, som strækker sig over perioden 2023-2025

Kunst på banen skal etablere 3-årige partnerskaber med kommuner rundt i landet. Formålet er at udvikle kunst- og kulturtilbud målrettet borgere, der i dag sjældent gør brug af offentlige kulturtilbud. Ambitionen med de nye partnerskaber er at udvikle bæredygtige initiativer med blik for den politiske og sociale virkelighed i de enkelte kommuner.

Alle kommuner kan indsende en ansøgning inden fristen d. 23. februar 2023. Der vil kun være denne ene ansøgningsfrist. Seks kommuner bliver udvalgt til samtale i marts 2023 for at drøfte fokusområder og muligheder for samarbejde med Kunstfonden. Det endelige valg af tre kommuner sker april 2023.

Den samlede satsning med partnerskaber i tre kommuner involverer alle kunstarter i Kunstfonden: musik, kunsthåndværk og design, scenekunst, arkitektur, billedkunst, litteratur og film.

”I Kunstfonden ønsker vi, at endnu flere oplever, at kunst gør en forskel. Vi drømmer om at skabe flere lokalt forankrede kunstoplevelser for børn, unge og voksne – i byer, bydele eller landsbyklynger. Særligt dér, hvor der ikke findes så mange kunst- og kulturtilbud i dag”, udtaler bestyrelsesleder i Statens Kunstfond Gitta Malling. “Derfor vil vi gerne se kommuner og lokale slå sig sammen i partnerskaber om projekter, hvor kunst og kultur kan bringes i spil i borgernes hverdag. Det kan fx være, at det giver mening at tænke kunst sammen med sundhedsområdet, bæredygtighed, børn og unge eller byfornyelse.”

Kilde: Statens Kunstfond.

Del artiklen

''Kunst på banen' skal styrke kunstens rolle i landets kommuner'

Facebook