Jakob Engel-Schmidt bliver ny kulturminister

Jakob Engel-Schmidt bliver ny kulturminister

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Pressefoto, Folketinget.

Det bliver Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, som skal overtage nøglerne til Kulturministeriet efter Ane Halsboe-Jørgensen (S). Det står klart, efter Statsminister Mette Frederiksen torsdag kl 10 præsenterede ministerholdet for den nye SVM-regering.

Jakob Engel-Schmidt har hidtil fungeret som Moderaternes politiske ordfører, og er uddannet cand.merc. i international business (CBS 2010). Han har desuden været public affairs-director hos Rud Pedersen og direktør for erhvervsuddannelser ved Niels Brock.

På kulturområdet er han et forholdsvis ubeskrevet blad, men i regeringsgrundlaget er der formuleret følgende punkter for en kommende kulturpolitik:

Regeringen vil:

• “Formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik, der skal løfte kunsten og kulturens stilling i samfundet og sætte pejlemærker for de enkelte kunst- og kulturområder, herunder for kunstnerisk frihed, kulturarv, kvalitet, publikum, talentudvikling og eksport.”

• “Reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet. Som en del af dette arbejde vil regeringen bl.a. gennemføre en museumsreform, der åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne.”

• “Nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.”

• “Gennemføre forsøg med kulturpas for de næsten 45.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job. Forsøget skal bl.a. bygge på udenlandske erfaringer.”

Kultur på tværs af landet og som bidrag til økonomien

Endvidere hedder det, at kulturen “binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet og den fælles historie. Regeringen ønsker et kulturliv, som alle danskere er en del af. Både den smalle og den brede kultur skal ud i hele landet. Kulturen er ikke forbeholdt en speciel alder, postnummer eller økonomisk formåen.”

“Kultur er også en god forretning for Danmark. De kreative erhverv står for en stadig stigende del af dansk eksport. Og kulturlivet er et lokomotiv for andre brancher, herunder turisme, hotel- og restaurationsbranchen.”

“Så uanset om vi tænker i kulturens betydning for vores nationale fortælling, udviklingen af vores samfund eller bidrag til økonomien – så er kulturen en af grundpillerne i vores samfund. Regeringen ønsker at føre en kulturpolitik, der afspejler det.”

Kilde: Regeringsgrundlaget, Statsministeriet.

Del artiklen

'Jakob Engel-Schmidt bliver ny kulturminister'

Facebook